8 fördelar med rollspel i skolan

Rollspel i skolan stimulerar kreativitet och ett mer aktivt lärande för barn. Läs mer om dess fördelar här.
8 fördelar med rollspel i skolan
Samanta Ruiz

Skriven och verifierad av läraren Samanta Ruiz.

Senaste uppdateringen: 03 mars, 2023

Rollspel är en typ av lek där barn simulerar verkliga situationer. Om du är lärare har du säkert redan organiserat dem, men vet du vilka de främsta fördelarna med rollspel i skolan är?

I en artikel publicerad i tidningen El País förklarar Raúl Santiago Campión, professor i didaktik vid universitetet i La Rioja, att rollspel: ”uppmuntrar efterforskning och stimulerar kreativitet, genom att simulera verkliga situationer där de inblandade många gånger måste träna spontan problemlösning”. Han beskriver också fördelarna med att hitta utrymmen i skolan för att utveckla dem, med tanke på deras många fördelar för barn.

Välplanerade och regisserade rollspel stimulerar, utbildar och tillåter utövandet av förmågor som i verkligheten är begränsade eller förtryckta av miljön och omständigheterna. Utövandet av rollspel skapar ofta lärande, skicklighet och en legitim flykt till vad som liknar lycka.

– Arturo Pérez Reverte –

Lär dig mer om fördelarna med rollspel

Från födseln går barn igenom flera stadier i lekens utveckling. De första två åren är lekaktiviteter inriktade på känslomässig utveckling och att skapa positiva anknytningar. Först efter 24 månader tar leken en symbolisk komponent, och de små börjar imitera vuxna samt anta roller.

I skolan börjar barn, med läraren som vägledare, delta i rollspel från förskolenivå. Det kan till och med fortgå upp till gymnasiet eftersom dessa aktiviteter har fördelen att de kan anpassas efter barnens ålder. Dessutom är de dynamiska och underhållande och ger barn följande fördelar:

Ett litet barn som leker med ett leksakskök.
Genom rollspel kan barn agera ut situationer från vardagen. På så sätt kan de bättre förstå vilka aktiviteter som utförs varje dag och deras betydelse.

1. Främjar lärande om världen omkring dem

Rollspel låter barn simulera vardagssituationer och förstå hur andra lever sina dagliga liv. De kan till exempel imitera vad mamma gör där hemma och hur hon lagar mat. På så sätt kan barn förstå hur mycket arbete som hushållsarbetet innebär.

2. De gör det möjligt att bearbeta situationer som oroar dem

Att imitera en verklig situation med en lek gör det möjligt för barn att konfrontera ett ögonblick som oroar dem, skrämmer dem eller är obekanta för dem. Till exempel känns det ofta obehagligt och stressigt för barn att få en vaccination. Men om de övar på situationen genom lek kommer de redan att vara något bekanta med situation och den genererar då inte så mycket ångest och rädsla.

3. De utvecklar socialt tänkande och känslomässig intelligens

När barn deltar i imitationsspel måste de kommunicera, förhandla, dela idéer och genomföra planer på ett samförståndsfullt sätt. På så sätt lär de sig att utveckla sociala färdigheter och att tänka i grupp.

I detta utbyte börjar barn känna igen sina känslor, tolka gester och föra samtal med respekt för varandras plats och tid.

4. Rollspel stimulerar kreativitet och fantasi

I rollspel fastställer läraren endast riktlinjerna för spelet samt några regler. Men huvudpersonerna är barnen och handlingen i berättelsen beror på deras fantasi och kreativitet.

5. De lär ut beslutsprocessen

Även om det handlar om representationen av en fiktiv berättelse så aktiveras beslutsprocessen genom dessa lekar. Barn lär sig att utvärdera risker och väljer att ta en eller annan väg. På så sätt blir de tvingade att acceptera konsekvenserna av sina egna beslut.

6. De stödjer utvecklingen av förmågan att syntetisera

Rollspel gör det möjligt att koppla samman färdigheter och kunskaper i syntetiserat lärandehögre nivå. När barn till exempel låtsas handla använder de sina kunskaper för att räkna ihop priser och sin sociala kompetens för att komma överens med sina kamrater om vad de ska köpa. På så sätt syntetiserar barn allt de har lärt sig i en enda handling.

Barn som leker rollspel i skolan med sin lärare.
Rollspel i skolan uppmuntrar lagarbete, de är alltså idealiska för barn i detta skede. Därmed måste de lita på sina kamrater för att fatta beslut, lösa problem och uppnå mål.

7. De uppmuntrar lagarbete

Liksom alla samarbetsaktiviteter kräver rollspel lagarbete för att gå vidare, lösa ett problem eller fatta ett beslut. Att arbeta tillsammans för att uppnå ett mål lär barn att diskutera, prata och förstå att ansträngningen är mycket mer uthärdlig om den delas.

8. Rollspel föreslår erfarenheter och inbjuder till reflektion

Rollspel kan ge nya och mobiliserande erfarenheter till klassrummet. I en fiktiv situation kan du representera vad som händer med en person som stjäl. Följaktligen kan detta vara en utlösande faktor för att reflektera över frihet och andra värderingar i ett samhälle.

Hur man organiserar rollspel och drar fördel av leken

Att genomföra rollspel i skolan kräver förhandsplanering. Läraren måste skapa reglerna, presentera en situation och definiera målen för aktiviteten och vad som ska utvärderas hos den. Rollspel är en utmärkt strategi och kan organiseras på vilken utbildningsnivå som helst.

För yngre barn kan det utgöras av representationen av en familjesituation, som att simulera hur en mamma eller pappa lagar mat. Äldre barn, å andra sidan, kan agera ut en scen om de beslut en historisk person såg sig tvungen att fatta. Kort sagt stimulerar rollspel kreativitet och tillvägagångssätt för mer aktiva strategier för lärande där huvudrollen överförs till barn och ger dem många fördelar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.