Lär dina barn att försvara sig mot grymhet

Det pratas mycket om mobbning, men det säger oss inte alltid hur vi ska lära våra barn att försvara sig mot grymhet.
Lär dina barn att försvara sig mot grymhet
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vissa barn kan vara mycket grymma mot andra barn under vissa omständigheter och överskrida alla godtagbara gränser utan någon uppenbar anledning. Därför kommer vi i den här artikeln att berätta hur du lär dina barn att försvara sig mot grymhet från andra barn.

Detta är en viktig lärdom eftersom mobbning, som består av fysiska, sociala och psykiska hot mellan barn, ständigt ökar över hela världen. Faktum är att 90 % av eleverna i årskurs 4–8 uppger att de blivit trakasserade eller mobbade, 28 % av eleverna i årskurs 6–12 upplever mobbning och 20 % av eleverna i årskurs 9–12 upplever mobbning.

Detta problem påverkar inte bara barnets relationer med sina kamrater. Det skadar också deras självkänsla, säkerhet och självförtroende. Och det här är inte någon liten fråga. Det är därför du måste lära din lilla att inte alla människor är godsinta, utan att det också finns hänsynslösa människor och de med allvarliga känslomässiga problem.

Naturligtvis handlar det inte om att producera paranoida barn, utan om att förklara för dem att de måste skilja på vilken typ av människor de interagerar med för att komma bort från “giftiga” individer. Med andra ord, de som inte kommer att bidra med något positivt till deras liv, utan snarare besvikelser, frustrationer och alla möjliga andra problem.

Varför ska du lära dina barn att försvara sig mot grymhet?

Du kommer att se att det har flera fördelar att lära dina barn att försvara sig mot grymhet från andra barn. På så sätt förbereder du dem inte bara på att undvika mobbning utan lär dem också att hantera konflikter. Därmed främjar du deras autonomi och säkerhet.

Det är självklart att du alltid vill finnas vid deras sida och skydda dem mot varje fara eller missöde som uppstår runt omkring dem. Men när barn växer upp börjar de göra anspråk på sin tid och plats, skapa självständighet och forma sin värld och miljö för sig själva.

Oavsett hur mycket du är en del av deras liv är det viktigt att barn vet hur de ska stå upp för sig själva inför alla motgångar. Samtidigt behöver de kunna försvara sig mot grymma barn och veta hur de ska få andra att respektera dem och behandla dem med värdighet.

Tips för att lära dina barn att försvara sig mot grymhet

Lär dem att undvika överträdelser

Vid varje fall av mobbning är det möjligt att upptäcka en första överträdelse eller en provokation. Detta fungerar som bete som grymma barn kastar ut för att skada, provocera eller attackera barn som generellt är svagare.

Dessvärre är det en effektiv strategi, om tanken är att lära barn att försvara sig mot grymhet från andra barn behöver du visa dem hur man undviker dessa inledande tecken. Det innebär att förse dem med användbara verktyg för hela livet.

Ett litet barn som gråter.

För att göra det kan du använda följande strategier:

  • Förklara fördelarna med att känslomässigt inte låta sig såras av de grymma kommentarerna det andra barnet ger om dem. Påminn dem om att allt det andra barnet säger kan vara en återspegling av dem själva. Det kan med andra ord bara vara en projektion.
  • Ge svar som visar att förseelsen inte har någon betydelse och inte har någon effekt på det mobbade barnet. Uppmuntra dem att gå därifrån med högt huvud som om de inte bryr sig om vad det andra barnet sa.
  • Visa dem att undvikande inte är synonymt med feghet. Det är snarare den mest användbara och effektiva hanteringsstrategin när det inte är meningsfullt att slå tillbaka.
  • Be dem att ignorera och undvika det grymma barnet. Och om de har chansen borde de komma undan och hitta säkert sällskap. Detta är den modigaste och mest förnuftiga resursen de kan använda i situationen.

Utrusta dem med strategier för att kontrollera sina känslor

Det barn som stör ditt barn vill troligen känna sig kraftfull och dra till sig uppmärksamhet genom att försöka göra dem arga, att gråta eller att tappa kontrollen. Men om ditt barn ger sig på provokationen genom att visa sårbarhet kan de fortsatt bli retade.

Det är därför det är tillrådligt för små att försöka att inte visa sina känslor i kränkande situationer. Det är förstås inget lätt uppdrag och kräver mycket träning och tålamod. Så du kan erbjuda en rad enkla och effektiva strategier:

  • Var tålmodig och tolerant, räkna till 10, håll ditt ansikte oförändrat och ta djupa andetag.
  • Uppmuntra inte dina barn att hämnas. Detta beror på att replikering av grymhet överför fel värderingar. Utbilda med empati för att förstå andras beteende.
  • Om intresse finns är kampsportsträning utmärkt både för disciplin och för självkänsla. Detta tillsammans med en fysisk förmåga att faktiskt försvara sig. Mobbare är inga kämpar.
  • Berätta för ditt barn om fördelarna med att behandla andra så som det själv vill bli behandlat. Berätta även om rätten att kräva tillbörlig respekt från sin omgivning.

Uppmuntra sökandet efter stöd

Ett annat sätt att lära ditt barn att försvara sig mot ett grymt barn är att undvika att möta mobbningen ensam. Detta eftersom mobbning får barn att känna sig hjälplösa, osäkra och svaga. Prata därför med dina barn och uppmuntra dem att söka stöd och medverkan från vänner eller skolkamrater.

En mamma som tröstar sitt barn.

Låt dem veta att det inte är ett tecken på svaghet att be om hjälp från människorna runt omkring dem. Det ger dem snarare möjligheten att framföra kritik med åtföljande förmåga att upptäcka mobbarens eller mobbarnas svaga punkter. Och naturligtvis hjälper det dem att lösa de problem som de inte kan lösa på egen hand.

Prioritera kommunikationen med ditt barn

I samtliga fall som rör barndomen är en gyllene regel att upprätthålla god kommunikation. Att föra en flytande dialog mellan föräldrar och barn. Även när det gäller att lära dina barn att försvara sig mot mobbare är det viktigt att de också har hjälp, stöd och förståelse från sina föräldrar.

I fall av trakasserier eller övergrepp tenderar minderåriga att dra sig tillbaka. Därför berättar de ofta inte för någon vad som hände på grund av hoten mot dem. På samma sätt måste vi uppmuntra våra barn till att vara uttrycksfulla och kommunikativa. Om de visar vad som händer kan vi hjälpa dem att lösa problemet.

Naturligtvis, medan du lär dina barn att försvara sig mot grymhet, glöm inte under några omständigheter att gratulera dem varje gång de anförtror sig till dig och uttrycker sitt obehag eller de känslor som har att göra med att utsättas för obehagliga situationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.