Konsekvenserna av att använda rädsla för att uppfostra dina barn

Om du brukar använda rädsla för att uppfostra dina barn, är detta ett beteende som du bör ändra så snabbt som möjligt. Detta har en direkt inverkan på deras känslomässiga trygghet och kan innebära sår som de tar med sig in i vuxenlivet.
Konsekvenserna av att använda rädsla för att uppfostra dina barn

Senaste uppdateringen: 10 januari, 2024

De flesta föräldrar försöker göra sitt bästa för att uppfostra sina barn på bästa möjliga sätt. Vissa skadliga strategier har dock blivit normaliserade och innebär därför en vardaglig negativ inverkan på barns känslomässiga trygghet. En av dessa är den skadliga vanan att använda rädsla för att uppfostra barn eller, med andra ord, skrämma dem för att få dem att lyda. Det är en resurs som kan verka effektiv men som har allvarliga konsekvenser.

“Om du inte lugnar ner dig kommer jag att skicka bort dig”, “Om du inte är snäll kommer polisen att sätta dig i fängelse” osv… Föräldrar utan något större känslomässigt sinne kan komma på väldigt kreativa fraser för att få sina barn att lyda. Dessa är meningen att skapa en rädsla i barnet så att det ska göra som föräldern säger. I förlängningen skapar detta osäkra, rädda barn med låg självkänsla.

Varför är det skadligt att skrämma barn till lydnad?

Enkla ord som snabbt flyger ur munnen är bland de värsta fienderna till positiv kommunikation. Detta eftersom att de sägs utan någon eftertanke på innebörden, och än mindre medvetenheten om deras stora inverkan. Men trots sin enkelhet kan de vara så pass skadliga att de blir ingraverade i minnet hos barnet och följer med långt in i vuxenlivet.

En ledsen och rädd liten pojke.
Att tänka på hur vi kommunicerar med våra barn är grundläggande i positivt föräldraskap.

Lättvindiga hot eller varningar kan skapa osäkerhet som i förlängningen påverkar barns känslomässiga utveckling. Rädsla är en mycket kraftfull känsla som kan ta över barns kropp och sinne, vilket i sin tur får dem att känna en djup rädsla för saker eller scenarier som egentligen inte utgör någon fara.

Tänk dig till exempel en familj med ett barn som ska sluta på förskolan och börja grundskolan. Även om alla är glada och upprymda över att det är dags för detta spännande steg, tycker föräldrarna att det är en god idé att varna barnet med fraser som: “Du måste vara duktig, annars får du problem”, “Se upp för mobbare som vill slå dig”, “Se till att inte bråka med någon på rasten” eller “Äldre barn är farliga, håll dig borta från dem.”

Dessa fraser kan få barnet att känna en djup, fysisk rädsla för att börja skolan. Som en effekt kanske barnet gråter otröstligt när föräldrarna lämnar honom eller henne på skolan. Detta för att barnet nu känner sig osäkert, skräckslaget och oroligt, och inte kan förstå varför föräldrarna lämnat honom eller henne på en plats som är full av så många faror. Vad föräldrarna i stället borde ha gjort här för en positiv inverkan på barnets beteende är att uttrycka andra fraser som skapar en glädje och spänning inför allt det goda med att gå i skolan.

Konsekvenserna av att använda rädsla för att uppfostra dina barn

På samma vis som med det föregående exemplet finns det många fall där inre rädslor innebär hinder för utvecklingen på grund av att dessa fraser blivit ingraverade i barnets minne. Från mamman som säger åt sitt barn att hålla sig borta från hundar för att de biter till en pappa som genom fördomar implanterat en misstro hos sitt barn om färgade personer.

En rädd pojke som biter på naglarna.
Barn ska inte växa upp med en känsla av osäkerhet på sig själva eller rädsla för omvärlden. Det är bättre att hjälpa dem odla sin självkänsla och trygghet.

Så som du kan se så kan metoden att använda rädsla för att uppfostra ditt barn skapa en ogrundad rädsla, som trots att den inte har någon grund, endast genererar direkta och märkbara effekter på deras personlighet. Dessa effekter kan innefatta allt från en känsla av otrygghet till brist på självförtroende och självkänsla. Dessutom kan dessa barn utveckla fobier eller irrationella rädslor som skapar ångest. 

Så om du vill att dina barn ska följa reglerna och gränserna du sätter är det bästa att dagligen föregå med gott exempel och utnyttja dialog och reflektion för att göra dem medvetna om sina handlingar. Det finns ingen mening i att skrämma barn till att bete sig på ett visst sätt. I stället bör vi motivera dem att ta sitt ansvar genom att göra dem medvetna om sina åtaganden.

Hur påminner vi oss själva i stunden att inte använda rädsla för att uppfostra våra barn?

Det första steget för att undvika sänka oss till detta beteende när vi vill att våra barn ska lyda är att tänka på den stora känslomässiga påverkan som det innebär. Håll detta i tanken när du pratar med dina barn, och tänk noga efter på vad du ska säga. Istället för att använda rädsla eller känslomässig utpressning, prata med dina barn med respekt och empati så att de förstår att vissa beteenden är oacceptabla och de måste respektera de gränser och följa de regler som de får lära sig hemma.

När du ger dem råd om något nytt som ska komma in i deras liv, försök att undvika göra det utifrån ett perspektiv av konstant vaksamhet eller rädsla. För även om det är sant att inte allt i världen är en bädd av rosor, är det bättre att uppmuntra barn att bara göra så gott de kan och känna sig tillfreds med sin omgivning än att skapa rädslor och fobier som bara kommer att påverka dem negativt.

Så föregå med gott exempel och vägled dina barn så att de växer upp med en tilltro till sig själva och en stark självkänsla. Och använd aldrig hot eller psykiskt våld för att få dem att lyda snabbt. Odla istället värderingar och sätt tydliga gränser hemma så att de förstår konsekvenserna av sitt beteende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.