Varför är social interaktion viktigt för små barn?

Social interaktion hos små barn är avgörande för deras utveckling. Ta reda på varför det är så viktigt och hur det kan främjas.
Varför är social interaktion viktigt för små barn?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2023

Som förälder kommer du snart att lära dig att utvecklingen av en känsla av identitet och tillhörighet är avgörande för ditt unga barns övergång från att vara en bebis till att bli en självständig och självsäker individ. För att barn ska kunna utveckla sin egen identitet och personlighet så är social interaktion avgörande.

Social interaktion och identitet

Som vuxen undrar du kanske hur du fick bli den du är idag. Varför tänker, känner och reagerar du som du gör? Identiteten hjälper barn att förstå vilka de är och förstå platsen som de tillhör i denna värld som är så stor och komplicerad. Dessutom hjälper den dem att stärka sin personlighet.

Identiteten är en väsentlig och integrerad egenskap hos människan , men ibland tas den komplexa processen för dess bildande för givet. Processen sker absolut inte över en natt. Människans identitet fortsätter att utvecklas allteftersom livet fortskrider. Vi kan säga att det börjar när du är en bebis och fortsätter hela livet.

Att ha en identitet innebär att förstå att en person är unik, att förstå att vi alla är olika och att vi tillhör olika platser. Barns sociala interaktioner hjälper dem att lära känna sig själva samt utveckla en stark identitetskänsla. Rollen de spelar hemma, rollerna de spelar när de är med familj eller vänner, allt är viktigt.

Vikten av barnets första relationer

Social interaktion mellan små barn.

Ett barns första relationer sker vanligtvis med dess föräldrar, men när barn växer börjar relationerna förändras. Det är normalt att både föräldrar och barn har konflikter , och det är inte alltid dåligt. Om konflikterna hanteras väl resulterar de i interaktioner som hjälper de inblandade att lära känna varandra bättre.

Barnen kommer att upptäcka sina egna kompetenser, sitt oberoende och sina preferenser.

Föräldraskapet har en betydande inverkan på föräldrarnas identitet när de går från att vara ett enskilt par till att vara föräldrar till beroende varelser. De märker till och med hur deras identiteter förändras allteftersom deras barn går från spädbarn till småbarn, skolbarn och tonåringar, eller när de blir far- eller morföräldrar.

Social interaktion med vänner

Inom dina barns sociala interaktion med sina vänner lär sig barn att inleda och underhålla relationer. De lär sig reglerna för förhandling och kompromiss, hur man löser konflikter, förstår och accepterar människor som skiljer sig från en själv, et cetera. Vänskap är också en källa till trygghet och stöd, komplement till den de får från sina föräldrar.

Små barn är känsliga iakttagare av andra människor. Sanningen är att de ständigt skapar kopplingar mellan hur de ser hur andra beter sig och deras känslor eller sinnestillstånd. Samtidigt hjälper dessa observationer dem att förstå sina egna känslor och mentala tillstånd, och på så sätt bygger de upp sin identitetskänsla.

En bebis bland vitsippor.

Ibland gör vuxna misstaget att tro att en persons identitet är en individuell egenskap, men identitetsbildning kan bara byggas i ett socialt sammanhang. Genom att vara nära andra människor kan vi förstå oss själva, och på samma sätt behöver barn interagera med andra .

Därför är det en bra idé, som förälder och vuxen, att ställa dig själv frågan om hur du har kommit att bli den du är. Detta kan ske genom att se tillbaka , men även genom att se framåt och fundera över vem du håller på att bli. Tar du den breda eller smala vägen?

Fråga dig sedan, vem håller ditt barn på att bli? Tänk på de relationerna de har med vänner och familj för att få svar på den frågan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.