Somnilogi: När ditt barn pratar i sömnen

Pratar ditt barn i sömnen och även gråter eller skrattar? Detta fenomen är känt som somnilogi hos barn och är inte ett allvarligt tillstånd.
Somnilogi: När ditt barn pratar i sömnen
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 03 december, 2023

Pratar ditt barn i sömnen? Att upptäcka detta fenomen kan vara oroande för föräldrar, särskilt när det åtföljs av att barnet skriker eller gråter. Men det är ett mycket vanligt fenomen hos barn som i grunden inte är någon orsak till oro. Det är känt som somnilogi hos barn, och i här ska vi att berätta allt du behöver veta om detta.

Som vi nämnde så är det många familjer som upptäcker somnilogi hos sina småbarn. Faktum är att det uppskattas att mellan 8 och 14,2 % av alla barn i skolåldern har detta beteende. Det är en ofarlig sömnstörning som normalt inte påverkar barnet. När bör vi då bli oroade? Och hur kan vi hantera det? Vi ska berätta det för dig.

En liten pojke pratar i sömnen.

Vad är somnilogi hos barn?

För att förstå vad somnilogi är måste vi först prata om sömnstörningar. Dessa är beteenden som uppträder i olika faser av sömnen, som vi är omedvetna och som vi i allmänhet inte kommer ihåg när vi vaknar. Bland dem hittar vi några så vanliga som mardrömmar, nattskräck och bruxism, och andra som är mindre kända, som somnilogi.

När det gäller det senare, menar vi kortvariga episoder där barnet pratar mer eller mindre tydligt i sömnen, utan att styra detta själv, och utan att komma ihåg något om det efteråt. Vad barnet pratar om kan variera från små obegripliga ljud till ord och till och med monologer och konversationer. Det kan också röra sig om mjukt viskande och även intensivt högt talande.

Ibland åtföljs detta verbala fenomen av känslomässiga uttryck, såsom gråt, skrik eller skratt. Dessutom kan barnet verka förvirrat under episoden. Men när episoden väl är över fortsätter barnet att sova utan problem och utan att vara medveten om vad som hänt.

Även om somnilogi kan uppstå när som helst under sömnen, är det vanligast under faserna av djupsömn och under REM-sömnen. Det uppstår vanligtvis under den första halvan av natten eller under kortare vilostunder under dagen.

Varför uppstår somnilogi hos barn?

Somnilogi uppstår vanligtvis under det kortvariga uppvaknandet från REM-sömnen. Men det är också möjligt att det uppstår på grund av en obalans i aktiveringen/hämningen av vissa delar av hjärnan.

Till exempel, enligt en artikel i Elsevier Connect , är muskeltonus i hela kroppen mycket deprimerad under REM-sömnen, på grund av en stark hämning av ryggradsmuskelns kontrollområden. Detta gör att våra kroppar håller sig orörliga, även när vi har mycket livliga drömmar.

Under denna fas kan det hända att hjärnområdena som styr aktiviteten av mun- och ansiktsmusklerna är fortsatt aktiva. Eftersom denna atypiska aktivering av de psykolingvistiska kretsarna sker under sömnen, talar barnet i sömnen.

Men varför händer detta hos vissa människor och inte hos andra? Man har inte hittat någon exakt orsak till somnilogi hos barn. Men enligt forskning publicerad i Sleep Disorders Medicine verkar det finnas vissa associerade faktorer:

  • Det kan finnas en genetisk komponent som leder till att detta fenomen inträffar i olika generationer av samma familj.
  • Det är förknippat med förekomsten av andra parasomnier, såsom sömngång eller mardrömmar.
  • Det förekommer oftare i perioder med oro, stress eller stora förändringar i barnets liv.
  • Det uppträder oftare i febertillstånd.

Vilka konsekvenser innebär somnilogi hos barn?

Som vi nämnde så är detta fenomen mycket vanligt och generellt sett ofarligt. Den huvudsakliga effekten är den oro det orsakar i barnets familj, på grund av okunskap om vad som händer, eller avbrott i den vila som det kan generera hos dem som sover med barnet (föräldrar eller syskon).

Dessutom, enligt en artikel publicerad i Journal of Fundamentals of Psychology, så om detta inte behandlas, kan somnilogi följa med barnen upp till vuxen ålder (då det vanligtvis förekommer mer sällan).

Om ditt barn pratar i sömnen mycket ofta kan detta emellertid få återverkningar på vilan. Till exempel fann en studie publicerad i Journal of Clinical Medicine att människor som pratar i sömnen har sämre sömnkvalitet. Dessutom är somnilogi förknippat med mer fragmenterad och därför mindre vilsam sömn.

Ett barn i sängen.

Vad man kan göra

Mot bakgrund av ovanstående är det värt att nämna att det inte finns något behov av att agera om inte denna sömnstörning påverkar barnets eller andras vila. Om barnet pratar i sömnen mycket ofta kan ni dock vidta vissa åtgärder för att minska förekomsten av episoderna:

  • Minska på stress. Till exempel att omorganisera deras dagliga aktiviteter och lägga mindre börda på dem.
  • Att hjälpa dem att hantera händelser eller omständigheter som kan påverka dem känslomässigt. Till exempel kan en skilsmässa, ett skolbyte eller ett syskons ankomst generera känslor av oro eller sorg som förändrar deras vila och sömn. Att prata med barnet om det, låta barnet uttrycka sina känslor känna sig validerat kan vara till stor hjälp.
  • Uppmuntra barnet att skaffa sig goda sömnhygieniska vanor. Dessa är små åtgärder som hjälper barnet att få tillräcklig vila och minskar uppkomsten av olika parasomnier.
  • Att göra avslappningsövningar eller meditera kan bidra positivt till vila.

Några sista tips om somnilogi hos barn

Sammanfattningsvis, om ditt barn pratar i sömnen ibland har du inget att oroa dig för. Det är ett mycket vanligt fenomen hos barn och medför inga större risker. Förmodligen kommer dessa episoder att börja dyka upp mindre ofta när barnet blir äldre. Men om du märker att det påverkar barnets eller andras vila och ovanstående rekommendationer inte räcker, är det bästa alternativet att söka professionell hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.