Att ha en hund förbättrar den känslomässiga utvecklingen hos barn

Att ha en hund förbättrar den sociala och känslomässiga utvecklingen hos barn. Fortsätt läsa för att ta reda på varför!
Att ha en hund förbättrar den känslomässiga utvecklingen hos barn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många studier som visar hur husdjur bidrar till en god hälsa för de små, även då det förekommer allergier. Förutom den fysiska hälsan förbättrar husdjur, och då särskilt hundar, den sociala och känslomässiga utvecklingen hos barn. I följande artikel kommer vi att berätta allt om studien som stöder denna teori.

Det finns många familjer i världen som har husdjur i sina hem. Sanningen är att dessa djur blir en del av familjen och älskas tack vare allt de bidrar med på ett känslomässigt plan. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Hur hundägandet förbättrar den sociala och känslomässiga utvecklingen hos barn

En familj med sin labrador.

Att ha en hund hemma är inte alltid lämpligt eftersom djurhållningen kommer med många skyldigheter samt kostnader för djurets välfärd.

Men för oss som vet hur underbart det är att ha hundar som en del av våra liv ses dessa uppoffringar som väl värda att göra. Sanningen är att allt som våra djur ger oss vida överstiger de bördor som deras skötsel innebär, åtminstone under väl ordnade förhållanden.

Till stöd för detta har forskare från institutionen för psykologi vid universitetet Rovira i Virgili (Katalonien, Spanien) förberett en studie som nyligen publicerades i tidskriften Anthrozoös. Syftet med studien var att ta reda på om det finns konkreta skillnader i den social-emotionella utvecklingen hos barn som har hundar och de som inte har det.

Hur studien genomfördes

Under utredningen följdes cirka 120 pojkar och flickor mellan 3 och 5 år från två allmänna skolor här i landet. Deras föräldrar fick svara på frågor som utvärderade olika punkter relaterade till utvecklingen av socialiseringsfömågan hos de minderåriga.

Till exempel angående samspelet mellan barnen och de vuxna samt med andra barn, hur deras sätt att uttrycka känslor var, deras sätt att visa tillgivenhet, deras självuppfattning, graden av samarbete inom den sociala roll de hade, och så vidare. Frågorna besvarades muntligt.

När det gäller hundarna tog studien inte hänsyn till de som tränats till terapidjur, eller de som bodde i andra släktingars hem. Det de försökte ta reda på var förhållandet mellan att leva med hundar (det dagliga bandet) och inverkan på barnens utveckling och hälsa.

Bevis för att hundägandet gynnar barnens utveckling

En mysstund mellan pojke och hund.

Efter att ha genomfört studien kunde forskarna dra slutsatsen att ägandet av en hund som husdjur förbättrar den sociala och känslomässiga utvecklingen hos barn. Faktum är att de kvantitativa skillnaderna i de tester som genomfördes på barn med och utan hund var omfattande, man kan med fog påstå att det är en fördel att ha en hund som husdjur inom en mängd parametrar.

Naturligtvis betyder detta inte att en avsaknad av hundar i hemmet innebär en begränsande faktor för att barnet ska uppnå adekvat social och känslomässig utveckling. Det experterna hänvisar till är att ägandet av hundar är en positiv faktor vid förvärvandet av dessa förmågor. Och det viktigaste är att de har lyckats visa att daglig kontakt med djuret förstärker socioemotionella färdigheter i tidig ålder.

Det bör noteras att denna studie är en av de första inom området och det är viktigt att fortsätta med långsiktig uppföljning där även andra metoder används för att kunna säkerställa hur det ligger till. Bland annat för att bekräfta om dessa fördelar också fortgår under tonåren eller till och med vuxenlivet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.