Vikten av att vara en flexibel mamma

Att vara en flexibel mamma är viktigt för att hitta en balans mellan ordning, oförutsedda händelser, disciplin och njutning i vardagen.
Vikten av att vara en flexibel mamma
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 24 maj, 2023

Att få barn är ett stort ansvar. För att erbjuda sina små de bästa förutsättningarna att växa upp under försöker mammor av den anledningen att hålla sig informerade om de olika riktlinjerna och stilarna för föräldraskap. De läser, rådgör med experter och försöker förbättra sig varje dag. Men att vara för krävande kan leda till att de inte njuter av sitt moderskap. Det är därför vi vill påminna dig om vikten av att vara en flexibel mamma.

Det råder ingen tvekan om att barndomen är ett avgörande skede i utvecklingen av en personlighet. Vad ett barn upplever och lär sig under sina första år kommer till stor del avgöra hur det kommer att tänka, känna och agera i framtiden. På grund av detta förstår vi att du vill få allt rätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att föräldraskap inte är som att programmera en robot: Vi är människor som tar hand om andra människor, vi kan inte glömma denna mänskliga komponent.

Om du känner att du ständigt är under press i ditt arbete som mamma, om du tror att det du gör aldrig är tillräckligt, eller om en stelhet stör din relation med dina barn, då är du varmt välkommen att fortsätta läsa.

Varför behöver du vara en flexibel mamma?

Det är bra att mammor är informerade och engagerade i sitt arbete inom utbildning. Det är underbart att de vill ge sina barn ordning och struktur och att de strävar efter att tillämpa de lämpligaste riktlinjerna för föräldraskap. Men att vara flexibel är ett måste.

En mamma hytter med fingret åt sin unga dotter.
Att uppnå den ordning man önskar i ett hem med barn är praktiskt taget omöjligt. Att ha detta i åtanke och vara flexibel i dina krav kommer att hjälpa dig att hålla ditt hem från att bli ett kontinuerligt slagfält.

Livet med barn förändras

Om du är en person med en tendens till perfektionism och ordning kan det vara en extra utmaning för dig att skaffa barn. Från det att de anländer till den här världen kommer du oundvikligen att upptäcka att rutiner förändras, scheman ändras och att en perfekt organisation inte är möjlig.

En bebis är mycket krävande och det innebär att vuxna måste anpassa sig till nya varierande scheman av sömn, hunger och behov av kontakt. Det kommer också att vara omöjligt att alltid ha ett organiserat och fläckfritt hus. Detta fortsätter allteftersom barnet växer upp, barn är spontana, energiska och något kaotiska.

Känslor behöver utrymme

Det är viktigt att komma ihåg att när det kommer till uppfostran så upptar barns känslor en dominerande plats. De måste lyssnas på, vårdas och hanteras av vuxna, vilket kräver utrymme och tid. Strikta planer kommer inte att hindra utbrott och ilska från att uppstå hos våra barn. Prioritera i dessa ögonblick att hålla dig lugn, validera barnet och hjälpa det att reglera sig själv igen, även om det innebär att ändra eller försena det du hade planerat.

På samma sätt känner barn inte likadant varje dag. Det kommer att finnas tillfällen då de är trötta, sömniga, hungriga, lata eller omotiverade. Därmed kommer deras vilja att lyda eller samarbeta inte alltid vara densamma. Det är viktigt att vara lyhörd för deras förnimmelser och behov, och att hela tiden veta hur man anpassar sig. Ett hem kan inte fungera som en militärkasern.

Varje ålder kräver anpassningar

Dessutom är det värt att nämna att föräldraskapsmetoderna bör anpassas till varje skede av barnets liv. Kanske fungerar det att erbjuda tydliga regler och att vara vägledande med små barn, men ungdomar kräver mer självständighet och autonomi, de kan göra uppror mot direkta order.

Likaså finns det stadier där det är särskilt nödvändigt för barn att känna sig lyssnade på och att uppfatta att de har en viss beslutsförmåga. Till exempel mellan åldrarna 2 och 4 tenderar raseriutbrott att utlösas till den grad de inte får utöva en viss kontroll över sina egna liv. Något så enkelt som att ge dem ett val mellan två olika t-tröjor eller frukter kan förhindra att ett raserianfall bryter ut.

En mamma som bråkar med sina döttrar.
Kom ihåg att den bästa presenten du kan ge dina barn är en glad, avslappnad mamma som tar hand om sig själv så att hon kan ta hand om dem.

Du förtjänar också att njuta

Slutligen bör flexibilitet inte bara gälla för dina barn, utan även för dig själv. Många mammor är överdrivet självkrävande. De skyller på sig själva för varje litet misstag de gör eller tillåter sig inte att ta hand om sina egna behov och känslor utan offrar allt för sina barn.

Öva på självmedkänsla, ta tid för dig själv och förstå att du också lär dig att bli mamma och inte behöver vara perfekt. Att prata med dig själv med kärlek och överseende kommer att förbättra ditt humör och tillåta dig att möta föräldraskap med bättre sinnelag och motivation.

Det kan vara utmanande att vara en flexibel mamma, men det ger stora belöningar

Vi vet att det inte är lätt att svika våra ideal, att tillåta oss själva att fela eller att kliva ur de där formarna och riktlinjerna som många gånger, mer än förslag, verkar som påbud. Kom dock ihåg att följa din instinkt, ta varje dag med ro och låt dig själv njuta av ditt moderskap.

Att vara flexibel kommer att göra dynamiken i ditt hem lättare och mer harmonisk, vilket minskar vikten på den känslomässiga bördan som många mammor bär. Detta innebär inte att radera gränser, undvika regler eller vara en tillåtande mamma, utan att hitta en balans mellan ordning, oförutsedda händelser, disciplin och daglig njutning. Utan tvekan är att vara en flexibel mamma en mycket fördelaktig förändring för hela familjen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Butcher, P. R., Kalverboer, A. F., Minderaa, R. B., Doormaal, E. F., et al. (1993). Rigidity, sensitivity and quality of attachment: The role of maternal rigidity in the early socio-emotional development of premature infants. Acta Psychiatrica Scandinavica, 88(375, Suppl), 38.
  • Lichtwarck-Aschoff, A., Kunnen, S. E., & van Geert, P. L. C. (2009). Here we go again: A dynamic systems perspective on emotional rigidity across parent–adolescent conflicts. Developmental Psychology, 45(5), 1364–1375

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.