Fördelar med kreativt skrivande i tonåren

Kreativt skrivande under tonåren är en aktivitet som ger viktiga fördelar vad gäller känslomässigt och psykologiskt välmående.
Fördelar med kreativt skrivande i tonåren

Senaste uppdateringen: 30 maj, 2023

Kreativt skrivande i tonåren låter de aspirerande vuxna att stärka sin fantasi. Det hjälper dem också att uttrycka sina tankar och känslor utan att behöva utsätta sig för andras bedömningar. De behöver inte ens oroa sig för grammatik eller stavning. Här är det mest värdefulla något helt annat: originalitet.

Vad består kreativt skrivande av?

Det finns olika typer av skrift. Var och en har specifika mål och funktioner. Till exempel tjänar journalistiskt skrivande till att informera om specifika fakta, medan akademiskt skrivande är användbart för att förmedla argumenterande idéer för forskning. Dessa skrivstilar inkluderar en rad kriterier och specifikationer som måste uppfyllas för att uppnå ett framgångsrikt alster.

Kreativt skrivande, å andra sidan, erbjuder en frihet som tilltalar barn, unga och vuxna. I det här fallet är det svårt att definiera en specifik funktion som går utöver enbart njutning. Vi kan säga att det är ett spel utan regler, och utan vinnare eller förlorare.

Men detta betyder inte att kreativt skrivande bara är ett tidsfördriv. Det kan också representera ett fantastiskt verktyg på professionell nivå: Det är den typ av skrift som används av poeter, dramatiker, film- och tv-manusförfattare samt författare och skribenter av noveller, romaner och marknadsföring. Av denna anledning kan tonåringar som är intresserade av denna aktivitet hitta en arbetsmöjlighet inför framtiden.

Upptäck fördelarna med kreativt skrivande för tonåringar

En tonårsflicka som skriver i en anteckningsbok.
Kreativt skrivande ger tonåringar resurser för att förbättra kommunikationen och förbättra deras fantasi.

Det är allmänt känt att läsning ger viktiga fördelar för människor. En god läsvana minskar stress, hjälper mot sömnlöshet och förbättrar neuronal plasticitet. Men det sägs lite om hur skrivandet bidrar till välmående: Att skriva är bra för dig!

Utvecklar språkkunskaper

Denna typ av skrivande kräver inte specifika språkliga eller litterära resurser. Men den är fortfarande ett utrymme för praktik där ungdomar stärker sina färdigheter i samband med läskunnighet och språk i allmänhet. Dessutom kan de utöka sitt ordförråd och förbättra sin grammatik samt sin förmåga att sätta ord på sina tankar på ett begripligt och sammanhängande sätt.

Ökar fantasin och förmågan att lösa problem

När de skriver en kreativ text utgår unga från personliga erfarenheter, minnen, förvärvad kunskap eller andras berättelser. För att skapa något originellt måste de använda sin fantasi, även om det inte nödvändigtvis behöver vara något fantastiskt eller surrealistiskt som de skriver om. Till exempel kan en enkel berättelse eller en kort dikt också vara kreativ.

En annan fördel som ungdomar får av den här typen av skrivande är att det gynnar problemlösningsförmågan. Med kritiskt och innovativt tänkande lyckas unga författare ge sina berättelser vissa vändningar så att deras karaktärer ska kunna lösa en konflikt, eller till och med lösa problem som härrör från skrivprocessen.

Det kan vara användbart för känslomässig reglering

Känslor är intimt kopplade till ord. Tack vare språket kan vi tydligt uttrycka vad vi känner och vad vi tänker. På så sätt förstår vi varandra bättre. Ord låter oss nämna djupa och abstrakta aspekter som är en del av den mänskliga upplevelsen.

Faktum är att skrivandet är ett värdefullt terapeutiskt verktyg. Genom att använda sig av fiktiva karaktärer kan ungdomar sätta sina egna känslor på papper. Detta gör att de kan uppnå en meningsfull känsla av lättnad. På så sätt kan symboliska representationer hjälpa dem att hantera interna konflikter.

En tonåring som sitter i soffan och skriver i sin anteckningsbok.
Kreativt skrivande representerar en mycket intressant strategi för att hantera känslor på ett hälsosamt och funktionellt sätt.

Stimulerar empati

Kreativt skrivande i tonåren förstärker även känslan av empati hos ungdomar. Skrivandet uppmuntrar dem att sätta sig i karaktärernas plats och att se världen från olika perspektiv. Genom att anamma dessa synvinklar förstår de värdet av mångfald, de förstår att alla har olika personligheter och synsätt, vilket inte per automatik gör dem bättre eller sämre.

Dessutom kan de skapa alternativa världar som inte nödvändigtvis sammanfaller med deras referenskontext. På så sätt utvecklas fantasin till oanade nivåer. Heterogeniteten för sin del presenteras från en empatisk och respektfull plats.

Kreativt skrivande i tonåren: En trygg plats i en tid av kaos

I allmänhet upplevs tonåren med intensitet. Lugn och ro är inte någon vardaglig angelägenhet. En känsla av kaos kan förväntas vid denna tidpunkt eftersom unga människor går igenom en rad fysiska och psykologiska förändringar som de inte är förberedda att assimilera.

I detta instabila scenario kan kreativt skrivande ge ett visst lugn. Varför? För det finns inga begränsningar när man skriver en text; allt är giltigt. Vid någon tidpunkt tillåter fiktionen tonåringar att namnge tankar med absolut frihet. Det finns inga fördömanden, mandat eller krav. Tonåringar, översvämmade av kaos, kan i denna aktivitet hitta ett tryggt utrymme.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Coto, B. D. (2002). La escritura creativa en las aulas: en torno a los talleres literarios (Vol. 173). Graó.
  • Grunin, J., & Schlemenson, S. (2015). Imaginación, narrativa y figurabilidad en la escritura de púberes y adolescentes. Revista de Psicología24(1), 1-21.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.