6 filmer som lär barn att hantera motgångar

Med rätt film kan du lära barn att hantera motgångar och känna empati för karaktärerna. Här följer några förslag.
6 filmer som lär barn att hantera motgångar

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Ofta vet inte föräldrar hur de ska kunna överföra vissa idéer eller värderingar till sina barn. I den meningen är filmer som ses tillsammans en mycket värdefull resurs för att klargöra och ta upp vissa frågor eller situationer som annars skulle vara svåra att ta itu med. Att använda filmer för att lära barn att hantera motgångar är ett mycket användbart verktyg. Genom dem kan de få kontakt med karaktärer, utveckla berättelser och anamma resurser för att hantera sina känslor.

Filmerna som vi rekommenderar kan hjälpa dig att prata med dina små om ett svårt eller smärtsamt ämne som berör dem.

Använd filmer för att lära dina barn att hantera motgångar

Långfilmsformatet är mycket mer än bara underhållning, och då det kommer till utbildning är det en värdefull resurs som kan användas till att förmedla goda värderingar.

1- Hitta Nemo

Denna animerade film från Pixar Animation Studios erbjuder en mängd lärdomar, både för vuxna och barn.

En av dem har att göra med nyttan av att lyssna på våra föräldrar och välvilliga vuxna när de ger oss råd. Vuxnas råd är baserade på erfarenhet och på den kärlek de har till oss, och deras yttersta syfte är att hjälpa oss.

Likaså betonar filmen behovet av att be om hjälp från omgivningen, eftersom med stöd är det lättare att ta sig fram i livet. Många gånger uppnås de största prestationerna endast genom lagarbete.

En annan fråga som tas upp i den här filmen är vikten av att undvika att vara överbeskyddande, eftersom denna handling hindrar barnens tillväxt och oberoende utveckling.

Slutligen får den här historien oss att reflektera över en nyckelpunkt i livet: den att det är bättre att fortsätta simma snarare än att ge upp inför svårigheter.

2- Big Hero 6

Den här filmen utsätter oss för en smärtsam förlust, men den lär oss också vikten av att anstränga oss för att uppnå det vi vill. Och som om detta inte vore nog lyfter berättelsen fram respekten för andras önskemål.

3- Insidan ut

I den här filmen tillåts man kontemplera känslornas funktion och den belyser hur sorg och smärta finns närvarande för att lära oss något. Dessutom påpekar den att vi kan (och bör) identifiera våra svåra känslor eftersom de utgör den andra sidan av, och fullbordar, våra vackra ögonblick; de som ger oss glädje och lycka.

4- Lejonkungen

Den här förblir alltjämt en favoritfilm av god anledning, och det beror på den sammanfogning av lärdomar och spännande skeenden som presenteras i den. En av dess mest relevanta läxor är behovet av att konfrontera det förflutna för att man ska kunna finna ro och bättre möta framtiden.

Den lyfter också fram värdet av vänskap, särskilt i tider då stöd och anknytning behövs för att klara av motgångar.

Optimismen är en av de mest framträdande sinnestillstånden som återspeglas i filmen. Den lär oss att just optimismen har sin onekliga plats för att vi ska kunna överleva under de svåraste av situationer.

5- Frost

Den här filmen exemplifierar hur man hanterar motgångar genom att kämpa för att uppnå personliga drömmar. Detta uppdrag kräver stor ansträngning och uppoffring men i slutändan lyckas man genom uthållighet allt som oftast övervinna svårigheter, vilket gör allt mödan värt.

6- Upp

Om ni vill se en “upplyftande” film får ni inte missa den här charmerande berättelsen.

Den här filmen handlar om äventyret som en liten scout vid namn Russell och en äldre man som kallas Carl har tillsammans. Båda befinner sig i en exceptionell situation: Carl är i färd med att sörja sin frus död och Russel lever i en miljö med väldigt lite stöd från vuxet håll.

Även om känsliga ämnen tas upp, såsom döden och förlusten av nära och kära, så gör filmen det ur ett motståndskraftigt perspektiv.

Budskapet den lämnar till oss är att dåliga tider kan övervinnas då vi får sällskap och stöd från andra människor. Livet handlar också om att leta efter nya äventyr och projekt som gör att vi kan hålla hoppet uppe och gå vidare.

Vad man ska tänka på när man lär barn att hantera motgångar

Här följer några rekommendationer för att få ut det mesta av temat i dessa filmer:
  • Förklara för barnen vad motgångar är och hur man känner igen svårigheter och hinder.
  • Försök att inte få dina barn att leva i en drömvärld, att vara överbeskyddande är inte lösningen. Acceptera att de kommer att lida ibland och att allt inte alltid blir som de vill. Det är viktigt att göra dem bekanta med denna idé och inte invagga dem i en falsk förhoppning om kontinuerlig framgång.
  • Lyft fram värdet som finns i att kämpa mot ett mål, att själva resan är njutbar, så att de inte enbart fokuserar på resultatet. På så sätt kan de också arbeta med sin tolerans mot frustration.
  • Till sist, ge dina barn utrymme till att tala och att uttrycka sig, på så sätt kan du utforska allt som filmen har gjort för att inspirerade dem.
En mamma och hennes unga dotter har ett roligt samtal i soffan.

Filmer har mycket mer att ge

Möjligheter att lära barn att hantera motgångar kan dyka upp på sätt som du knappt kan föreställa dig. Möjligheter att upptäcka alla de där känslorna som annars är så svåra att prata om.

Det viktigaste är att de små förstår att de i dig har en källa av tillit och stöd när de behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pulido Polo, Marta (2016). El cine en el aula: una herramienta pedagógica eficaz. Opción, 32(8),519-538.[fecha de Consulta 26 de Noviembre de 2021]. ISSN: 1012-1587. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048481031
  • Barros Bastida, Carlos, & Barros Morales, Rusvel. (2015). Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. Revista Universidad y Sociedad7(3), 26-31. Recuperado en 26 de noviembre de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.