5 aktiviteter för att uttrycka känslor i tonåren

Ungdomar behöver aktiviteter för att lära sig att uttrycka känslor väl, och vuxna bör vara deras förebilder. Läs mer i dagens artikel.
5 aktiviteter för att uttrycka känslor i tonåren
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2023

Känslor bör få uttryckas redan från tidig barndom, men när man når tonåren blir det ännu viktigare. Av denna anledning kommer vi här att presentera ett antal aktiviteter som hjälper en att uttrycka sina känslor.

Att uttrycka känslor under tonåren

Känslomässiga uttrycksformer får stor betydelse under tonåren. När detta inte sker korrekt kan de unga få allvarliga känslomässiga problem både, både i den åldern och senare. Emotionell intelligens är grundläggande i varje persons liv för att förbättra mental hälsa och prestation, både på personlig och på akademisk eller professionell nivå.

När vi talar om känslomässiga uttryck, tillsammans med emotionell intelligens, förstår vi det som förmågan att identifiera, förstå och hantera sina egna känslor såväl som andras. Detta bör vara tillämpligt på alla områden i livet.

Varför har vissa tonåringar det svårt?

Det är inget nytt att vissa tonåringar kan finna det svårt att uttrycka sina känslor korrekt. Därför är det viktigt att lära dem att känslor varken är bra eller dåliga.

Unga människor ska veta att de inte behöver bedöma känslor utan bara lägga märke till och känna dem. Endast på detta sätt kommer de senare att kunna identifiera dem, inte som bra eller dåliga, utan som bekväma och obekväma. Det är därför det ibland blir viktigt att skapa aktiviteter som låter dem reflektera över samt uttrycka sina egna känslor, och på så sätt utveckla en god emotionell intelligens.

En tonårsflicka som gråter.
Ibland tror tonåringar att en känsla som får dem att må dåligt är negativ, och därför försöker de blockera den, även om de inte förstår den.

Aktiviteter för att arbeta med att uttrycka känslor under tonåren

Emotionell fostran borde vara ett obligatoriskt ämne i alla skolor. Även om detta inte är fallet så är verkligheten att elever som är känslomässigt intelligenta kommer att uppnå bättre välbefinnande och utveckla en mycket starkare personlighet. Det hjälper dem till och med att utveckla motståndskraft inför framtiden.

Av alla dessa skäl följer alltså här några aktiviteter som du kan använda för att arbeta med dina barn, eller med dina elever, så att de på detta sätt kan uttrycka sina känslor bättre samt hitta svaren till varför de känner som de gör.

1. Skriva dagbok

Att skriva dagbok är en idealisk aktivitet för tonåringar som gillar att skriva. På så sätt kan de skriva ner sina upplevelser och objektivt se vad som har hänt dem och vilka känslor de har haft om det. Denna praxis fungerar som ett känslomässigt utlopp för dem.

2. Ta känslomässiga pauser i spända ögonblick

Den känslomässiga labiliteten hos ungdomar gör det normalt att du som förälder känner att de kan vara svåra att utforska. I detta avseende måste du lära dig att lägga märke till när de kommer att explodera känslomässigt. På så sätt kan de ta en känslomässig paus från det som händer dem innan det går för långt.

Denna känslomässiga paus kan inledas på en mängd olika sätt. Till exempel kan de dra sig tillbaka från konfliktplatsen, blunda och andas i några sekunder, skriva ner vad de känner, ta en promenad eller helt enkelt stanna till för att gråta. Efteråt måste de dock fundera över hur de kan lösa situationen samt undvika att den uppstår igen.

3. Skriva ett brev

När en tonåring upplever en känslomässig konflikt med en annan person, då är ett bra verktyg att skriva ett brev. Det kan vara ett symboliskt brev, bara för att lugna sig angående konflikten, eller det kan vara ett brev att ge till personen som är viktig för dem. Om personen som de har konflikten med inte är vid liv eller närvarande, då är det också ett sätt att få kontakt med dem och arbeta med de känslor som situationen genererar.

En tonårsflicka som skriver i en anteckningsbok.
Att skriva är ett bra sätt att förbättra känslomässiga uttryck i tonåren. De kan till exempel skriva ett brev för att uttrycka sina känslor på ett symboliskt sätt eller uttrycka dem för en annan person.

4. Ställ frågor och svar med känslomässigt ordförråd

Det är viktigt att ungdomar lär sig att sätta ord och namn på vad de känner. I detta avseende bör de identifiera känslan av en viss upplevelse som får dem att känna på ett särskilt sätt och på så sätt kunna beskriva känslorna och lättare komma till grundorsaken. Detta tillåter dem att bättre hantera vad som händer med dem och leta efter lösningar.

5. Förvandla kritik till konstruktiva ord

Att lära tonåringar att förvandla kritik till konstruktiva ord är avgörande. På så sätt kommer de inte att ta alltför mycket till hjärtat. För att göra detta måste de lära sig att svara på dessa frågor när de får kritik: Vad kan jag lära mig av de orden? Hur kan de orden hjälpa mig att förbättra mig?

Hur man blir en bra förebild för att uttrycka känslor

Naturligtvis är det viktigt att vi som föräldrar är bra förebilder då det kommer till att uttrycka känslor. Endast på detta sätt kommer ungdomar att lära sig i denna aspekt. Om du är en person som skriker eller blockerar dina känslor, vad tror du att dina barn kommer att lära sig? Av den anledningen måste du modellera vad du vill att de ska lära sig i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • J. Siegel, D.,  y Berástegui Rubio, J., M. (2014) Tormenta cerebral: El poder y el propósito del cerebro adolescente. Editorial: ALBA

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.