12 intressanta fakta om barnens känslomässiga värld

Barnens känslomässiga värld är full av kuriositeter. De vuxna måste lära dem hur man hanterar dessa för att de ska få ett hälsosamt uttryck.
12 intressanta fakta om barnens känslomässiga värld
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 13 december, 2022

Från födseln visar bebisar vissa attityder som är upptakten till de känslor som är på väg att utvecklas . Barnens känslomässiga värld under deras första levnadsår bestäms av de fem grundläggande känslorna: ilska, avsky, glädje, sorg och rädsla. Vi föds alla med dem, och de utvecklas lite i taget allteftersom vi växer och utvecklas.

Känslor är de verktyg som barn kommer att behöva för att klara av alla situationer de möter. Dessutom är det dessa som får dem att reagera. De grundläggande känslorna i början ger vika för sekundära känslor, såsom medkänsla, skam, frustration och ensamhet , bland andra. Alla kommer de att vara en del av barnets liv och även i vuxenlivet. Därmed är det viktigt att de från tidig ålder vet hur de ska förstå, känna igen och hantera sina känslor.

Barnens känslomässiga värld

Många gånger gråter ett barn otröstligt eller skrattar högt och vuxna vet inte varför. Anledningen är att barnet växer upp och känslorna börjar dyka upp. Barnet måste börja känna igen och bemästra dem, men denna process kommer inte att bli enkel. För att göra detta måste föräldrar vägleda och hjälpa sina barn att namnge sina känslor, samt prata om hur de får dem att känna sig.

Enligt en studie med titeln Psychology of Emotion , utförd av psykologen Mariano Chóliz, från Institutionen för grundläggande psykologi vid universitetet i Valencia, har känslor tre funktioner: adaptiva, motiverande och sociala . Alla känslor har en viktig funktion för anpassningen av personen och dess personliga socialisering , även de obehagliga. Den känslomässiga utvecklingen hos barn börjar vid födseln med de mest primitiva känslorna där de visar motvilja eller intresse för sin omgivning. Och detta fortsätter till tonåren då alla kommer att utvecklas färdigt.

Kuriositeter inom barnens känslomässig värld

En nyfödd som skrattar.
Bebisar visar intresse för saker som drar till sig deras uppmärksamhet, samt visar avsky när de känner sig obekväma. Deras känslovärld är grundläggande.

Det finns vissa aspekter av barnens känslomässiga värld som vi kanske inte är medvetna om.

  1. Nyfödda har en grundläggande känslovärld. Bebisar visar motvilja mot situationer som gör dem obekväma, såsom starka smaker eller höga ljud, bland annat. Likaså visar de intresse för det som tilldrar sig deras uppmärksamhet eller behagar dem.
  2. Bebisar har inte förmågan att kontrollera sina känslor eftersom de ännu inte känner till dem. Av denna anledning kan de känna sig överväldigade även med saker som får dem att må bra.
  3. Vid 10 månader har de alla grundläggande känslor: ilska, glädje, sorg, rädsla och avsky.
  4. Bebisar kan inte känna skam, avund eller stolthet eftersom de ännu inte känner till dessa känslor.
  5. När bebisars hjärna utvecklas kommer de att le och visa glädje när de gillar något. De kommer också att visa intresse för sina favoritleksaker eller mat, och visa upprördhet eller ilska när de inte gillar något eller känner sig trötta.
  6. Känslan av glädje dyker upp några månader innan sorg. Senare kommer avund och självförtroende att läggas till den känslomässiga repertoaren.
  7. När barn börjar känna de grundläggande känslorna, i ett ögonblick av känslomässigt överväldigande, kan de utbryta i raserianfall. Till exempel, när barnet känner sorg, rädsla, ilska eller smärta, om det inte vet hur det ska identifiera det, kommer det att känna sig förvirrat, och detta kan leda till beteendeproblem och ångest.
  8. Barn med god emotionell intelligens presterar bättre i skolan.
  9. Normalt visar barn inte rädsla förrän de är 7 eller 8 månader gamla. Men enligt en studie av Theodore Gaensbauer och Susan Hiatt (Facial Communication of Emotion in Early Infancy) kan barn som utsätts för övergrepp visa tecken på rädsla redan vid 3 månaders ålder.
  10. Barn kan inte reglera sina känslor på egen hand, så vuxna måste hjälpa dem att lära sig hur man gör det. Det kan ske genom lekar eller berättelser och framför allt när de är lugna och tysta.
  11. Från det ögonblick ett barn börjar känna känslor bör föräldrar hjälpa dem att identifiera dem och namnge dem så att de kan uppnå en god känslomässig hantering.
  12. Barn ska få uttrycka sina känslor. Oavsett om det är en pojke eller en flicka eller vad deras ålder är, om de behöver gråta bör de göra det. Barn ska inte få höra fraser som: “Pojkar gråter inte” eller “Gråt är för bebisar”.
En bebis som täcker ögonen med händerna samtidigt som han får en kyss från sin mamma.
Föräldrar måste hjälpa barn att identifiera känslor så att de kan hantera dem på ett bättre sätt, men de bör också låta dem uttrycka dem.

Barns känslor: En hel värld att upptäcka

Från det ögonblick de föds slutar föräldrar aldrig att lära sig om sina barn, de är som en låda med överraskningar, varje dag kommer de på något nytt. När det gäller barnens känslomässiga värld är vi förvånade över hur dessa primitiva känslor utvecklas under månadernas gång, och som slutar med att bli deras grundläggande känslomässiga repertoar. Vuxna måste lära de små att hantera dessa känslor så att de får ett hälsosamt uttryck och inte exploderar med raserianfall eller utbrott. Vi är de som måste vägleda dem i den här världen, en som de precis har börjat känna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gaensbauer, T.J & Hiatt, S. (1984). Facial Communication of Emotion in Early Infancy. En Fox, N.A & Davidson,R. (Eds), The Psychobiology of Affective Development (PLE: Emotion). (207-229). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. En internet: https://books.google.es/bookshl=es&lr=&id=pWqLBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA207&dq=Facial+Communication+of+Emotion+in+Early+Infancy&ots=nsK04Ehkt1&sig=W74HxyUfvv8OTICMuRzHqwKnVc#v=onepage&q=Facial%20Communication%20of%20Emotion%20in%20Early%20Infancy&f=false

 • Shapiro, L. E. (2002). La salud emocional de los niños (Vol. 16). Edaf.

 • Sande, J. A. (2017). Educación emocional infantil. Sincronía Editorial.

 • GARCÍA, M. D. M. V., & EDUCATIVA, I. (2009). El desarrollo emocional de los niños. Innovación y experiencias Educativas15. En internet: http://biblioteca.formaciondocente.com.mx/08_DesarrolloNino/El%20Desarrollo%20Emocional%20de%20los%20Ninos.pdf


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.