Avslappningstekniker för barn beroende på deras ålder

Avslappningstekniker för barn är viktiga och varierar beroende på ålder. De främjar hanteringen av intensiva känslor, såsom ilska.
Avslappningstekniker för barn beroende på deras ålder
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 24 april, 2023

Även om det kan verka som en överdrift så är avslappningstekniker för barn oerhört viktiga. Små barn upplever också komplexa situationer och miljöer, ofta saknar de förmågan att kontrollera vad de känner.

Som mamma är det lätt att analysera situationer annorlunda. Du tror att det bara är vuxenlivet som är stressigt och glömmer att din barndom kan ha varit väldigt komplex, särskilt på ett känslomässigt plan.

En viktig poäng med barn är att många av de känslor de känner är helt nya för dem. Samtidigt är förmågan att analysera dem fortfarande under utveckling.

Därför behöver barn också slappna av, lära sig att kontrollera sig själva och framför allt hantera dessa typer av förnimmelser.

Avslappningstekniker för barn

Barndomen är det skede i livet där grunderna för resten av tillvaron formas. Av denna anledning kan känslomässiga reaktioner överdrivas eller misskötas om de inte åtföljs ordentligt.

Detta är inte barnens fel när reaktionen på något nytt inte stämmer överens med situationen. Något liknande händer med stressiga situationer som får de små att uppleva ilska, förtvivlan och många andra saker.

Om detta händer dem är det bästa man kan göra att implementera specifika avslappningstekniker för barn, orienterade efter deras ålder.

Avslappningstekniker för barn från 0 till 3 år

En mamma som masserar sin bebis.

Stressade bebisar? Om det här är första gången du upplever den vackra processen med föräldraskap kommer du förmodligen att bli förvånad över detta. Men spädbarn och småbarn är ofta mer otåliga än du tror.

Bristen på autonomi och självständighet är huvudfaktorn för att barn inte kan slappna av på egen hand, och det är därför vi måste hjälpa dem.

Att kombinera musik med avslappnande massage är en av de bästa avslappningsteknikerna för barn under 3 år. Vi rekommenderar dock att du tar till musik först, precis när ett utbrott är på väg att äga rum eller några ögonblick efter det.

När det gäller massage så framstår det som ett bra alternativ i stunder av lugn och ro. Försök att använda speciella oljor för barnets hud eller neutrala salvor som ett sätt att röra händerna smidigare.

Den största fördelen med massage är att den minskar förekomsten av stress och ohämmade impulser.

Men massage och musikterapi kan fungera hand i hand. Det är bäst att hitta den rytm som ditt barn gillar, och det kan avgöras genom att läsa deras gester och deras reaktioner på musiken.

Avslappningstekniker för barn från 4 till 7 år

Den psykofysiska utvecklingen hos barn i denna ålder indikerar att inte bara deras fysiska kapacitet har utvecklats. Den känslomässiga aspekten har vunnit mer mark, men de har fortfarande svårt att lugna sig.

För att äldre barn ska få slappna av är det en bra idé att genomföra lekfulla aktiviteter. Konkreta övningar kan vara tråkiga och monotona, men lekar accepteras bättre.

Tänk på att lekaktiviteterna du genomför bör betona andningshantering. Ett tydligt exempel är spelet “myra och elefant”.

Syftet med denna aktivitet fokuserar på att efterlikna andningen av ett litet djur som en myra eller en stor som en elefant. Barn kan välja det djur de gillar mest för att utföra övningen.

Avslappningstekniker för barn mellan 8 och 12 år

Ju äldre barnet blir, desto mer avancerad tenderar kontrollen över känslor att vara. Därför vet barn i denna åldersgrupp mer om sitt känslomässiga tillstånd och de utlösare som kan destabilisera dem.

Sådan självkontroll gynnar avslappningstekniker för äldre barn som kan vara lite mer avancerade än de tidigare.

Ett tydligt exempel på detta är utövandet av sportaktiviteter eller discipliner med större koncentration, som meditation eller pilates. Båda kombinerar kroppskontroll med andning och koncentration.

Andra tekniker som kan implementeras hos barn från 8 till 12 år är konst- och hantverksaktiviteter, eftersom de inte bara bidrar till att förbättra deras humör utan också stimulerar avkoppling och lugn.

Det är viktigt att komma ihåg att trots att de är lite äldre så gillar de fortfarande lekar och fritidsaktiviteter.

Ett barn som gör papperssnöflingor.

Avslappningstekniker för barn: Vilka fördelar erbjuder de?

Av uppenbara skäl är dessa typer av tekniker ansvariga för att barnen ska kunna slappna av eller mildra effekterna av stress i komplexa situationer. Utöver det bidrar de också till att förbättra andra relevanta aspekter av barns liv. Till exempel sömnkvalitet, muskelavslappning och välbefinnande.

Ovanstående tekniker är dock bara några exempel som du kan komma igång med. Du kan vända dig till en specialist inom detta område för vägledning om andra alternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • María Eugenia Serrano-Gómez, María Camila Moreno-Pérez, Maritza Alejandra Gaitán-Montero, Adriana Marcela Susa-Angarita, Jessica Gómez-Henao Ginna Paola Suárez-Delgado & Katherin Sánchez-Méndez. (2018). Revista de la Facultad de Medicina. Efectos del masaje terapéutico sobre la ansiedad y el estrés en población pediátrica. http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v66n3/0120-0011-rfmun-66-03-357.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.