Hur vi lär våra barn kritiskt tänkande

Det är viktigt att främja kritiskt tänkande, eftersom det är på så vis som barn lär sig att fatta bra beslut på egen hand. Fortsätt läsa för att ta reda på hur vi kan lära våra barn detta.
Hur vi lär våra barn kritiskt tänkande

Senaste uppdateringen: 16 juli, 2023

Kritiskt tänkande är att kunna reflektera över fakta och dra sina egna slutsatser. Det handlar med andra ord om att analysera och utvärdera den information vi får och att kunna ifrågasätta den. Detta är en färdighet som har en positiv inverkan på alla aspekter av en persons liv, från arbete eller utbildning till socialt och relationellt. Så, hur lär vi våra barn kritiskt tänkande?

Kritiskt tänkande hjälper oss att ha en självständig och självsäker personlighet. Samtidigt är det en bra egenskap när vi fattar beslut. Av denna anledning är stimulering av kritiskt tänkande hos barn grundläggande för deras utveckling.

Varför är det så viktigt att vi lär våra barn kritiskt tänkande?

Den här typen av tänkande hjälper oss att analysera verkligheten på ett mer objektivt sätt, ur en bred och flexibel synvinkel. I motsats till memorering tillåter kritiskt tänkande oss att komma fram till en åsikt eller slutsats på egen hand. Ett barn som kan ifrågasätta den information de får, kan lättare bearbeta det de lär sig och blir på så vis mer berett att möta alla motgångar som livet ger.

Det är en betydande färdighet som vi kan använda i praktiskt taget alla dagliga situationer. Alltifrån hur vi löser en matteuppgift till hur vi löser en konflikt med en vän eller hur vi lägger ett pussel.

Tips för att lära ut kritiskt tänkande till barn

När barn har förmågan till kritiskt tänkande betyder det att de är svåra att manipulera och påverka negativt. Här är några rekommendationer för att stimulera dina barns kritiska tänkande.

Ett barn som bestämmer vilken skjorta som ska användas.
Barn med utvecklat kritiskt tänkande godtar inte all information de får utan att först få uppgifter som de själva kan analysera och på så vis komma fram till vilken information de ska behålla.

Att anta en reflekterande hållning

Kom ihåg att barn lär sig genom exempel. Därför, när de har vuxna som kan dra slutsatser genom att tolka och analysera information, kan de lättare inta samma aktiva och reflekterande hållning.

När en problematisk situation uppstår i hemmet, överväg flera alternativa sätt att lösa det och involvera dina barn. På så sätt förmedlar du att det inte finns ett enda giltigt sätt att göra saker på, utan att det alltid finns möjlighet att överväga olika alternativ. Det är viktigt att ifrågasätta även det som verkar uppenbart och obestridligt.

Stimulera kreativitet

Lekfulla aktiviteter som stimulerar nyfikenhet och kreativitet är en utmärkt metod för att förstärka kritiskt tänkande. Att uppmuntra barn att utforska och att låta idéer flöda fritt, hur galna de än kan verka, hjälper dem att utveckla mer komplex kognition.

Att rita en bild, skriva en berättelse, skapa en lek med dockor eller göra ett collage är alla värdefulla aktiviteter. På så sätt kan barn utveckla ett rikt tänkande som involverar att associera kända begrepp, skapa nya och undersöka olika möjliga vägar för att lösa ett problem.

Bjud in till eftertanke

Att skapa stunder av debatt om situationer som uppstår hemma, i skolan eller i landet är en effektiv metod så att barn kan skapa en vana att ifrågasätta. Prata om aktuella frågor med dem, men anpassa dig alltid efter deras förståelse och intressen.

Dessutom är det viktigt att intressera sig för deras åsikter och lyssna på dem utan att döma för att barn ska kunna upptäcka sig själva. I detta avseende är det viktigt att möjliggöra en fri och respektfull dialog med tolerans för olikheter. Vi måste värdesätta en mångfald av åsikter, även när det gäller våra barn.

En liten flicka tänker medan hon tittar på ett bakverk och ett päron.
Det är viktigt att inte ge barn alla svar. I stället bör vi uppmuntra dem att lösa sina tvivel utifrån sina egna resonemang.

Lär dina barn kritiskt tänkande genom att inte ge inte alla svar

Om vi vill att våra barn ska få ett starkt kritiskt tänkande, är det viktigt att inte ge dem alla svar. I stället bör vi vägleda dem genom frågor som gör att de kan dra egna slutsatser. Samtidigt, när deras kunskaper inte räcker till för att klargöra deras ovisshet, kan vi motivera dem att undersöka och följa med dem i processen.

Erbjud en vidsträckt uppfattning hemifrån

Utvecklingen av kritiskt tänkande hos barn är möjlig när de delar miljö med andra människor som är kapabla att analysera och ifrågasätta den information som ges. Å andra sidan så har barn i familjer med strikt stela övertygelser mycket svårare att inta en kritisk hållning till livet och att fatta bättre beslut.

Därför är den primära rekommendationen att erbjuda dina barn en nyfiken och analytisk blick på vad som händer i världen. Samtidigt bör vi ingjuta en respekt för mångfald av åsikter och perspektiv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alzate, O. E. T. (2012). La argumentación como constituyente del pensamiento crítico en niños. Hallazgos, 9(17), 211-233.
  • Ito, K. K. K. J. C. (2019). Desarrollo del pensamiento crítico en niños de educación primaria. Revista de Pensamiento Crítico Aymara, 1(1), 47-64.
  • Linares, W. (2022). Estrategias lúdicas para el pensamiento crítico-creativo en niños de cinco años. Revista Innova Educación, 4(3), 168-184.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.