Barns utveckling i grundskolan

Det är dags för ditt barn att börja i grundskolan. Den psykologiska utvecklingen blir nu mer påtaglig än under andra tillväxtstadier. Nu börjar ditt barn se livet på ett nytt sätt och måste utveckla nya ansvarsområden och etablera nya vanor.
Barns utveckling i grundskolan
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2020

Att börja grundskolan markerar ett nytt skede i livet, ett som är mycket dynamiskt och fullt av förändringar. Grundskolan har en mer organiserad struktur än barnet kanske varit van vid. Barn börjar också lära sig sociala normer som ger dem en ny syn på livet.

Barns motoriska utveckling i början av grundskolan

Deras motoriska utveckling går igenom dramatiska förändringar i det här stadiet, med början omkring 5 eller 6 års ålder. Barnen har lätt för att springa och har en bättre koordination. De kan använda sina armar och ben för att klättra, cykla osv. Detta indikerar att de kan fullt utnyttja sina förmågor men inte har påbörjat processen med att befästa dessa färdigheter. Barn i denna ålder älskar ofta att ta sig an nya utmaningar och lära sig nya färdigheter.

Något som verkligen kan utmana barn i grundskolan är att lära sig att spela ett instrument. I den här åldern blir barn även mer och mer duktiga på att manipulera saker som saxar, linjaler och pennor eftersom deras finmotorik utvecklas snabbt.

När barn deltar i sporter, spelar spel och leker lekar som kräver fysisk ansträngning förbättrar de sina förmågor. Detta gör dem inte bara smidigare och starkare, utan det lär dem också att samarbeta.

Barns kognitiva utveckling i början av grundskolan

I den här åldern börjar barn utveckla förmågan att läsa. Men inte bara det, de lär sig också att behärska siffror och grundläggande matematisk problemlösning.

Barn lär sig att tänka logiskt och utvärdera situationer. Detta förbättrar deras förmåga att resonera sig fram till olika lösningar. De får en bättre förståelse för sin omgivning och kommer också ihåg idéer och minns saker bättre.

Samtidigt lär de sig att följa instruktioner och acceptera regler. De kan också identifiera farliga situationer och kan börja utveckla en känsla av att de borde prestera i sitt skolarbete vilket kan leda till stress.

Barn utvecklar även en nyfikenhet kring sin och andras sexualitet i den här åldern. De ställer frågor om sina könsorgan, var de kom ifrån, livet, döden etc.

Barn i den här åldern blir mer medvetna om livet i allmänhet. Deras förmåga att resonera ökar ständigt och de kan förstå verkliga situationer i vuxenlivet.

barn i grundskolan

Känslomässiga förändringar under grundskolan

Barn börjar också gå igenom känslomässiga förändringar i den här åldern eftersom de börjar interagera i miljöer som är något mer strukturerade. De måste hantera förändringar beträffande mönster och rutiner i deras liv, med tanke på att de nu måste uppfylla vissa krav som skolan ställer på dem.

Lärare kommer att dela ut läxor som eleverna kommer att behöva slutföra för att utveckla sitt lärande och sin ansvarskänsla. Föräldrarna i sin tur måste hjälpa till och övervaka sina barn när de gör sina hemuppgifter. I och med det spelar kontroll och förmågan att planera en allt större roll.

Denna känslomässiga mognad gör det möjligt för dem att uppnå bra resultat och svara på ett optimalt sätt på krav som hjälper dem i deras framtida utveckling. Låt oss bara inte glömma att de fortfarande är barn. Därför måste vi vara rimliga i våra krav.

“Utbildning är det starkaste vapnet man kan använda för att förändra världen.”
Nelson Mandela

Bra studievanor hemma

Under sin grundskoletid tvingas barn börja hantera stora mängder information. Deras vanor måste förändras för att anpassa sig, eftersom grundskolemiljön kräver att de lär sig att fokusera och koncentrera sig under längre perioder.

Det här är en period då de också behöver utveckla bra studievanor. Deras framgång i grundskolan kommer i hög utsträckning att bero på dessa vanor.

Det är viktigt för föräldrar att visualisera sina barns förmågor när de möter denna nya etapp och att de har en realistisk syn på sina barn. Att etablera en rutin hemma hjälper dem att komplettera sina barns utbildning.

Följande är några av de viktigaste vanorna som föräldrar kan hjälpa sina barn att etablera:

Gör i ordning ett studieområde för dina barn

Ett bord, en stol och en hylla räcker för att ditt barn ska ha allt han eller hon behöver för att göra sina läxor nära till hands. Det här området bör alltid vara tillgängligt för dina barn så att de förknippar det med att studera och göra sina läxor.

flicka i grundskolan

Studietid

Eftersom dina barn fortfarande är barn kommer de att vilja leka. Det kan göra det svårt att koncentrera sig på sina läxor. Därför är det bäst att få läxorna ur vägen och sedan ge dina barn tid att leka och koppla av efter att de är klara.

Var konsekvent

Det gäller att etablera en rutin där ditt barn känner sig värderat och ansvarsfullt och det ger en känsla av trygghet. Försök att vänja dina barn vid att uppfylla plikter och gratulera dem när de lyckas.

Övergången från förskola till grundskola behöver inte vara traumatisk för familjen. Alla barn har sin egen rytm och du bör inte jämföra dina barn med andra.

Om du lyckas hålla dig lugn medan ditt barn går igenom de här tiden kommer du att bli mycket lyckligare. Men det är också viktigt att du ger dina barn den miljö de behöver för att utvecklas ordentligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.