Är ditt barn sen med talet? Vad du bör känna till

Vad händer när ett barn är sen med talet? Kan man hjälpa till på något sätt? Vad bör man känna till? Läs vidare och ta reda på mer om tal- och språkutveckling hos barn!
Är ditt barn sen med talet? Vad du bör känna till
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

“Mamma” eller “pappa” är ofta de första orden som små barn säger. Faktum är att det ögonblick som nyblivna föräldrar hör dessa ord för första gången är mycket speciellt. Å andra sidan, när det verkar som om ett barn är sen med talet, kan föräldrar känna en viss oro för detta. Kanske något är fel med deras lilla barn. Hur hjälper man ett barn som har inte börjar pratat när hans små kompisar gör det?

Föräldrar kanske kommer ihåg att deras äldsta barn var mycket mer avancerat och långt kommet i sin språkutveckling vid samma ålder. Kanske talade storasyster i två eller tre ord långa meningar vid 2 års ålder med lätthet. Och allt eftersom tiden går kan din oro bli till panik.

I de flesta fall finns det dock inget att oroa sig för. De flesta barn utvecklar sitt språk i sin egen takt och spektrumet av det som klassas som normalt är brett.

Vissa barn utvecklar sitt språk i snabbare takt än andra. Men om det verkar som om ditt barn verkligen kämpar, kan det vara dags att göra en utvärdering av barnets tal- och språkkunskaper.

Utveckling av tal och språkliga milstolpar

Många barn har någon typ av kommunikationsstörning. Pojkar tenderar att utveckla språkkunskaper lite senare än flickor, men i allmänhet anses en pojke vanligtvis vara sen med talet när han kan säga färre än 10 ord vid mellan 18 och 20 månaders ålder, eller mindre än 50 ord mellan 21 och 30 månaders ålder.

De flesta experter säger att barn efter 12 månader ska kunna säga enstaka ord som exempelvis “mamma” och “pappa”. De måste också kunna förstå och uppfylla enkla förfrågningar, till exempel “ge mig leksaken” eller “kasta bort den.”

American Academy of Pediatrics listar följande milstolpar för de första fem åren:

  • Mot slutet av det andra året bör ett barn kunna tala i meningar med två eller tre ord. De ska kunna följa enkla anvisningar och upprepa ord som de har hört i en konversation.
  • Mot slutet av det tredje året bör ditt barn kunna följa instruktioner i två eller tre steg, känna igen och identifiera nästan alla vanliga föremål och bilder och förstå det mesta som sägs. De bör tala tillräckligt bra för att även personer utanför deras närmaste familj kan förstå dem.
  • Mot slutet av det fjärde året bör ditt barn kunna ställa abstrakta frågor (”varför?”). De bör också förstå begrepp som lika och olika. De bör ha lärt sig använda grundläggande grammatiska regler från att ha lyssnat på andra. Men även om ditt barn bör kunna tala tydligt vid 4 års ålder, är det vanligt att de uttalar upp till hälften av sina grundläggande ljud fel. Detta är inte en anledning till oro.
  • Vid 5 års ålder ska ditt barn kunna berätta en berättelse med sina egna ord och använda mer än fem ord i en mening.

När ett barn är lite sen med talet

Även om vissa barn tycks släpa efter lite i det talade (eller expressiva) språket, kan deras receptiva språk vara bättre. Det betyder att de kan förstå mycket av det som sägs runt omkring dem.

När ett barn inte använder många ord men verkar förstå vad du säger och kan följa anvisningarna, är det en mindre anledning till oro.

Å andra sidan, om ett barn uppvisar en fördröjning i både expressivt och receptivt språk, bör man ta detta som en varningssignal. Receptivt språk är en användbar prediktor för att skilja barn som bara är lite sena med talet från dem med utvecklingsavvikelser.

Hjälp ett barn som är sen med talet

Om du är orolig för att ditt barn är sen med talet bör du ta upp det med BVC eller låta en logoped eller talpatolog göra en utvärdering.

En tal- och språkpatolog kan testa och analysera barnets talförmåga och ge föräldrarna råd om hur man kan stimulera språkutveckling.

När det finns misstankar om hörselproblem kan barn som börjar tala sent bör barnet få gå till en audiolog för ett hörselprov.

Ett lämpligt ingripande när ett barn är sen med talet

Ett korrekt ingripande är viktigt för barn som är sena med språket. Dessa barn kan ha ihållande språkrelaterade problem och utveckla inlärningssvårigheter i skolan senare.

Muntligt språk är grunden för alla utbildningsområden, såsom läsning, skrivning och matematik. Ju mer tid som går innan du söker och ger barnet hjälp, desto svagare är grunden för framtida inlärning.

Uppmuntra normalt tal

För att stödja normal tal- och språkutveckling hos ditt barn kan du använda dig av följande tips:

  • Prata med ditt barn hela dagen, även när du byter blöja och under måltiderna. Fånga in ditt barns uppmärksamhet och prata om vad du gör.
  • När du pratar med ditt barn, gör det på en högre nivå än deras. Till exempel, om barnet bara använder två ord, kan du använda tre. Förvirra inte barnet med alltför komplexa meningar.
  • Barn verkar ha lättare att fokusera och imitera mer när deras föräldrar talar med hög och fast röst, men samtidigt med en röst fylld av värme och kärlek.
  • Sjung och läs berättelser, rim och ramsor för ditt barn.

Om du har fler frågor, prata med din barnläkare för att fråga om normal talutveckling hos barn. De kan också ge hänvisningar till tal- och språkpatologer om du tror att ditt barn bör få en närmare utvärdering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.