9 underbara citat om utbildning

Dessa citat om utbildning kan hjälpa dig att ingjuta värdet av utbildning i dina barns liv, och i samhället som helhet.
9 underbara citat om utbildning
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Medborgarnas utbildning är en av de grundpelare som samhället bygger på, även om den ibland inte värderas som den borde. Av denna anledning har vi i den här artikeln sammanställt ett urval av citat om utbildning, och dessa myntades av allt från lärare och politiker till författare.

Den 1 december 1948 proklamerades den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i Paris i samband med FN:s generalförsamling. Den inkluderar alla rättigheter vi har som människor och bland dem är utbildning en av de mest grundläggande.

För att ett samhälle ska fungera korrekt är det viktigt att dess medlemmar är välutbildade, så här följer ett antal berömda fraser för att ingjut vikten av utbildning, samt respekt för dem vi lär oss av.

Utbildning, en grundpelare i samhället

Det finns många fördelar som kommer med ett samhälle som bygger på gedigen utbildning. Dessa inkluderar bättre social integration, kritiskt tänkande, respekt för alla människor, lägre spädbarnsdödlighet och ökad tolerans bland jämlikar.

Som framgår av artikel 13 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna har alla rätt att få en utbildning.

“(…) utbildning ska göra det möjligt för alla personer att effektivt delta i ett fritt samhälle, främja förståelse, tolerans och vänskap bland alla nationer och bland alla raser, etniska eller religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas verksamhet för upprätthållande av fred”.

Det är därför alla stater uppmanas att garantera en bra utbildning för sina medborgare genom program och kulturella resurser som är lämpliga för alla. De ska också se till att ingen grupp fråntas rätten att studera. Trots att utbildning är en grundläggande rättighet finns det många länder där barn inte går i skolan på grund av resursbrist, eller där skolgången inte uppfyller kraven för en gedigen utbildning.

En grupp med vuxna och barn som håller händerna i en cirkel på stranden.
Det är viktigt att vi alla skyddar utbildningen och gör vår del för att upprätthålla denna grundläggande rättighet. Detta eftersom att garantera barn en utbildning av god kvalitet kommer att göra dem till vuxna som är bättre etablerade i samhället.

Citat om utbildning som du kommer att älska

Det finns fraser från kända personer som är en sann hyllning till utbildning. De är också perfekta för att hjälpa barn att uppskatta värdet, samt njuta, av denna rättighet.

1. “Säg till mig och jag glömmer. Lär mig och jag kommer ihåg. Involvera mig och jag lär mig”

Detta är ett citat från politikern Benjamin Franklin, en tidig president av USA. När du berättar något för barn kan de glömma det. Om du lär dem det kommer de ihåg det, och genom att du involverar dem i det lärandet så kommer de att uppskatta det för alltid.

2. “En lärare är en kompass som leder mot magneterna nyfikenhet, kunskap och visdom hos eleverna“.

Ever Garrison, författare och lärare, använde denna fras för att ge lärare det värde de förtjänar. Det är de som kan vägleda eleverna till att vara nyfikna, att vilja lära sig och i slutändan att veta.

3. “För att resa långt finns det inget bättre skepp än en bok”

Denna fras uttalades av poeten Emily Dickinson och är perfekt för att barn ska lära sig vikten av böcker då det kommer till utbildning.

4. “Det som görs mot barn kommer de att göra mot samhället”

Den amerikanske psykiatern Karl A. Menninger sa denna mycket meningsfulla fras. Barn med bra utbildning kommer att göra samhället och världen till en bättre plats.

5. “Utbildning är inte någon förberedelse för livet, utbildning är livet självt”

Från filosofen John Dewey lyfter vi fram denna fras som representerar vikten av utbildning som ett överlevnadsverktyg för livet.

6. “Utbildning hjälper en person att lära sig att bli vad han är kapabel att vara”

Detta är en fras från den antika grekiska poeten Hesiod. Det kan inte sammanfattas bättre, eftersom utbildning hjälper oss alla att uppnå vår bästa version. Tänk på detta för att föra det vidare till dina barn.

7. “Effektiv undervisning sker inte från huvud till huvud”

Från professor Howard G. Hendricks tar vi en av de bästa fraserna om utbildning. Dess budskap är enkelt: För att utbilda måste vi nå ut med hjärtat.

Ett barn som dagdrömmer när han ritar på papper.
När utbildning erbjuds i ett gynnsamt sammanhang är lärande mer meningsfullt för barnet. Därmed måste vi omvärdera utbildningen och lyfta fram dess övergripande syfte.

8. “I frågor som rör kultur och kunskap förlorar du bara det du behåller, och du får bara det du ger

Den här frasen tillhör författaren Antonio Machado och vi älskar den.

9. “Den moderna pedagogens uppgift är inte att hugga ner djungler, utan att bevattna öknar”

Vi avslutar med denna fras från Clive Staples Lewis, en brittisk professor och romanförfattare med stort rykte i denna nation.

Angående dessa citat om utbildning kan vi säga …

Du har nu läst ett antal citat om utbildning som du kan vidarebefordra dina barn så att de lär sig betydelsen av denna rättighet för deras liv och för samhället. Ibland ger vi den inte all den betydelse den har, men utan utbildning skulle ingenting fungera ordentligt och vi skulle alla gå vilse.

Tveka inte att upprepa några av dessa fraser för dina barn så att de kan internaliserar dem och kanske värdera sina lärare lite mer. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats, och utbildning är grundläggande för att uppnå det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.