Fördelarna med att lära sig spela ett instrument

13 februari, 2019
Förbättrad koncentration under de dagliga aktiviteterna, stimulering av minnet, finmotorisk utveckling och bättre hörsel. Detta är bara några av de många fördelarna som ditt barn kommer att ha om han lär sig spela ett instrument.

Fördelarna av att spela ett instrument är märkbara från ögonblicket barnet börjar öva. Att spela ett instrument gynnar en kärlek till disciplin, finjusterad hörsel, finmotorisk utveckling och koncentration.

När barn lär sig att spela ett instrument lär de sig kontinuerligt ny information från konst och kulturvärlden. Av dessa anledningar väljer tusentals föräldrar musik som en ideal fritidsaktivitet.

Det finns så många fördelar med att spela ett instrument från tidig ålder. Utan att veta det kanske ditt barn startar upp en karriär som musiker. I framtiden kan detta ge ditt barn, möjligheten att resa över världen och uppträda på stor scener.

Fördelar med att spela ett instrument

Förhållandet mellan musik, kultur och utbildning

Musik är en av de mest älskade artistiska manifestationerna som människan känner till. Varje samhälle har skapat och återskapat ljud med instrument och med den mänskliga rösten. Genom att göra det uttrycker de tankar, idéer och sensorisk stimulans.

Musik finns närvarande varje dag i våra hem, på olika sätt. Teve, internet och radio reproducerar alla musik. Faktum är att många utbildningsspel för barn innehåller musik. Detta eftersom studier visar att musik främjar inlärningen.

Varje barn attraheras naturligt sett till musik och musikinstrument. Det är ingen överraskning att många barnleksaker är minipianon, xylofoner, mikrofoner etc. Tack vare dessa leksaker inser många föräldrar att deras barn har en stark lutning åt det musikaliska hållet.

Fördelarna av musik som ett psykologiskt och socialt verktyg

Musik erbjuder många psykologiska och sociala fördelar. En av de ger barnen förmågan att koncentrera sig och möta deras mål utbildningsmässigt sett.

Generellt sett när barnen spelar ett instrument börjar de ta del av en orkester eller ensemble. Detta tillåter de automatiskt att socialisera med sina kamrater och lär de att arbeta som ett team.

Många föräldrar tror att barn bara kan lära sig att arbeta i team och bli strategiska genom att utöva idrottPrecisionen som krävs för att få en symfoni att låta bra och i rätt ton kräver dock ansträngning och samarbete utövat som ett lag.

Att lära sig att spela ett instrument aktiverar också en känsla för konst och kultur. De lär sig också en hel del om professionell utveckling och det rätta sättet att integrera i samhället.

Exempel från olika länder

Vissa institut i Latinamerika och Europa har införlivat projektet utvecklat av José Antonio Albreu i sina länder. Projektet, skapt 1975, kallas ”National Network of Youth and Children Orchestras” (NCO).

Det här programmet fokuserade framförallt på barn med begränsade resurser som lever i fattiga grannskap och områden. Genom att bli involverad i konstnärliga aktiviteter kunde barnen distanseras sig från droger och andra dåliga vanor. Samtidigt tillät deras upplevelse de att utveckla en professionell karriär som klassiska musiker.

Ytterligare en stiftelse som  har kopierat den här modellen är Batutastiftelsen i Colombia. Batutastiftelsen införlivade den musikaliska inlärningen i den grundläggande läroplanen i Colombias grundskola och gymnasium.

Barn i både kommunala och privata skolor gavs möjlighet att lära sig att spela sträng instrument, blåsinstrument och studera musikteori.

Att lära sig att spela ett instrument aktiverar även känsligheten för konst och kultur.

Fördelarna med att spela ett instrument som ett psykologiskt verktyg

För att kunna spela ett instrument måste de båda hjärnhalvorna arbeta tillsammans för att koordinera rörelserna på rätt sätt.

Den här handlingen får hjärnan att att prestera bättre. Detta gäller minnet, koncentrationen, den finmotoriska utvecklingen och även IQ-t.

fördelarna med att spela ett instrument

Specialister tror att piano är det instrument som skapar flest kopplingar i hjärnan. Detta eftersom man måste använda varje finger på båda händerna för en differentierad ton vilket är en väldigt komplex uppgift. Vidare kräver piano en del del precision.

Som du kan se finns det så många fördelar med att spela ett instrument att vi tror att du redan känner dig inspirerad. Tveka inte att skriva in ditt barn för lektioner så fort som möjligt.

Kom ihåg att ju tidigare ditt barn börjar, desto bättre. Att lära sig att spela ett instrument från tidig ålder tillåter barn att absorbera lärdomen snabbare och bättre.

Vem vet, kanske är ditt barn nästa Vladimir Horowitz, Andras Schiff, Ana Sohie Mutter eller Yo-yo Ma.