6 tips för att lära barn att läsa läxor på egen hand

Om du vill att ditt barn ska läsa sina läxor på egen hand, kommer följande tips att hjälpa dig. Ta fram anteckningsblocket!
6 tips för att lära barn att läsa läxor på egen hand
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Ett av stegen som visar barns självständighet är när de lär sig att läsa sina läxor själva. Det är ett stort ansvar, men även viktigt för barn att lära sig planera sin tid.

Som mamma vill du gärna ha det magiska tipset för att uppmuntra ditt barn till att läsa sina läxor. Tyvärr är det inte så lätt! Du bör dock veta att det är möjligt att lära barnen läsa sina läxor själva om du som förälder tillämpar vissa specifika metoder. Vi berättar mer nedan.

6 tips för att lära barn att läsa sina läxor på egen hand

Följande tips gör att barn själva kan slutföra sina skoluppgifter.

1. Hjälp dem vid behov

Det första tipset när du vill lära dina barn att läsa sina läxor själva är att hela tiden visa att du finns till hjälp om de skulle behöva det. Detta ger dem förtroende för att ta det första steget och kunna gå vidare med vissa övningar på egen hand.

Du bör alltid hjälpa och ge stöd på ett lugnt och positivt sätt. Kom ihåg att ge barnet positiva kommentarer så att de inte associerar uppgifterna till någonting negativt.

När barn börjar bli självständiga beror i stort sätt på deras ålder. Du bör alltid finnas där för att ge tips till en metod som passar just dem. Istället för att ge dem svaret direkt bör du istället hjälpa dem att svara på frågorna själva. Detta genom att de ska använda sig av den kunskap de har införskaffat sig.

2. Var positiv

Ett faktum är att barn lär sig mycket utav sina föräldrar. Föräldrar som är positiva och entusiastiska för nya kunskaper ska uppmuntra barnen att hålla ut trots svårigheter. Det är också bra att motivera barn att göra någonting bättre och ge de beröm för deras ansträngningar.

pappa och dotter gör läxor

I jobbiga situationer rekommenderar vi att du inte visar din irritation eller frustration, eftersom detta kan minska barnets motivation.

3. Du måste vara den största drivkraften

Ett faktum är att barns inställning till skolarbetet blir mer positivt när föräldrarna är involverade. Dessutom känner föräldrarna att de stödjer sina barn i deras lärande, ju mer positiva och tillgängliga de är.

Genom att ha en bra inställning till att lära sig hjälper föräldrarna barnen att utveckla motivation och självförtroende. Och alla har någonting att vinna på det!

“Målet med skolan är att förbereda unga att utbilda sig i framtiden!”

– Robert M. Hutchins-

4. Pressa inte barnet

Om du vill lära barnen att läsa sina läxor på egen hand bör du först och främst veta att yngre barn inte vet hur man arbetar under press eller med ångest. Därför ska du inte pressa dem.

Det är till exempel inte lämpligt att skrämma barn med kommentarer som “Du är inte färdig än” eller “Du måste göra detta nu, detta ska vara klart imorgon”. Tänk på att dessa meningar kan vara kontraproduktiva och blockera barnens tankar.

På samma sätt bör du lära dem vikten av att göra sina läxor bra och ordentligt, snarare än snabbt och dåligt. Som mamma måste du hjälpa dem att möta konsekvenserna av att inte göra saker bra eller i tid fast på ett lugnt sätt.

5. Utse särskilda ställen för att läsa läxor på

Det är bra att ange specifika ställen för att läsa sina läxor på, till exempel barnets rum, köket eller matbordet. Målet med detta är att ta bort så många störningsmoment som möjligt.

Det är bra att dessa ställen har bord som har tillräckligt med utrymme för att få plats med allt möjligt material, såsom pennor, papper, böcker osv.

Du kan uppmuntra barnen till att använda en liten bok eller ett anteckningsblock för att skriva ner sina läxor. Genom detta är det lätt att hålla reda på när läxorna ska vara klara och lämnas in till läraren.

pojke gör läxa

6. Organisation är viktigt för att barnet ska kunna läsa sina läxor effektivt

Om du vill att ditt barn ska vara organiserat måste du ägna tillräckligt med tid för att hjälpa barnet att använda sig av ett system som passar just denne. Som mamma är din uppgift att lära ut en bra metod. Du måste ge tips på förbättring vid behov.

Om du tycker att dina barn behöver hjälp med att lära sig använda tiden på ett bra sätt bör du hjälpa dem att lära sig vad prioritering innebär samt vikten av att lämna in läxor i tid.

Sammanfattningsvis kan du inte tvinga ditt barn till att göra någonting, speciellt inte sina läxor. Istället bör målet vara att sätta gränser, respektera deras individuella val och hjälpa till genom att motivera dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.