Prata om sex med dina barn innan puberteten

När puberteten närmar sig är det viktigt att prata med sina barn om sex så att de på ett hälsosamt sätt lär sig att sex är en del av livet.
Prata om sex med dina barn innan puberteten
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Föräldrar ska inte behöva känna sig oroliga eller obekväma när deras barn ställer frågor om sex. Att prata med barn som ännu inte kommit in i puberteten om sex hjälper dem att få en sundare syn på sexualitet. Med den här artikeln vill vi hjälpa föräldrar att prata med sina barn om sex innan de kommer in i tonåren.

Definition av sexualitet

The Better Health Channel menar att ”Sexualitet har att göra med sexuella känslor, tankar, attraktioner och beteenden gentemot andra människor. Man kan tycka att andra människor är fysiskt, sexuellt eller känslomässigt attraktiva, och alla dessa saker är en del av ens sexualitet.”

Med andra ord kan man säga att sexualitet är sättet på vilket individer uttrycker, kommunicerar, känner, ger och ta emot tillfredsställelse. Detta kan ske genom ord eller genom kroppens fem sinnen.

Hur en person uttrycker och njuter av sin sexualitet är unikt för varje individ. Det beror på en persons personlighet och kulturella sammanhang.

Att prata med barn om sex är hela familjens ansvar

Det vanligaste sättet för yngre barn att lära sig om sex är genom en lektion i sexualundervisning i skolan. Men Society of Pediatrics and First Aid of Extremadura (SPAPEX) i Spanien tycker inte att det räcker.

Enligt SPAPEX bör föräldrarna ha en minst lika aktiv roll i att lära sina barn om sex.

familj försöker prata om sex

Med andra ord tycker de att det inte bara är skolans ansvar att undervisa om sex och samlevnad. Tvärtom att det är minst lika mycket familjens ansvar – kanske ännu mer. De menar samtidigt att sexualundervisning bör lägga större fokus på hur man uttrycker sin sexualitet på ett hälsosamt sätt.

Men för att få det att hända insisterar barnläkaren Mercedes Reymundo och familjeläkaren Maria Teresa Peinado på att familjen måste föra en dialog. Föräldrar bör aldrig försöka undvika frågorna som deras barn ställer om sex.

“Om vi ​​undviker frågor och inte svarar eller till och med ljuger kan vi inte klaga när barnen sedan slutar lita på sina föräldrar och inte vill lyssna under tonåren.”

– Maria Teresa Peinado och Mercedes Reymundo –

Tips för att prata med yngre barn om sex på ett hälsosamt sätt

  • Börja era samtal med dem på ett naturligt och ärligt sätt. Att prata om sex från en tidig ålder banar väg för framtida samtal när barnen är i tonåren. Och det hjälper dem också att få en positiv och hälsosam syn på sexualitet och sex.
  • Prata inte med dem om saker de inte behöver veta än. Det innebär att du lyssnar på dina barn först för att veta vad de behöver och vill veta. Det hjälper dig också att bedöma hur mycket information de redan har och om denna information stämmer eller inte.
  • Lär dem att sex är något naturligt. Ta till exempel upp onani på ett naturligt sätt och lär dem att det inte är något de ska skämmas över. Förklara att det är en privat aktivitet som många tycker om och väljer att göra. Förklara också vad det är.
    mamma pratar om sex med sin dotter och håller i en kondom

Fler tips för hur man pratar med barn om sex

  • Prata med barn om sex på ett respektfullt sätt. Barn bör lära sig att uttrycka sin sexualitet på ett sätt som gör dem glada men samtidigt visar respekt för andra. Lär dem att sex är en intim aktivitet men att det utgör en del av en persons privatliv.
  • Målet är att dina barn ska känna sig bekväma och trygga med att prata med dig om sex. På så sätt vet de att de kan komma till dig när de har frågor och att de inte behöver skämmas.
  • Båda föräldrarna bör vara delaktiga i sina barns sexualundervisning. Alla bör delta i samtalet. Samtidigt lär sig yngre barn att det är bra och framförallt okej att prata om det.

Sammanfattningsvis är det oerhört viktigt att prata med barn om sex och sexualitet innan puberteten. På det viset lär de sig om hälsa och respekt, inte bara i skolan, utan också i sina hem. Därför är det viktigt att skapa ett förtroendeväckande klimat där dina barn känner sig fria från en tidig ålder.

“Ett förtroendeväckande klimat gör att barn kan berätta för oss vad de behöver berätta utan att vara rädda.”

– Graciela Hernández och Concepción Jaramillo –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hernández, G. y Jaramillo, C. (2006). La educación sexual de niñas y niños de seis a doce años. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Primaria. Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. CIDE.
  • Peinado, M.T. y Reymundo, M. (s.f.). Consejos para padres sobre educación sexual. Consejos de Salud. Spapex. Recuperado de: https://www.spapex.es/psi/educacion_sexual.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.