6 viktiga förändringar mellan 2 och 3 års ålder

Några av de största förändringarna i ett barns liv inträffar mellan 2 och 3 års ålder. Ta reda på vad som händer under denna period!
6 viktiga förändringar mellan 2 och 3 års ålder
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Mellan 2 och 3 års ålder går våra barn från att vara bebisar till att bli barn. Därför kan vi förvänta oss att barn i den här åldern kommer att gå igenom en mängd olika förändringar – kognitiva, fysiska, emotionella och sociala.

Vill du veta mer om några av de viktigaste förändringarna som sker i denna ålder? Läs vidare så berättar vi.

6 viktiga förändringar mellan 2 och 3 års ålder

Förutom att växa fysiskt mognar barn mellan 2 och 3 års ålder också kognitivt. Många av deras förmågor utvecklas i allmänhet i den här åldern.

De börjar också relatera till omvärlden på ett annat sätt och få autonomi och självständighet. De börjar kunna utföra vissa uppgifter som de inte kunde göra tidigare. Detta gäller även uppgifter som de brukade göra med hjälp av sina föräldrar eller andra vuxna.

barn mellan 2 och 3 års ålder äter
På detta sätt kan föräldrar se hur deras barn förändras och blir mer och mer villiga att lära sig och förvärva nya färdigheter.

“Det finns en skönhet och en glädje i varje steg i ett barns liv, men det finns även lite oundviklig smärta och sorg när de går från ett steg till ett annat.”

– Nichole Nordeman –

1. Mellan 2 och 3 års ålder lär sig barn att gå på toaletten själva

Enligt experter kan barn vid två års ålder känna igen pottan och toaletten. De kan till och med använda dem på rätt sätt. Detta förutsatt att en vuxen har visat dem hur de ska göra det.

När de är tre år ber barn vanligtvis om att få gå på toaletten när de behöver göra det. De kan till och med gå själva, även om de vanligtvis behöver hjälp med att torka sig rent efteråt. Dessutom kan de tvätta och torka händerna när de väl har utfört sina behov.

2. De uppnår en viss självständighet när det kommer till att klä sig

De flesta 2-åriga barn vet hur man tar av sig skorna och byxorna om någon har knäppt upp dem eller knutit upp dem först. Vid 3 års ålder blir de allt duktigare på detta. De lär sig att klä av och på sig med bara lite hjälp av en vuxen.

3. Mellan 2 och 3 års ålder lär sig barn att äta självständigt

En annan anmärkningsvärd förändring mellan 2 och 3 års ålder är att barn lär sig att äta med bestick på egen hand. De kan ha lite svårt att lära sig att helt behärska användningen av bestick, men med tiden spiller de mindre och mindre mat.

4. Deras tal blir mer komplext och begripligt

Under sitt andra levnadsår använder barn ett enkelt språk. De baserar det på meningar som de bildar genom att sätta ihop ett substantiv och ett verb. Till exempel: “Dricka vatten” eller “Mamma kommer”. Dessutom svarar de på enkla frågor, till exempel: “Vad gör du?”, “Vad vill du?”, “Var är den?”.

Men under deras tredje år blir deras tal mer komplext och förståeligt. Barn lär sig att behärska praktiskt taget alla fonem och lägga till verbböjningar, pluralformer, pronomen och artiklar till sitt ordförråd. Detta får dem att förbättra sitt muntliga språk. Det gör det möjligt för dem att berätta för andra vad de gör, vad de vill eller vad som händer med dem.

mamma talar med barn mellan 2 och 3 års ålder

5. Ett utökat socialt liv

Mellan 2 och 3 års ålder börjar de flesta barn att gå på en förskola, och de går från att uteslutande ha att göra med sin familj till att interagera med andra barn och vuxna (pedagogerna/lärarna).

Så det här är en tid då de genom att avsevärt utöka sitt sociala liv lär sig färdigheter relaterade till socialt accepterade normer och beteenden.

6. De börjar hjälpa till hemma

Även om det kan verka tidigt kan barn mellan 2 och 3 börja hjälpa till hemma och lära sig att städa undan saker. De kan till exempel hjälpa till att plocka upp och lägga undan sina leksaker eller duka fram några enkla föremål på bordet, såsom tallrikar, servetter, skedar etc.

Slutsats om förändringar mellan 2 och 3 års ålder

Barn mellan 2 och 3 år genomgår många förändringar i sina liv. Dessa förändringar påverkar också föräldrarna, som måste acceptera att deras barn växer upp och inte är så beroende av dem som de en gång var.

Men även om du inte kan se några av de förändringar vi har nämnt ovan i denna ålder behöver du inte vara orolig, eftersom varje barn följer sin egen utveckling och inlärningstakt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández, M.A., Idoate, J. L., Izal, M.C. y Labarta, I. (2007). Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años. Gobierno de Navarra: Departamento de Educación y Cultura.
  • Garrido-Eguizábal, M., Rodríguez-Ruiz, A., Rodríguez Ruiz, R. y Sánchez-Rodríguez, A. (2008). El niño de 0 a 3 años: Guía para padres y educadores. La Rioja: Gobierno de La Rioja. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.