Kopplingen mellan att lära sig krypa och läsa

Ett barns utveckling kan jämföras med att klättra upp för en stege. Det kan gå bra även om man hoppar över ett steg, men det bästa är att ta dem alla ett i taget. Det är här vi kan se kopplingen mellan att lära sig krypa och läsa.
Kopplingen mellan att lära sig krypa och läsa
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Föreställ dig att ditt lilla barn klättrar upp för en stege. Om hon tar sig upp för en stegpinne i taget blir det lättare att nå toppen än om hon hoppar över några pinnar, eller hur? Något liknande händer i förhållandet mellan att lära sig krypa och läsa. Vi förklarar närmare nedan.

Två aktiviteter, som till en början kan verka så olika, är faktiskt kopplade till varandra. På vilket vis? Jo, precis som att klättra upp för en stege, är inlärningsprocessen lättare om vi passerar varje steg utan att hoppa över något av dem.

Detta är något som professor Laura Estremera lyfter fram. Hon skiljer mellan barns mognads- och inlärningsprocesser. Om de inte hoppar över några steg under utvecklingsstadierna kommer det att minimera svårigheterna under de första åren av livet. Något som är mycket viktigt för deras framtida utveckling.

Inlärningsprocesser och förhållandet mellan att lära sig krypa och läsa

Krypande är en färdighet som spädbarn lär sig mellan 9 månaders och ett års ålder. Det är kopplat till assimileringen av förmågan att läsa och skriva, precis som andra milstolpar som en baby som regel når under sin tidiga utveckling.

krypa och läsa: baby kryper

När en baby kryper kommunicerar den mänskliga hjärnan med båda hjärnhalvorna. Det är ett rörelsemönster som korsar mittlinjen så att båda hemisfärerna måste bidra. På så sätt kan barnet röra båda sidor av sin kropp samtidigt.

Enligt professor Estremera börjar ett barn med vad man kallar kontralateral krypning. Det är då de använder ena armen samtidigt som de rör motsatt fot. Tack vare detta utvecklas deras hjärna, vilket är kopplat till framtida läsinlärning och andra aktiviteter.

Under krypandefasen arbetar barnet med vissa fysiska och psykologiska aspekter som leder till att forma deras framtida utveckling. Till exempel stabilitet, fin- och grovmotorik, beröring, tolkning av sensoriska stimuli, muskelstyrka, balans etc.

När barnet utvecklar sin förmåga att krypa är detta något som är kopplat till lateral dominans; dvs. barnet kommer att börja föredra den hand som det senare kommer att använda mest. I steget efter detta, när barnet kan sitta, börjar hon således lära sig att använda pincettgreppet med fingrarna. Denna rörelse är nära relaterad till att använda en penna att skriva med, som vi greppar mellan tummen och pekfingret – dvs. med den dominerande handen.

Kopplingen mellan motorik och läskunnighet

Barnet börjar lite i taget att röra sig med allt större skicklighet. Detta kommer i sin tur att stimulera utvecklingen av hennes syn och förmåga att utforska omgivningen. Denna koordination innebär att barnet använder händerna, ögonen och hela kroppen för att få tag på ett objekt som intresserar henne.

Genom att krypa och röra sig fritt blir barn medvetna om utrymmet runt dem. De börjar lära sig om höjd, djup och avstånd. Allt detta gör att de kan utveckla sin öga-hand-koordination, vilken är mycket viktig när de senare ska börja skriva. De kombinerar den mottagna informationen med sitt yttersta mål, nämligen att läsa och skriva. Som du kan se så är det viktigt att följa alla steg i utvecklingen, utan att hoppa över något.

krypa och läsa: barn med bok

Förmågan att krypa, liksom att läsa, är en färdighet som utvecklas naturligt. Det är alltså inte nödvändigt att ha en vuxen närvarande för att driva processen. Enligt barnläkaren Emmi Pikler lär sig barn i sin egen takt och utvecklas när de är redo.

Det är skadligt att försöka påskynda små barns naturliga inlärningsprocesser. Om de har klättrat upp för de naturliga ”stegen” i sin utveckling – både under krypningsfasen och senare, när de lär sig att läsa och skriva – kommer de att ha förmågan att hantera båda färdigheterna i sinom tid med lätthet.

Förhållandet mellan att lära sig krypa och läsa, och att låta det ske naturligt

Som sagt, kom ihåg: Låt barn själva sätta takten. Det är viktigt att inte lägga sig i utan att följa och vägleda med respekt för var barnet befinner sig i sin utveckling. Det kommer att vara det lilla barnet som, lite i taget, ber om att få veta mer.

I förhållandet mellan att lära sig krypa och läsa finner vi samma situation. Ditt barn kommer att börja med att först att tillägna sig kunskap, och denna kommer sedan i sin tur att bli avgörande för framtida lärande långt in i vuxenlivet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.