Vikten av socialisering under barndomen

Socialisering är väldigt viktigt under barndomen. Upptäck de många anledningarna i den här artikeln!
Vikten av socialisering under barndomen
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människor är sociala varelser som spenderar dagarna med att interagera med andra och med samhället. Våra relationer med andra hjälper till att skydda oss mot stress och ger förbättrad mental och fysisk hälsa. Fortsätt läsa för att lära dig om vikten av socialisering under barndomen.

Socialisering är det som möjliggör för oss att lära oss och internalisera samhällets normer, få förmågan att utveckla oss själva socialt samt bygga en identitet genom interaktioner med andra. Som du kan se är socialisering viktigt för att vi ska utvecklas som människor.

Socialisering under barndomen: Typer och förmedlare

Socialiseringsprocessen delas upp i två huvudsakliga typer:

  • Primär socialisering: Detta är en individs första kontakt med sin omgivning. Det är så barn utvecklar sina mest grundläggande förmågor, i huvudsak genom övning och imitation av vad de ser och får lära sig. Det är i grund och botten en informell process vari den primära förmedlaren av socialisering är familjen. Barnet lär sig värderingar från och knyter sina första band med sin familj. Även förskolor och media är viktiga förmedlare av socialisering.
  • Sekundär socialisering: Detta är en mer formell inlärningsprocess där personen får mer komplexa och abstrakta färdigheter. Skolor och andra inrättningar är de huvudsakliga förmedlarna. Det är så barnet upptäcker nya världar bortom familjen, och börjar förstå hierarkier.
Familj med hund

Men vilken roll spelar föräldrarna i socialiseringsprocessen? Vad kan man göra för att erbjuda sina barn ordentlig socialisering?

Socialisering under barndomen och familjens roll

Som sagt är familjen den primära förmedlaren av socialisering under barndomen, och även den viktigaste. Hur föräldrarna interagerar med barnet ger det färdigheterna att bygga sin identitet och forma sitt beteende.

Dessutom har varje socialiseringshandling en påverkan på barnets framtida personlighet.

Temperamentets inflytande

Ens temperament spelar en nyckelroll i förmågan att socialisera under barndomen. Det är medfött och visar sig från de första ögonblicken i en bebis liv.

Vissa barn är aktiva, orädda, mer responsiva mot omgivningen och inte rädda för att utforska. Andra är tysta, lugna och försiktiga. De brukar klänga sig fast vid individer de har skapat band med och har ingen naturlig lutning mot att utforska omgivningen.

Detta är ett stort problem enligt Buck (1991), eftersom barn utan större hämningar ofta skapar mer socialt berikande miljöer tack vare deras sätt att vara och reagera. Personerna omkring dem har en tendens att stimulera dem mer och vara mer uppmärksamma på dem.

Samtidigt kan hämmade barn skapa miljöer som är berövade på stimuli, vilket leder till att de går miste om många chanser att socialisera och lära sig reglerna som styr socialisering.

Oavsett ditt barns temperament ska du därför se till att ge det en stimulerande och berikande omgivning, full av möjligheter att utveckla sociala färdigheter och interagera med omgivningen utan rädsla.

Uppfostringsstilar

Föräldrar leker med dotter

En annan väldigt viktig aspekt är föräldrarnas uppfostringsstil, eftersom den ger barnet grundläggande riktlinjer för hur det ser på och relaterar till världen.

Barn behöver demokratiska och bestämda föräldrar som lyssnar på deras känslor och lär dem att hantera dem, samtidigt som de uppmuntras att utforska och ta egna beslut. Föräldrar måste även kunna sätta konsekventa och resonliga gränser.

I slutänden behöver barn föräldrar som ingjuter tron att världen är en positiv och säker plats, och att de är kapabla att utvecklas i den, inte minst när det kommer till socialisering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.