Hur mobbning påverkar barns hjärnor

Då ett barn lider under kontinuerlig mobbning kommer det att uppleva förändringar i hjärnan. Låt oss se vad forskning avslöjar om hur mobbning påverkar barns hjärnor.
Hur mobbning påverkar barns hjärnor
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 15 november, 2022

Vi vet alla hur skadligt mobbning är för barn som tvingas att uthärda det dagligen. Dess konsekvenser kan dessvärre vara dödliga. Därför vill vi prata med dig om hur mobbning påverkar barns hjärnor.

Om du känner till något barn som har blivit mobbat vet du att konsekvenserna kan vara både fysiska och mentala. Tack vare UOC (Universitat Oberta de Catalunya) har vi faktiskt lärt oss mer om detta. Särskilt genom den intressanta studien som genomfördes vid King’s College London (UK).

Hur påverkar mobbning barns hjärnor?

Enligt studien vi nämnde ovan är det tydligt att ett ständigt lidande av mobbning kan orsaka både fysiska och mentala förändringar. Detta kan göra barn utsatta för psykiska sjukdomar i framtiden.

En tonårspojke som sitter på golvet i skolan och omges av en grupp som mobbar.

Detta är lätt att förstå enligt María José Acebes, en neuropsykolog som arbetar som samarbetspartner vid UOC:

“Det har bevisats att vår omgivning och miljö påverkar vårt nervsystem och hjärnans utveckling. De genererar en minskning av volymen på corpus callosum, en struktur som förbinder hjärnhalvorna. Vilket är grundläggande för att hjärnan ska fungera korrekt.”

Mobbning påverkar också prefrontala cortex, vilket kan orsaka svårigheter med framgångsrik problemlösning. Det gör det också svårt att hantera mer intensiva känslor. Fortgående behandling är nödvändig för den drabbade personen så att den kan hantera det den upplever ordentligt. Dessutom kommer detta att hjälpa dem att förhindra att psykiska sjukdomar som depression eller ångest utvecklas i framtiden.

Med denna ständiga emotionella stress och uppkomst av psykiska sjukdomar finns det en större sannolikhet för fobier, självskadebeteenden och till och med självmordstankar. Och i de mest komplicerade fallen kan det leda till ett faktiskt självmord.

Samtidigt kan posttraumatiska störningar utvecklas på grund av att den drabbade ständigt tvingas vara vaksam och orolig. Denna känsla kan orsaka att den som lider av problemet får allvarliga fysiska och känslomässiga problem.

Forskningen: hur mobbning påverkar barns hjärnor

Forskningen ägde rum i Storbritannien och involverade studier av hjärnan hos olika ungdomar mellan 14 och 19 år. De som hade utsatts för långvarig mobbning uppvisade minskad aktivitet i hjärnområden som förknippas med en lugn sinnesstämning. En ökad nivå av ångest kunde iakttas.

Den positiva delen av studien är att nervsystemet under tonåren tycks kunna moduleras. Dessutom kan hjärnan, under tiden som den fortfarande utvecklas, lära sig av vad den har upplevt och med nödvändigt stöd kunna återupprätta de förbindelser som ger den ett tillstånd av fred och lugn. Det vill säga utan att behöva leva i ett inlärt och konstant tillstånd av aktsamhet.

Under tonåren är gruppmobbning den vanligaste formen av mobbning. I grupp blir mobbarna grymmare och de agerar som en “besättning”. De gör allt som ett gäng; utlämnar och plågar sitt offer.

Ungdomar vill ofta få gruppgodkännande och när de mobbar offret uttrycker de osäkerheter som de inte vill att andra ska märka. Dessutom kan sociala nätverk göra mobbningen än värre, längre pågående och dessutom till en som träffar djupare.

Lösningar mot mobbning

En pojke i grundskolan som lider av mobbning.

Det är viktigt att söka effektiva lösningar för att förhindra att mobbningen blir ett större problem än vad det redan är. Det är viktigt att alla skolor har regler. Detta kommer att möjliggöra att alla typer av direkt, indirekt eller online-mobbning behandlas som ett allvarligt brott.

Därför är det lämpligt för skolor att informera behöriga myndigheter, beroende på hur allvarligt läget är. På detta sätt kan man söka lämpliga konsekvenser för angriparen. Och offret kan, förutom att få skydd, hitta nödvändiga verktyg för att hantera situationen.

I allt detta är det viktigt att framhäva de som bevittnar mobbning så att de inte blir tysta och rapporterar vad de bevittnar. De ska också ha skydd och känna en skyldighet att rapportera all mobbning som en annan klasskamrat upplever. På så sätt är det lättare för skolan att lösa problemet utan att behöva uppleva verkliga brottmål.

Kort sagt, både mobbare och offer ska kunna få tillgång till kvalificerad psykologisk hjälp. Båda kan bli drabbade av psykiska sjukdomar i framtiden som kommer att konditionera deras liv. Och allt detta kan bli förhindrat om vi alla följer samma väg av bra samexistens och respekt för andra och för oss själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.