Min tonårsdotter är besatt av en kändis

Harry Styles, Rosalia, Bad Bunny och Billie Eilish är extremt populära idag, men vad händer om din tonåring blir som besatt av en kändis?
Min tonårsdotter är besatt av en kändis

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Harry Styles, Rosalia, Bad Bunny och Billie Eilish är några av favoritkändisarna bland tonåringar och ungdomar idag. Miljontals unga fans runt om i världen lyssnar på deras musik med absolut njutning och entusiasm. Många av dem är till och med intresserade av sina idolers privatliv och håller sig uppdaterade med de senaste nyheterna samt kontrollerar artistens sociala nätverk flera gånger om dagen. I vissa fall tonåringen till och med som besatt av en kändis.

Beundran för välkända artister eller idrottare är en frekvent och förväntad känsla under tonåren. Men ibland verkar det gå utöver vad som anses vara hälsosamt. I följande artikel berättar vi vad du behöver veta.

Fanatism i tonåren

Kändisar har blivit viktiga referenspunkter för tidseran. Musikartister, skådespelare, fiktiva karaktärer, YouTubeare  och influerare intar en alltmer betydelsefull plats i ungdomars dagliga liv och konstruktionen av deras identitet.

Att vara medlem i en beundrargrupp (en grupp som delar ett tycke för en artist eller fiktiv karaktär) har dessutom en relevant transcendens i tonårsstadiet. Det är vid denna tidpunkt som försökspersonerna behöver bekräfta sin identitet, och de litar på sina idoler som exempel att följa. Samtidigt främjar denna gruppupplevelse en känsla av tillhörighet.

Medier, såsom tv och sociala nätverk, göder idoliseringen av nationellt eller internationellt erkända människor, till den grad att de uppfattas som extraordinära och överlägsna. Faktum är att många tonåringar kommer ut för att försvara sin favoritartist när de får kritik eller är inblandade i en mediekonflikt. Stödet blir ovillkorligt.

När beundran för en kändis förvandlas till besatthet

Den glöd som ungdomar känner för en kändis kan gå över gränsen. När detta händer uppstår oro. I detta avseende är det viktigt att vara uppmärksam på våra barns beteende och veta hur man kan skilja en enkel beundran från en överdriven vördnad eller besatthet. Låt oss förtydliga att när vi talar om att vara besatta av en kändis, hänvisar vi till en idé, tro eller mental bild som invaderar personens medvetande upprepade gånger och äventyrar deras förmåga till självkontroll.

Celebrity Cult Syndrome hänvisar till en typ av tvångssyndrom som involverar ett överdrivet intresse som en person kan ha för detaljerna i det personliga och professionella livet hos sin idol. Forskning utförd av John Maltby och hans team har särskiljt tre oberoende nivåer av kändisdyrkan:

  1. Social underhållning: I det här fallet syftar vi på individer som bara attraheras av en kändis och underhåller sig själva med dennes konst eller annat alster.
  2. Intensiv-personlig dimension: Detta hänvisar till den grupp individer som har intensiva och tvångsmässiga känslor gentemot en kändis.
  3. Borderline-patologisk dimension: Denna sista dimension hänvisar till individer som visar okontrollerbara beteenden och fantasier kopplade till en kändis.

Studien drog slutsatsen att de som beundrade kändisar av sociala skäl var gladare och mer optimistiska medan den beundran som hölls av personliga skäl skapade mer depression och oro.

Varningstecken på att din tonåring kan vara besatt av en kändis

Som vi kan se finns det olika sätt att knyta an till kändisvärlden. De olika sätten ger olika effekter på personens psykiska och känslomässiga plan. En tonåring som känner sig besatt av en kändis kan tro att den är kär eftersom den upplever känslorna på ett passionerat och intensivt sätt. Den tänker konstant på personen och tar in information om den så ofta det går.

De mest synliga manifestationerna som kan indikera att en tonåring är besatt av en kändis är följande:

  1. De pratar ständigt om personen eller karaktären och i deras tal uppfattas en djup vördnad.
  2. De isolerar sig från sina vänner för att kunna fortsätta titta på och läsa information relaterat till artisten.
  3. De blir lätt upprörda när någon kritiserar kändisen.
  4. De känner oproportionerlig rastlöshet och ångest när de är långt borta från föremålet för besatthet.
  5. De följer villkorslöst kändisen och tolkar dess värderingar och åsikter som absoluta sanningar.

Hur man hjälper sin tonåring som är besatt av en kändis

Efter att ha särskiljt beundran från besatthet kan du nu bedöma graden av engagemang din tonåring har med avseende på sin favoritkändis. Om du känner att kärleken till kändisen har gått över styr är det viktigt att du ingriper för att hjälpa till att vända denna ohälsosamma situation. Den första rekommendationen är att konsultera psykiatrisk vårdpersonal för att fastställa problemets svårighetsgrad och hitta ett sätt att minska denna dysfunktionella dynamik.

Dessutom kan du prata med ditt barn och uppmuntra det att utöva nya aktiviteter som inte är relaterade till artisten i fråga. Att lyssna på annan musik, se andra filmer och delta i sammankomster med människor som inte delar samma intresse för kändisen. Till en början är den unge kanske ovillig att acceptera att den tänker på artisten tvångsmässigt och behöver bredda sina intressen. Det är avgörande att den inte känner sig dömd av vad som händer. Empati och flytande kommunikation är två av de väsentliga elementen för att effektivt lösa detta problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Maltby, J., Giles, DC., Barber, L. y McCutcheon, LE (2005). Culto a personalidades intensas e imagen corporal: evidencia de un vínculo entre las adolescentes. British Journal of Health Psychology, 10 (1), 17-32.
  • Vargas Álvarez, L. A., Palacios Cruz, L., González Thompson, G., & De la Peña Olvera, F. (2008). Trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes: una actualización. Primera parte. Salud mental, 31(3), 173-179.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.