7 fraser för att motivera dina barn i skolan

Som förälder kanske du inte vet hur du kan få dina barn att visa intresse i klassen. Här följer sju fraser för att motivera barn i skolan.
7 fraser för att motivera dina barn i skolan
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 15 december, 2022

Påminner ditt liv om en katastrof när måndag morgon rullar in och du måste väcka barnen till skolan? Som lärare eller förälder kanske du inte vet hur du ska få ditt barn eller din elev att visa verkligt intresse under lektionen och för lärande i allmänhet. Men det finns faktiskt lösningar. Dessa fraser för att motivera barn i skolan kommer att hjälpa dem att upptäcka sin sanna passion och ha roligt medan de lära sig.

Vi bör dock inte förvänta oss att dessa fraser fungerar som genom en trollformel. Det är nödvändigt att vara väldigt konsekvent och framför allt för att barnet ska märka att vi menar allvar, från hjärtat, med verklig uppriktighet.

Det är också viktigt att hålla ut och visa mycket tålamod. Detta kommer inte att fungera från dag nummer ett. Kanske inte på andra eller tredje dagen heller. Men det är mycket möjligt att de här meningarna så småningom kommer att skapa ändring i barnens mentalitet, och därmed kommer de att upptäcka den verkliga vikten av att utföra en ansträngning i skolan.

7 fraser för att motivera dina barn i skolan

Fraser för att motivera barn i skolan

De fraser som nämns nedan för att motivera barn i skolan prioriterar användningen av positivt tänkande. På så sätt uppmuntrar vi barnen att ge mer av sig själva och ta tillvara hela sin potential.

Fokus och uthållighet

  • “Fokusera på det du vill, du kommer märka att snart kommer din chans.”

Detta är en mycket intressant fras, eftersom den gör det lättare för barn att fokusera på de ämnen som verkligen intresserar dem och som de har talang för. Dessutom hjälper det dem att förbli uthålliga, tålmodiga och motståndskraftiga.

Förtroende för sina förmågor

  • “Förtroende för dig själv är vägen till framgång.”

Ett problem som ofta ses hos barn är att de misstror sin egen förmåga. Det är därför vi måste uppmuntra dem att tro på sig själva genom uppmuntrande fraser och positivt stöd som denna fras.

Ge aldrig upp med att motivera dina barn i skolan

  • “Omöjligt blir det bara om du aldrig försöker.”

Många barn har en tendens att sluta göra det de upplever som svårt. Som lärare och föräldrar måste vi uppmuntra dem, ge dem nödvändig information. Var också där för dem och få dem att känna att vi litar på dem och deras förmåga att lyckas.

Njuter av vardagen

  • “Det kanske inte är lätt, men det kommer att vara värt det.”

Detta sätt att tala till barn påminner dem om att det inte bara är viktigt att uppnå sina mål, utan också att njuta av resan för att nå dessa mål. Och även om de inte är lätta att uppnå, kan de ändå erhållas när du gör saker rätt, med sunt förnuft.

Uteslut inte alternativ

  • “Endast den som försöker det absurda är kapabel att övervinna det omöjliga.”

Många barn, liksom många vuxna, slutar göra något för att de uppfattar det som absurt eller onödigt, en slöseri med tid. Men om vi inte försöker något, hur löjligt det än kan verka till en början, hur ska vi då veta att det inte är gott och inte kan hjälpa oss att uppnå våra mål och drömmar ?

Förr, nutid och framtid

  • “Låt inte ditt förflutna göra dig förbittrad, låt det inte heller belasta din framtid. Lev i nuet.”

Ett annat problem som många barn och tonåringar, och en hel del vuxna också, brottas med är att tänka för mycket på det förflutna och framtiden. Det är viktigt att påminna dem om att det är nuet de lever i. De kan inte förändra det förflutna, och bara genom att göra det som är rätt just nu så kan de njuta av en ljus framtid, men den senare kommer inte före sin tid.

7 fraser för att motivera dina barn i skolan

Planer för att motivera dina barn i skolan

  • “Om det inte fungerar, ändra planen, inte målet.”

Detta är en mycket intressant formel för att råda barn att inte ge upp. Om de ser att inget går som planerat kan de lätt välja att ge upp. Det kan dock vara så att de bara har förbisett det rätta sättet att uppnå sitt mål. Det är därför vi kan hjälpa dem att fortsätta genom att leta efter andra metoder, genom att utmana deras fantasi.

Vi hoppas att du tycker att dessa sju fraser för att motivera dina barn i skolan är användbara. På så sätt kan du hjälpa de små som behöver uppmuntran att anstränga sig, uppfylla sina drömmar och utvecklas fullt ut efter deras intressen och mål.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.