"Lilla tonåren" hos 6-åriga barn

"Lilla tonåren" hos 6-åriga barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Den “lilla tonåren” brukar man kalla trotsåldern som påbörjas när ett barn är runt 6 år. Den kännetecknas av förändringar i barnets beteende som kan göra föräldrarna oroliga. Vill du veta mer? Läs vidare.

Vi vet alla att många barn i tonåren går igenom en kris (eller flera), som man kan observera genom förändringar i deras beteende. Men det har också bevisats att 6-åringar i många fall lider av den så kallade “lilla tonåren”.

Hur känner man igen denna kris? Bland barn i ungefär 6 års åldern är det vanligt att se förändringar i deras beteende. Bråk och konflikter kan uppstå hemma och detta kan upprepa sig dag efter dag.

Inför en situation som denna är det viktigt för föräldrarna att vara tålmodiga, kärleksfulla och stå på sig.

Beteendet förändras: 6-årstrots eller “lilla tonåren”

När vi börjar se dessa beteendeförändringar i vårt 6-åriga barn har vi som föräldrar en tendens att reagera med osäkerhet. Vi förstår inte hur ett så litet barn redan har dessa beteendeproblem. Detta leder ofta till frustration och spänningar eftersom barnet inte uppträder som han eller hon borde eller brukade göra.

Om du märker att din 6-åring börjar bete sig som en liten tonåring, oroa dig inte. Många experter kallar denna 6-årstrots för lilla tonåren.

Det är helt normalt. Det är så barnet kan förändras och utvecklas. I den här åldern är ett barn redo att börja forma sin egen identitet och personlighet. Det är därför denna kris äger rum.

Hur lilla tonåren visar sig

De erkänner inte din auktoritet fast de tidigare gjorde det

Barnet kan börja ifrågasätta och motsätta sig allt föräldrarna säger.

De reflekterar inte

Barnet börjar bete sig impulsivt och tar inte hänsyn till konsekvenserna av sina handlingar. Det gör vad det känner för att göra, och när det vill göra det. Barnet tänker inte på någon eller något annat.

Känslomässig instabilitet

De gråter ena minuten och sedan börjar de skratta nästa. De går från en extrem till en annan mycket lätt. De är mer känsliga och ibland kan deras reaktioner vara helt ur proportion till situationen.

Utmanande attityder

De kan visa utmanande attityder i ett försök att få sin vilja igenom så att de kan göra vad de vill.

Svårigheter att fatta beslut

Om de måste välja något eller fatta ett beslut kan det verka som att de inte klarar av det och inte vet vad de ska göra.

De är mer aktiva

De blir mycket aktiva och dynamiska, och visar stor nyfikenhet och intresse för allt omkring dem. De vill hela tiden upptäcka nya saker och aktiviteter.

Det här stadiet är mycket svårt för barn. De känner sig hjälplösa, sårbara och oroliga, eftersom de måste hantera att forma sin nya identitet och på grund av detta anta en ny roll än den de hade.

Av den anledningen är det viktigt att de känner sig förstådda. Vi som föräldrar måste ge dem trygghet, tillit och tillgivenhet under den “lilla tonåren.”

Saker som gör lilla tonåren värre

Även om det är vanligt att krisen inträffar vid 6 års ålder stämmer det inte för alla barn. Vissa hoppar till och med över den. Även om de går igenom den kan det hända att den inte har samma intensitet. Så vi får inte glömma att alla barn är unika. Alla har egenskaper som gör dem till sin egen person.

lilla tonåren: sexåring har utbrott på golvet
Avslutningsvis är här några anledningar till att den så kallade lilla tonåren kan förekomma eller kan vara värre än hos andra barn:
  • I familjen: Om det finns stress och oro i familjen. En känsla av otrygghet, brist på tid med sina föräldrar eller en alltför tillåtande eller auktoritär barnuppfostran.
  • I barnet: Om barnet redan har ett häftigt temperament, låg självkänsla eller självförtroende, känner sig osäker, är impulsiv eller har vissa svårigheter i sin utveckling.
  • Med vänner: Om barnet känner sig exkluderat eller uteslutet från sin grupp vänner eller kamrater eller om barnet har problematiska vänskaper.
  • I skolan: Barnet har svårt att anpassa sig till skolmiljön. Han eller hon gör dåligt ifrån sig i skolan och har inlärningssvårigheter. Denna kris förekommer vanligtvis när barn går från att vara små barn till att börja skolan. Denna förändring kan också bidra till problemet om de inte anpassar sig ordentligt.
  • Relationen mellan skolan och föräldrarna: När det saknas kontakt mellan barnets föräldrar och skolan, och när föräldrarna inte vet vilka deras vänner är eller känner vännernas föräldrar.

Ta inte till skrik och bråk

Under den här perioden är det ibland svårt att hålla sig lugn och hantera situationen utan att höja rösten, särskilt när barnet verkligen kan bli outhärdlig. Men om vi börjar skrika på våra barn kommer det bara att skapa och förvärra spänningen. I slutändan leder det ingenstans.

Det viktigaste här är att ha tålamod. Om ditt barn blir alltför trotsigt, se till att han eller hon vet vilka reglerna är, och var tydlig med att du förväntar dig att de ska följas.

Lilla tonåren kan vara en utmaning för föräldrar, men med kärlek, tillgivenhet och tålamod kommer fasen, till slut, att gå över.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.