Thumb Author Maria del Mar Garcia Martin

Maria del Mar Garcia Martin

Filolog


Filolog specialiserad på att skriva och redigera innehåll. Hon läser just nu till en magisterexamen i textarv och digital humaniora samtidigt som hon håller privatlektioner i språk och litteratur. Hon skriver poesi och noveller på fritiden; ett område där hon kombinerar sina två största passioner: filosofi och filologi.

Om författaren

Examen i latinamerikansk filologi från University of Salamanca (2021). För närvarande kompletterar han sin utbildning med en magisterexamen i textarv och digital humaniora på samma universitet. Han är specialiserad på området textkritiskt skrivande och redigering.

Han har jobbat som privatlärare i språk och litteratur, spanska och universell litteratur, och även som gymnasielärare. Hennes passion för filosofi och konst manifesteras i Cafés Filosóficos, vilket är en ett sammankomstforum för diskussioner som hålls på IES Fray Luis de León och på Torrente Ballester Library. Idag kombinerar hon sina masterstudier med att jobba som skribent och redaktör på digitala medier. På fritiden skriver hon mystisk poesi och noveller som hon delar på sina sociala nätverk.


Senaste artiklar