Vad är bluffsyndromet hos föräldrar?

Tvivel, osäkerhet och känslor av att inte vara kompetent. Låter bekant? Ta reda på mer om bluffsyndromet hos föräldrar i dagens artikel.
Vad är bluffsyndromet hos föräldrar?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2024

Har du någonsin tittat på dina barn och tänkt: “Jag har ingen aning om vad jag gör”. Har du någonsin tvivlat på din förmåga som förälder? Eler varit rädd för att andra när som helst kommer att upptäcka att du inte är särskilt bra på att vara förälder? Om så är fallet, lider du förmodligen av det så kallade bluffsyndromet (på engelska impostor syndrome) som många föräldrar kan uppleva.

Du kanske har hört denna term på jobbet eller i andra situationer. Den kan appliceras på människor som inte känner sig värda att lyckas i sitt arbete och som tvivlar på sina förmågor.

Men föräldraskap kan också väcka dessa rädslor och tvivel, vilket negativt påverkar familjens välbefinnande. Låt oss lära oss mer om bluffsyndromet hos föräldrar och hur man upplever det.

En kvinna som känner sig som en dålig mamma.

Vad är bluffsyndromet hos föräldrar och hur påverkas man av de?

“Bluffsyndromet eller imposter syndrom hos föräldrar är ett beteendemässigt hälsofenomen som beskrivs som självtvivel på intellekt, färdigheter eller prestationer bland högpresterande individer. Dessa individer kan inte internalisera sin framgång och upplever till en följd genomgripande känslor av självtvivel, ångest, depression och/eller farhågor om att bli avslöjade som ett bedrägeri i sin uppgift, trots verifierbara och objektiva bevis på sin framgång.”

National Library of Medicine

Bluffsyndromet eller impostors syndrom är inte en klinisk diagnos som finns i någon psykologimanual. Det är hur som helts en mycket vanlig upplevelse hos många människor. Det är en allmän känsla av osäkerhet som får en person att tvivla på sig själv, sin prestation, sin förmåga och sitt värde.

Det gäller inte de fall där dessa personer faktiskt behöver förbättring. Till exempel om de inte har tillräcklig information eller utbildning, om de ofta gör misstag eller om deras resultat tenderar att vara dåliga. I dessa fall finns nämligen en möjlighet att lära sig och förbättra sig i dessa avseenden.

Detta händer snarare när du trots att du på ett tillförlitligt och objektivt sätt har visat att du är bra på just ett visst område och den obehagliga känslan ändå inte försvinner.

Det är detta som ligger under ytan bluffsyndromet. Det är ett fenomen som enligt uppskattningar kan drabba upp till 80 % av befolkningen någon gång, enligt en artikel publicerad i Journal of General Internal Medicine.

Hur ser bluffsyndromet ut hos föräldrar?

Detta syndrom har huvudsakligen studerats på arbetsplatser. Faktum är dock att det också kan förekomma i samband med föräldraskap. Således, när en mamma eller pappa lider av det, upplever de vanligtvis följande:

  • De har ständiga tvivel och osäkerheter om sin prestation som föräldrar. De känner att de bara gör fel och att de inte vet hur de ska kunna lösa detta. Att de inte vet vilka beslut de ska fatta och att de inte utför sin roll väl.
  • De känner att de inte är kvalificerade att uppfostra sina barn på rätt sätt. De upplever att de inte har den nödvändiga kompetensen, trots bevis på motsatsen.
  • De är rädda för att andra ska inse att de egentligen inte är en bra mamma eller pappa.
  • De kan inte värdera eller uppskatta sina ansträngningar och framgångar i föräldraskap. De tillskriver alla sina goda resultat turen eller slumpen, eller så tror de att det beror på att andra människor har hjälpt dem. De tar inte åt sig äran för sina befdrifter.
  • Varje gång de gör något bra påminner deras inre dialog dem om att det inte är tillräckligt bra. De går omkring med tanken att de alltid måste göra perfekt ifrån sig och att de inte har någon rätt att glädjas eller gratulera sig själva till vad de ser som halvdana ögonblick.

Varför uppstår bluffsyndromet hos föräldrar?

Det är mycket vanligt att bluffsyndromet uppstår hos både mödrar och fäder, och det kan bero på många olika anledningar. Följande är några av de vanligaste.

1. Ens kön

Detta fenomen kan drabba kvinnor i större utsträckning än män på grund av det större sociala trycket på kvinnor att lyckas i föräldraskap. Moderns gestalt har blivit idealiserad och belastas med en rad krav som kvinnor känner att de måste uppfylla för att ses som värdefulla eller giltiga.

2. Att vara engagerad i föräldraskap

Paradoxalt nog är det ofta de mammor och pappor som är mer involverade och mer hängivna sin roll som tenderar att uppleva denna osäkerhet. Och detta beror på att för dem är barnuppfostran en bra prestation och ett primärt mål. Därför har de en större fruktan för att misslyckas eller göra misstag.

3. Att vara perfektionist

Detta personlighetsdrag leder till att man skapar orealistiskt höga standarder för sig själv, vilket kan blockera en eller få en att känna sig missnöjd med sitt utförande. Om du är en perfektionist strävar du efter att alltid ge 100 % av dig själv till dina barn, och detta är varken mänskligt möjligt eller ens nödvändigt.

4. Att ha vuxit upp med föräldrar som var väldigt kritiska och krävande eller som inte fyllde sin roll

Enligt en studie publicerad i The American Journal of Family Therapy upplever barn som var tvungna att lägga sina behov åt sidan för att vinna sina föräldrars tillgivenhet i större utsträckning bluffsyndrom som vuxen.

5. Att lida av osäkerhet och låg självkänsla

Dessa två faktorer bidrar också till bluffsyndromet hos föräldrar. Det kan få dem att tvivla på sig själva och de beslut de fattar och aldrig känna sig tillräckliga.

Vi rekommenderar att du också läser: 7 tips på hur du skapar ett lyckligt moderskap

En kvinna som döms medan hon håller sitt barn och sitter på en parkbänk.

Att hantera bluffsyndrom hos föräldrar för att undvika lidande

Enligt en artikel publicerad i Interactions är bluffsyndrom förknippat med höga nivåer av stress, ångest och depression . Som ett resultat av detta, upplever dessa föräldrar ofta av betydande nöd, oro och osäkerhet gällande sin prestation.

För att undvika det kan du vidta vissa åtgärder. Till exempel kan du sätta gränser för de oönskade kommentarerna och råden du får från andra angående hur du är förälder. När föräldrar, svärföräldrar, vänner eller andra människor ger sina åsikter om föräldraskap kan tvivel, osäkerhet och skuldkänslor öka. Så var inte rädd för att be dem att vara mindre dömande och att hålla sina kommentarer för sig själva.

Samtidigt kan det göra stor skillnad att vara informerad. Även om du redan gör ett bra jobb, kan du känna en extra trygghet som du upplever att du saknar om du får information om vilken föräldrametod eller stil du vill följa.

Slutligen är det viktigt att du arbetar med din självkänsla och krav på dig själv och lär dig att värdesätta dina egna meriter. I detta avseende kan det vara nödvändigt att få professionellt stöd för att uppnå dessa mål.

Hur som helst, genom att sätta stopp för bluffsyndromet kommer du att kunna utöva ditt föräldraskap på ett mycket friare och säkrare sätt och framför allt njuta av det mer. Slutligen är det detta som gör att du skapar de rätta förutsättningarna för att erbjuda dina barn den bästa miljön för deras tillväxt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.