Barndomspsykologi

Som de säger är varje barn unikt och ditt är verkligen det mest speciella av dem alla. Eftersom du vill att hans tillväxt och utveckling ska vara så bra som möjligt, finns det en sak du inte kan glömma bort: hans känslor. I detta område av Du är mamma, kommer vi att gå djupt in i beteendeproblem, värdet av emotionell intelligens, hur man hanterar raserianfall och de vanligaste psykologiska störningarna hos barn. Lita på oss, våra artiklar kan hjälpa till.