Så hjälper du dina barn att skaffa hälsosamma vanor

Om du vill hjälpa dina barn att skaffa hälsosamma vanor är det viktigt att vara konsekvent och föregå med gott exempel. Läs våra tips här.
Så hjälper du dina barn att skaffa hälsosamma vanor
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2024

När du tänker på vanor, vad föreställer du dig? Kanske något du upprepar dagligen, nästan utan att tänka på det. Om detta är ditt svar är du på rätt väg. Det är dock viktigt att reflektera över vikten av våra vanor. De kräver utveckling av färdigheter och mycket träning, långt utöver att bara utföra en handling. Om du vill hjälpa dina barn att skaffa hälsosamma vanor, fortsätt läsa för att upptäcka några användbara riktlinjer.

Vikten av hälsosamma vanor

När du lär ett barn en vana ingjuter du inte bara en konkret handling, som att borsta tänderna, utan du överför också vissa värderingar. Till exempel ansvar, engagemang och uthållighet.

Men vanor handlar också om egenvård och välmående. Därav vikten av att vi, förutom att internalisera dem och utföra dem på “autopilot”, också kan veta innebörden av dem och varför vi utför dem. Detta bidrar till att bibehålla motivationen. Samtidigt främjar vanor autonomi eftersom det gör att barnen kan känna sig kapabla att agera på egen hand när de lärt sig dem.

Hur hjälper man barn att skaffa sig hälsosamma vanor?

En hälsosam vana kräver organisation och uthållighet:

  • Organisation  Om du vill att ditt barn ska få en vana att idrotta, måste sådan aktivitet inkluderas inte bara i deras eget schema utan också i deras föräldrars. I tidig ålder är barn mer beroende av att någon vuxen följer med dem eller skjutsar dem till idrottsplatsen.
  • Uthållighet: Detta handlar om att upprätthålla aktiviteten över tid. Det är först då som vi kan märka fördelarna. Om ditt barn till exempel är lat eller trött och inte orkar borsta tänderna, bör du hjälpa honom eller henne att upptäcka fördelarna med att göra det: Bland annat att undvika hål, minska antalet tandläkarbesök och ha en bra hälsa.

Du kanske är intresserad av: Fyll dina barns liv med goda vanor

Det är viktigt att förstå att vi ibland bara inte har 100 % energi och motivation att utföra vissa hälsosamma vanor, och att det är viktigt att övervinna det motståndet.

Skriv ner dessa riktlinjer för att utveckla hälsosamma vanor hos barn

Följande är några riktlinjer för att hjälpa ditt barn att skapa hälsosamma vanor:

Ha vissa resurser och en lämplig miljö

För att utveckla en hälsosam vana är det nyckeln att ha rätt plats och rätt element. Om du till exempel vill att ditt barn ska ha för vana att läsa måste du skapa en lämplig atmosfär för att utföra den aktiviteten. Ha till exempel böcker inom räckhåll för barnen och skapa en lugn och avslappnad atmosfär så att de kan sitta och läsa. Eller om du vill att de ska ha en hälsosam kost, se till att det finns grönsaker och frukt hemma lättillgängliga för barnen.

Var en förebild

Barn lär sig mycket av sina föräldrars exempel, eftersom de observerar dem hela tiden. Så om du vill att ditt barn ska äta frukt varje dag kan du börja med att själv regelbundet äta frukt och visa barnen att du har denna vana.

Ta hänsyn till deras åsikter

Det finns många sätt för att skapa nya vanor. Bland dem är det viktigt att ta hänsyn till ditt barns åsikt. Innan du påtvingar dem ditt eget sätt är det en god idé att alltid först fråga dina barn om de kan tänka sig andra sätt att göra dessa vanor på.

Lägg tid på att utveckla vanan med ditt barn

Början av en vana är vanligtvis den svåraste delen, tills den blir en del av rutinen. Därefter blir fördelarna mer synliga. Så i början kan du göra aktiviteten tillsammans med ditt barn tills de klarar av att göra den själv.

En far och son går ut med en hund.
Om du vill att ditt barn ska gå ut med hunden bör du följa med dem de första gångerna. Ditt barn och hunden kan känna sig mer bekväma om de tar sina första promenader i ditt sällskap.

Försök att vara konsekvent

För att få ditt barn att skaffa sig hälsosamma vanor är det viktigt att upprätthålla ett konsekvent budskap över tiden. Du bör undvika motsägande budskap, som “idag ja, imorgon nej”. När det händer blir barn förvirrade och vet inte vilket budskap de ska följa.

Var realistisk med förväntningar

Speciellt om det är ett litet barn är det viktigt att ha tålamod när man börjar en vana. En bra idé är att visa ditt barn ett steg i taget på ett enkelt sätt så att hen förstår vad hen ska göra.

Vissa vanor är förhandlingsbara och andra inte

När du hjälper dina barn att utveckla hälsosamma vanor, kommer du många gånger att stöta på vissa motstånd. Både när de är runt 2 till 3 år gamla och i tonåren är det möjligt att ett trotsigt “nej” är vanligare. Detta beror på att det är en del av ett tillväxtstadium där barn utmanar regler och auktoritet. Även om det inte är något att oroa sig för är det ändå viktigt att fastställa vissa gränser här, för att undvika att barnen utvecklar dåliga vanor.

Som vuxen kanske du märker att du ibland försöker få ditt barn att utföra en vana som svarar mer mot ett personligt intresse hos dig, eller en gammal tradition. Här är det viktigt att stanna upp och fundera på huruvida vanan verkligen är nödvändig, och om ditt barn tycker om att göra den. Till exempel kan du utan att inse det råka tvinga ditt barn att gå konstkurser eller lära sig ett musikinstrument bara för att du själv gillar det.

Hur som helst finns det vanor som barn behöver skaffa sig, eftersom de är kopplade till hälsa och välbefinnande. Till exempel en bra kost, regelbunden fysisk träning och tillräckligt med vila.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Oropeza-Bahena, Gisela, López-Sánchez, Jorge D., & Granados-Ramos, Dora E.. (2019). Hábitos de sueño, memoria y atención en niños escolares. Revista mexicana de neurociencia20(1), 42-49. Epub 04 de abril de 2022.https://doi.org/10.24875/rmn.m19000021
  • Yubero Jiménez, S., & Larrañaga Rubio, E. (2010). El valor de la lectura en relación con el comportamiento lector. Un estudio sobre los hábitos lectores y el estilo de vida en niños. Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura, (6), 7-20. https://doi.org/10.18239/ocnos_2010.06.01

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.