Thumb Author Elena Sanz Martín

Elena Sanz Martín

Psykolog


Klinisk psykolog specialiserad på tillämpning av den kognitiva beteendemodellen, inom familjeterapi och på behandling av missbruk hos unga och vuxna. Hon jobbar även med innehållsspridning och -skapande inom dessa områden, och arbetar som klinisk psykolog på en privat praktik i Valladolid.

Om författaren

Examen i psykologi från Complutense University of Madrid (2015) med specialisering inom klinisk psykologi. Hon har även en magisterexamen i klinisk och hälsopsykologi och en magisterexamen i kognitiv beteendepsykologi från Högre institutet för psykologiska studier i Barcelona (2018). Hon har kompletterande utbildning inom familjeterapi och hur man närmar sig missbruk hos kvinnor från Fundación Instituto Spiral i Madrid.

Hon har arbetat som frilansande psykolog sedan 2018 i Valladolid. Där har hon fokuserat på psykologisk bedömning, intervention vid ångest, affektiva och sociala problem, psykoterapeutisk intervention hos vuxna och utformning av individuella och gruppinterventioner. Yrkeslicensnr: P-02328.


Senaste artiklar