Vikten av att lära barn trafiksäkerhet

Det finns många fördelar med att lära barn trafiksäkerhet. Förutom att förebygga olyckor och oönskade situationer bidrar det till att barnen integreras bättre i samhället.
Vikten av att lära barn trafiksäkerhet

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2020

Det är viktigt att lära barn trafiksäkerhet för att undvika trafikolyckor. Många olyckor uppstår på grund av slarv eller omedvetenhet om trafikreglerna. Därför är det viktigt att utbilda barn om det.

Barn som lär sig om trafiksäkerhet är inte bara mindre benägna att hamna i en olycka, utan blir också mer ansvarsfulla och kunniga vuxna. De blir bra och försiktiga förare, fotgängare, cyklister och passagerare.

Men vem ansvarar för att lära barn trafiksäkerhet? Föräldrar tror ofta att andra människor kommer göra det eller att skolan kommer ta hand om det. Men att lära ut trafiksäkerhet är främst föräldrarnas ansvar, och det viktigaste sättet att lära ut är att vara ett gott föredöme.

Vi ska nu kika på några olika frågor för att lyfta fram vikten av att lära ut trafiksäkerhet för barn och ungdomar.

Varför är det viktigt att lära barn om trafiksäkerhet?

Barn, särskilt när de är väldigt små, använder allmänna vägar antingen som fotgängare eller som passagerare. De åtföljs alltid av sina föräldrar eller en ansvarig vuxen.

Både föräldrar och lärare bör uppmuntra dem att vara uppmärksamma på allt omkring sig så att de lär sig att respektera vägar och trafik.

Barn leker med bilar

Det hjälper dem att lära sig hur de ska bete sig på vägarna. De lär sig också de möjliga konsekvenserna av att göra saker fel och fördelarna med att göra dem rätt. Det bidrar till deras beteende i framtiden.

Det är viktigt att komma ihåg att barn fortfarande inte har en fullt utvecklad känsla för resonemang och uppfattning. Deras psykomotoriska färdigheter utvecklas också fortfarande. Därför kan de ännu inte fatta beslut rörande potentiella problem de kan stöta på ute på vägarna.

De vuxna är de som ansvarar för sina barns säkerhet. Inte bara genom att gå med dem, utan också genom att lära dem om reglerna.

De kan göra detta muntligt, men det mest effektiva sättet är alltid att föregå som gott exempel. Det hjälper barnen att gradvis förvärva den kunskap de behöver för att bete sig rätt på vägarna.

Vad innebär det att lära barn trafiksäkerhet?

Trafiksäkerhet handlar inte bara om att lära barnen trafikregler och skyltar eller berätta för dem hur man är en bra förare.

Inlärningen bör vara en del av barns dagliga rutin, på samma sätt som man lär dem att klä sig själva eller städa. Utöver att lära dem om skyltar och beteende bör man också undervisa om värderingar som respekt, ansvar och samarbete etc.

Det är samtidigt viktigt att lära dem att uppmärksamma och se upp för andra människor som använder allmänna vägar.

Lära barn trafiksäkerhet: Man med stoppskylt

Hur lär man ut det?

Det finns några enkla sätt att komplettera undervisningen som barn får i skolan angående trafiksäkerhet.

Ett av dem är att lära barnen att alltid se sig om när de går över gatan, även om de håller i en vuxens hand. Det är viktigt att tar för vana att titta i båda riktningarna innan de går.

Det är också mycket viktigt att lära dem att de alltid ska använda övergångsställen där dessa finns. På samma sätt måste man visa dem att de aldrig ska korsa vägen vid rött ljus, även om den är fri från trafik.

Om barnen cyklar bör de lära sig att alltid bära hjälm och cykla där det är säkert att göra det.

Genom att gå med dem längs gatan eller åka runt med dem i bilen kan man visa de olika trafikskyltarna så att de får bekanta sig med dem. Det finns också några roliga appar till mobiltelefonen som kan hjälpa i detta avseende.

Avslutningsvis är ansvarsfullt beteende från vuxna och undervisning med exempel alltid det bästa sättet att lära barn om trafiksäkerhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.