Varför är goda studievanor så viktiga?

Många tror att effektivt lärande innebär många och långa timmars studier. Men nyckeln till att bli en framgångsrik elev är att skapa goda studievanor. Med andra ord är det inte en fråga om att studera mer, utan en fråga om att studera smartare.
Varför är goda studievanor så viktiga?
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är oerhört viktigt för elever att ha goda studievanor för att lära sig effektivt. Allteftersom barn går igenom skolans olika akademiska stadier (grundskola, gymnasium och högskola) blir detta mer och mer viktigt och tydligt. En eller två timmars läxläsning varje dag räcker vanligtvis för att ta sig igenom gymnasiet med bra betyg.

Elever måste etablera goda vanor under grundskolan och gymnasiet innan de kommer upp till högskolan. När de börjar på universitet är det vanligtvis för sent att börja lära sig att studera smart och effektivt.

Framgångsrika elever med goda studievanor

Det är sant att vissa elever kan klara sig genom grundskolan utan att behöva anstränga sig speciellt mycket. Men det är undantaget. De flesta elever som går ut grundskolan med höga betyg gör det genom att utveckla och tillämpa effektiva studievanor.

”Forskning om minne ger en rad viktiga rekommendationer om de mest effektiva sätten att studera. En av de viktigaste rekommendationerna är att eleverna ska testa sig själva och inte bara läsa materialet. ”

– Robert Bjork och Nate Kornell, Psychonomic Bulletin and Review –

goda studievanor: pojke gör läxorna
Det är dock samtidigt viktigt att betona att för att studievanor ska vara effektiva måste de anpassas efter varje enskild elevs inlärningsstil. Genom att förstå detta kan vi vägleda eleverna mot att utveckla vanor som kommer att leda till akademisk framgång.

De bästa studievanorna

Vi har här samlat de bästa studievanorna som duktiga elever brukar använda för att få goda akademisk resultat. Det är viktigt att arbeta hårt för att utveckla alla studievanor som presenteras nedan.

Försök inte lära dig allt på en gång

Framgångsrika elever har en tendens att dela upp sina läxor och studieperioder i korta tidsperioder. De försöker inte ta till sig all information de behöver lära sig under bara en eller två intensiva sessioner. Det är viktigt att skapa ett antal regelbundna och korta perioder för att studera och ta regelbundna pauser.

Se till att planera in när du ska studera

Det är viktigt att schemalägga och bestämma specifika tider på dygnet under hela veckan som du ska ägna dig åt läxorna. Se sedan till att hålla dig till detta fastställda schema. Elever som studerar sporadiskt och när de känner för det uppnår inte samma mål som de som håller sig till en etablerad rutin.

Även om du inte ligger efter i dina studier är det viktigt att skapa en veckorutin. Att avsätta en tidsperiod flera dagar i veckan för att gå igenom ny information garanterar bättre akademisk framgång.

Det är viktigt att studera samma tid varje dag

Det är inte bara viktigt att fastställa specifika dagar för studierna. Du måste också skapa en konsekvent daglig studierutin. Genom att studera samma tid varje dag och varje vecka blir studierna en normal del av det dagliga livet.

Om en oväntad händelse innebär att du måste anpassa din rutin gör det inte så mycket, men det är viktigt att återgå till den normala rutinen så snart som möjligt.

goda studievanor: flicka gör läxorna

Varje studieperiod bör ha ett specifikt mål

Att studera utan tydliga mål är inte ett effektivt sätt att lära sig. Det är viktigt att veta vad du vill uppnå under varje studieperiod. Innan du sätter dig ner för att studera bör du sätta ett mål för studieperioden som är i linje med ditt allmänna akademiska mål.

Den svåraste uppgiften borde vara den första

De svåraste uppgifterna och ämnena som kräver större ansträngning och mer mental energi är det bäst att ta itu med först. På så sätt får man dem ur vägen. När dessa uppgifter eller ämnen är färdiga blir resten lättare.

Studievanor: Undvik distraktioner under studietiden

Distraktioner när du försöker studera får dig att tappa koncentrationen. De kan till och med hindra dig från att kunna koncentrera dig över huvud taget, och då blir studierna ineffektiva och utdragna.

Så innan du börjar studera bör du leta efter en plats där ingen kommer att störa eller distrahera dig. För vissa människor betyder detta tystnaden i ett bibliotek. Andra kanske kan studera framgångsrikt hemma, även med lite brus i bakgrunden.

I slutändan utvecklar det goda studievanor och leder till betydligt bättre betyg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.