5 värdefulla citat om utbildning

Missa inte dessa 5 värdefulla begrepp inom utbildning som får dig att tänka på hur den ska förstås i samhället.
5 värdefulla citat om utbildning
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2023

Utbildning är en rättighet för alla människor, utan skillnader av något slag. Det är viktigt eftersom det ger oss den nödvändiga kunskapen för att utveckla våra förmågor. Dessutom tillåter det oss att ha kritiskt och reflekterande tänkande för att bli framgångsrika individer och kunna anpassa oss till livets och samhällets föränderliga omständigheter. I dagens artikel ska vi därför ta upp några värdefulla citat om utbildning.

Samhällsfördelarna med en bra utbildning

Ett samhälle som investerar i utbildning kommer att ha betydande fördelar. Till exempel mindre spädbarnsdödlighet, infektioner och sjukdomar, mindre föroreningar, större tolerans, bättre acceptans för mångfald och social delaktighet och respekt bland människor. Det kan verka som en social dröm som ska gå i uppfyllelse, men detta uppnår vi med utbildning.

Det tankar vi tar upp nedan är en hyllning till denna utbildning som är så viktig för var och en av oss. För utan den skulle vi inte vara någonting, och den borde få det erkännande och det värde den förtjänar. Både själva utbildningen och alla yrkesverksamma som hänger sig denna socialt viktiga sektor.

5 värdefulla citat om utbildning

Utbildning är det som gör det möjligt för människor att delta i ett fritt samhälle. Det främjar tolerans, förståelse och vänskap mellan alla delar av världen. Bra utbildning skulle till och med kunna upprätthålla fred i framtiden. Varje land i världen borde därför säkerställa utbildning för alla sina medborgare och ha de nödvändiga resurserna för att göra det. Nedan delar vi med oss av 5 värdefulla tankar om utbildning.

1. Pedagogen

Detta citat är värdefullt inte bara på grund av kraften som det ger ifrån sig, utan också för att det är viktigt att både unga och gamla lär sig att förstå och internaliserar dess mening. Vi behöver förstå värdet i det och att vi kan överföra detta värde från generation till generation.

“Den moderna pedagogens uppgift är inte att avskoga djungler, utan att vattna öknar.”

– Clive Staples Lewis –

Ett leende barn.
Utbildning uppnås inte bara genom passiv inlärning av innehåll, utan det är genom emotionell intelligens där goda resultat verkligen uppnås. I detta avseende är lycka en grundläggande aspekt.

2. Lycka

Ett olyckligt barn kommer varken att lära sig några begrepp eller känna sig redo att ta del av någon utbildning i någon del av sitt liv. Därför är det väldigt viktigt att barn är först är glada innan kan bli bra elever. Ett lyckligt barn kommer att bättre kunna hantera sina känslor och akademiska koncept.

“Det bästa sättet att göra barn bra är att göra dem lyckliga.”

– Oscar Wilde –

Läs också: Hur man väljer den bästa skolan för ett barn med särskilda utbildningsbehov

3. Utbildning

Utbildning förändras och går inte längre ut på att indoktrinera människor, utan det har att göra med att öppna människans sinnen för världen. Empati, självsäkerhet och ordentligt arbete är grundläggande för att göra framsteg i verklig utbildning.

Utbildning är nyckeln till att låsa upp frihetens gyllene dörr.”

– G. Washington Carver –

4. Sinnet

Utan utbildning finns det ingen frihet, eftersom du lever i okunnighetens fängelse. Frihet börjar med kunskap och sanning. Det är det som verkligen gör dig fri. När vi undervisar barn bör vi inte bara tillhandahålla akademiskt innehåll utan också uppmuntra kritiskt tänkande och öppna sinnen.

Utbildningens syfte är att ersätta ett tomt sinne med ett öppet.”

– Malcolm Forbes –

En tecknad illustration av människor som flyger genom himlen på böcker.
Fantasi och kreativitet behöver främjas hos barn och ungdomar för att skapa en framtid med framgångsrika vuxna och ett mer sammanhållet samhälle.

5. Lärande

Ett tomt sinne är ett sinne med okunnighet som är lätt för media eller någon med dåliga avsikter att manipulera. Å andra sidan, när sinnet är öppet, expanderar det och kan tänka på egen hand. Det finns ingen bra utbildning om den inte också innefattar fantasi och kreativitet.

“Säg till mig och jag glömmer. Lär mig och jag kommer ihåg. Involvera mig och jag lär mig.”

– Benjamin Franklin –

Utbildning är en rättighet

Utbildning är mycket mer än att gå i skolan och lära sig akademiskt innehåll. Den finns överallt. Utbildning finns hemma, i skolan, i matbutiken, i verkstäder och på dagis och fritids. Det är en grundläggande kulturell rättighet, och vi borde alla ha tillgång till den. Dessa citat om utbildning är grundläggande för att förstå hur vi lär oss som människor. Håll kvar dessa värdefulla citat om utbildning i tanken och ingjut dem i dina barn för att ge dem en bättre framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, A. (2017) Otra educación ya es posible: Una introducción a las pedagogías alternativas. Editorial: Litera

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.