Varför är det så viktigt att utöva en sport som barn?

Varför är det så viktigt att utöva en sport som barn?

Senaste uppdateringen: 01 april, 2019

Att utöva en sport ger barn flera fördelar som är viktiga för deras utveckling. Det finns många anledningar till att detta är sant, allt från fysisk hälsa till emotionellt självförverkligande.

Att utöva en sport under barndomen är en viktig del av ett barns övergripande utbildning eftersom fysisk och psykologisk utveckling går hand i hand. Därför bidrar sporten till barns sunda tillväxt.

Sport ger barn mycket mer än lite underhållning och tidsfördriv. Läkare och psykologer bekräftar att barn utvecklar bättre livskvalitet om de deltar i sporter.

Effekterna av att utöva en sport under barndomen varar hela livet. Barn som lägger sig till med vanan att utöva en sport tidigt kommer säkert att upprätthålla den när de blir äldre.

Att utöva en sport kan skydda dem från många hälsorelaterade riskfaktorer orsakade av en stillasittande livsstil. Det kan också förhindra sjukdomar som fetma och hjärtsjukdomar.

UNESCO förespråkar sport under barndomen

Enligt UNESCO är det en livsviktig mänsklig rättighet att utöva en sport under barndomen. Organisationen betonar att barn måste ha möjlighet att delta i sport utan diskriminering.

UNESCO föreslår att regeringar och andra organisationer bör främja åtgärder som gynnar sport för barn.

 “Barn som lägger sig till med vanan att utöva en sport tidigt kommer säkert att upprätthålla den när de blir äldre.”

Fördelar med att utöva en sport under barndomen

 • Det främjar fysisk hälsa och förebygger hjärtsjukdomar, diabetes, cancer och fetma.
 • Det stimulerar utvecklingen av muskler och skelett.
 • Att utöva en sport skapar band och vänskaper med andra. Sport lär dem att anpassa sig till de sociala reglerna i världen utanför hemmet.
 • Det stimulerar utvecklingen av sociala färdigheter. Barnen lär sig att acceptera andra barn utan social, kulturell eller ekonomisk diskriminering. Det lär också dem vikten av samarbete för att uppnå resultat.
Tre glada barn tittar in i kameran och håller i bollar
 • Det hjälper barnen att övervinna personliga problem som blyghet.
 • Sport hjälper till att stärka deras självkänsla. Barn lär sig det värde de har och inser att deras deltagande är viktigt för laget.
 • Sport håller också barn borta från stillasittande livsstilar. Det är också ett bra sätt att motverka överdriven användning av teknik, videospel, mobiltelefoner och datorer.
 • Det är ett bra sätt att främja umgänge med barn med olika förmågor och handikapp.
 • Sport bidrar till att förebygga vanliga missbruk under ungdomen som drogmissbruk, alkoholism och rökning. Dessutom minskar det risken att de ska ge sig in på den banan i framtiden.
 • Det bidrar till att stimulera kreativitet och problemlösning.
 • Sport lär barn att ta ansvar och vikten av att fullfölja något.

Sport för barn i olika åldrar

När barn växer får deras kroppar och sinnen olika behov och krav. Detta är en aspekt som vi måste ta hänsyn till när vi bestämmer oss för vilka sporter de får välja.

Vad barnen vill är mycket viktigt. Familjen kan göra en lista över alternativ som passar deras ekonomiska möjligheter, tid och schema.

När listan är klar är det bäst om barnen själva är ansvariga för att välja den sport som de uppskattar mest.

 • 3-5 år. Under dessa år måste den sport de väljer ha mycket aktivitet. Barn kan lära sig många saker genom att leka och spela. Det är därför som den verksamhet de väljer ska innehålla fria komponenter. Berättelser, scener eller speciella dräkter kan hjälpa till att stimulera barnens fantasi.

Detta är ett lämpligt steg för dem att utveckla sin koordination och balans genom sport. Tre till fyra timmar i veckan med fysisk aktivitet rekommenderas.

 • 6-10 år. Under detta skede bör barnen få prova flera sporter för att de ska kunna bestämma sig för vilken som de tycker mest om. Judo, karate, cykling, rytmisk gymnastik, tennis, fotboll, basket och volleyboll är alla bra alternativ.

När du utövar sport under barndomen är det viktigt att eliminera konkurrensen. Det är sant att det måste få finnas en vinnare, men barn bör kunna värdera sin sport helt enkelt som en fritidsaktivitet och lek.

Tre barn är redo att springa ett lopp
 • Under puberteten och tonåren. Det här är en period då de kommer att genomgå radikala förändringar fysiskt, psykiskt och emotionellt.

Sport kommer tillåta dem att följa den optimala utvecklingen av deras personlighet. Det kommer också att stärka deras självkänsla och hjälpa dem att känna sig hemma i sina kroppar under detta stora omvandlingsstadium.

Om de redan har sportat sedan barndomen, kommer de i puberteten att kunna välja vilken sport de vill ägna mer tid åt.

 “När man utövar en sport under barndomen är det viktigt att eliminera konkurrensen.”

Säkerhet när du sportar under barndomen

Det är viktigt att göra förutsättningarna maximalt säkra när barn utövar sport. Säkerhet avser både barnens fysiska säkerhet och de personer som ansvarar för verksamheten.

Att känna till de grundläggande begreppen om sporten, de fysiska förhållandena och barnens exponering för riskfaktorer, kommer förhindra att de skadar sig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.