Vad du ska göra om du inte får träffa dina barnbarn

Får du inte träffa dina barnbarn? I denna artikel tar vi upp några viktiga saker du bör tänka på för att hålla kontakten med dina barnbarn.
Vad du ska göra om du inte får träffa dina barnbarn
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2024

Många gånger medför en separation eller skilsmässa för ett par med barn vissa utmaningar och problem som man behöver lösa. Till exempel besök, ansvar, scheman, barnbidrag och semesterdatum, men också mycket annat. Bland de problem som ofta kommer långt ner på lisan har att göra med relationen till mor- och farföräldrarna. Vad kan du göra om du inte får träffa dina barnbarn? Läs vidare för att ta reda på det.

De som har haft chansen att växa upp med morföräldrar runt omkring har ofta många positiva upplevelser och fina minnen. Morföräldrar finns som den där parentesen i vardagen. I det utrymmet utspelar sig skratt, anekdoter och upplevelser, borta från föräldrarnas blickar.

Utan tvekan kan relationen mellan barnbarn och mor- och farföräldrar vara en av de viktigaste i ett barns liv och av stor transcendens för deras utveckling.

En liten barnhand som vilar på en gammal persons hand.

Vilka fördelar ger en relation mellan barnbarn och far- och morföräldrar?

Om relationen är positiv, gynnas både barnbarn och morföräldrar av bandet som skapas. För barnbarn är deras far- och morföräldrars närvaro möjligheten att få tillgång till en ny värld, en annan era, nya äventyr och upptäckter, med gränser som är lite mer “avslappnade” än när de är med sina föräldrar.

För mor- och farföräldrar handlar det om att de får vitalisera sig själva, njuta av föräldraskap från en annan plats i livet, med mindre ansvar och större glädje. Barnbarn “uppdaterar” också sina mor- och farföräldrar och kommer med nya idéer från sin värld och från de nya generationerna.

Denna relation är positiv även för deras egna barn, eftersom mor- och farföräldrar kan vara en stor källa till hjälp och samarbete.

Vad gör man om man inte får träffa sina barnbarn?

Många morföräldrar som inte får träffa sina barnbarn tar till alla möjliga metoder de har för att lösa detta problem. Men det är inte alltid man vet vad man ska göra. Vissa rekommenderar att ta det till en rättslig nivå och hävda sina rättigheter inför domstol, men många farföräldrar fruktar konsekvenserna av att göra det. Så låt oss titta på några av de möjliga alternativen.

Beakta på orsaken till konflikten

Svårigheterna att få träffa sina barnbarn har inte alltid samma ursprungliga orsak. Ibland kan någon typ av konflikt med barnet, med barnets partner, eller ibland bortgången av någon av föräldrarna skapa dessa hinder, mer eller mindre medvetet, av den andra föräldern.

Försök att prata med den andra föräldern om du inte får träffa dina barnbarn

Gör ett upplägg för att komma överens om ett umgängesarrangemang. Det bästa är att försöka börja samtalet genom att prata om fördelarna för barnbarnen, erbjuda hjälp och följa med uppväxten. Kanske lyckas föräldrarna inte uppnå förståelse eller förlåtelse sinsemellan. Men att barnbarnen och mor- och farföräldrarna har kontakt kan minska skadorna.

Försök att hålla kontakten med ditt barnbarn så mycket som möjligt

Du kanske inte får träffa dina barnbarn, men om de är tillräckligt gamla och har en egen mobiltelefon kan du skriva till dem och fråga hur de har det, hur det går i skolan, berätta om dina aktiviteter osv. Det är ett sätt att vara närvarande och fortsätta att bygga på bandet. Att ha ett videosamtal, minst en gång i veckan, kan också vara ett bra alternativ.

Sök råd

När vuxnas välvilja inte räcker till kan en annan väg vara att konsultera en yrkeskunnig för att lära er om era och era barnbarns rättigheter. I olika länder kan man bli erbjuden möjligheten till medling innan man påbörjar några rättsliga procedurer.

På det här sättet, med utgångspunkt i principen om dialog och att söka lösningar, kan man hitta en överenskommelse. Detta tar författarna Luisa Pérez Caballero mm upp i en artikel publicerad i Revista Mediación.

Genom dialog och intervention kan ni också reflektera över en lösning på kort sikt, vilket kan vara mer i linje med verkligheten hos äldre vuxna, där tid får en annan betydelse. En rättegång kan dra ut på tid och skjuta upp kontakten med barnbarnen.

Du kanske är intresserad av: Uppfostran ur ett barns perspektiv

En farfar och far bråkar.

Några punkter att ta hänsyn till om du inte får träffa dina barnbarn

I vissa länder är kontakten med släktingar något som är lagstadgat. Med andra ord betydelsen av denna relation är så viktig att det finns lagrum att ta till för att upprätthålla kontakt.

Följande är några viktiga aspekter att tänka på:

 • Förhindra inte kontakt om det inte finns någon skälig orsak. Till exempel är en omtvistad skilsmässa mellan föräldrarna inte ett kraftfullt argument för att morföräldrarna inte ska kunna träffa sina barnbarn.
 • Barnets intressen måste stå i främsta rummet. Det är viktigt att lyssna på barnen och ge dem utrymme att uttrycka sig. Om de vill träffa sina morföräldrar måste deras önskemål respekteras.
 • Kom överens om en umgängesplan. Denna ser olika ut beroende på faktorer som barnets livsförhållanden och ålder.

Barnbarnen kommer först, och ingår inte i konflikten

Varje familj känner till sina egna “interna situationer”. Av den anledningen, utöver de rekommendationer som vänner eller släktingar kan ge dig, är det viktigt att tänka på den verklighet som varje person måste leva med. Det som fungerar i vissa fall fungerar inte alltid i andra.

Det som alltid är viktigt för barnens bästa är att försöka hitta en lösning på ett fredligt sätt.

Slutligen är det också värdefullt att veta att om du vill behålla en relation med ditt barnbarn är det bäst att den är stabil och konsekvent. Med andra ord, det kan förekomma svårigheter, så det är viktigt att inte bara komma och gå närhelst du känner för det eller råkar har tid. Detta kan vara mycket smärtsamt för barnbarnet, som inte kommer att känna sig trygg i relationen eftersom det inte finns någon förutsägbarhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • González Bernal, Jerónimo J.; González Santos, Josefa; Ortiz Oria, Vicente; González Bernal, Enrique
  LA RELACIÓN ABUELOS-NIETOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL
  International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 2, núm. 1, 2010, pp. 669-676
  Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores
  Badajoz, España.
 • Pérez Caballero, Mª Luisa, Acevedo Bermejo, Antonio y Muñoz Vicente, José Manuel. (2012). Los conflictos parentales como origen de las dificultades en las relaciones abuelos-nietos abordaje mediacional y jurídico-forense. Revista de Mediación. Año 5. Nº 9. 1er semestre 2012.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.