Varför du bör låta småbarn göra saker på egen hand

Småbarn har ett behov av att göra saker på egen hand för att experimentera med sina färdigheter och förbättra sin utveckling.
Varför du bör låta småbarn göra saker på egen hand
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2023

Barn bör så långt som möjligt få göra saker på egen hand för att vara lyckliga. Genom detta oberoende upptäcker de omvärlden och kan utveckla sina färdigheter på ett bättre sätt. Det är viktigt för föräldrar att förstå att ju tidigare de lär sig att bli självständiga, desto bättre blir det för deras utveckling.

Många gånger blir föräldrar förvånade när deras småbarn vägrar deras hjälp för att de vill göra saker på egen hand. Detta är dock normalt när barn växer och börjar skapa sin autonomi. Så varför bör vi låta småbarn göra saker själva? I den här artikeln kommer vi att berätta svaret.

Lär dig varför vi bör låta barn göra saker på egen hand

Alla barn är nyfikna på det som händer omkring dem. De observerar och försöker självständigt upprepa vad de ser andra barn eller vuxna göra. Detta beteende är normalt och är en del av deras utveckling. Enligt en studie utförd vid Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology är barn av naturen motiverade att göra saker på egen hand samt att hjälpa till för att känna sig nyttiga.

Barn befinner sig i en kontinuerlig inlärningsprocess, och all aktivitet de ser, även om den ter sig monoton för oss, drar till sig deras uppmärksamhet. Hushållssysslor som att vika kläder, damma av möbler eller sopa kan vara tråkiga för oss vuxna, men de små gillar att experimentera.

Det är viktigt att vi låter barn försöka göra saker själva och få nya erfarenheter för att testa sina färdigheter samt se vad de är kapabla till. Utöver allt detta låter det dem upptäcka världen omkring dem samt lära av den.

En mamma som tittar på när hennes unga dotter stryker.
Barn som ges autonomi och gör saker själva får mycket effektiv träning för att börja forma sin identitet.

Skäl till varför vi bör ge småbarn lite självstyre

Föräldrar låter ibland inte barn göra saker på egen hand av rädsla för att de ska skadas. Andra gånger beror det på att vi inte har tålamodet att vänta på att de ska göra saker självständigt och vi föredrar att göra det själva. Men även om barn är långsammare så är detta det enda sättet för dem att lära sig att göra saker själva samt förbättra sina färdigheter.

Ett barn som får göra saker på egen hand, så länge de inte innebär någon fara, blir förberedd inför framtiden och kan då bättre hantera problem. Låt oss ta en titt på några av fördelarna med att låta barn göra saker själva.

Främja ansvar

Om vi låter barn engagera sig i några av sysslorna därhemma, då kommer de att känna sig som en del av familjedynamiken. På det här sättet lär de sig dessutom att ta ansvar, samarbeta och arbeta som ett team.

När de växer upp kommer de små att kunna ta ansvar för små uppgifter som att plocka upp sina leksaker eller klä på sig själva, och senare kommer de att kunna utföra svårare aktiviteter. När detta händer bör vi inte förhindra dem, utan snarare uppmuntra dem att göra det. Det enda man bör tänka på är att sysslorna hushållssysslorna måste vara i enlighet med deras utvecklingsnivå och ålder.

Förbättra självkänslan

Att låta barn göra saker för sig själva och fatta beslut är en fantastisk möjlighet att förbättra deras självkänsla. Barn som känner sig kapabla att göra de saker som står framför dem kommer att försöka göra mer komplicerade saker, och detta kommer att förbättra deras utveckling ytterligare.

På så sätt kommer dessa barn att växa upp till att bli vuxna som inte är rädda för att möta de hinder som livet sätter i vägen. De kommer att vara säkra på att de är kapabla att göra vad som helst med vilja och ansträngning.

Ett litet barn klär på sig självt.
Det faktum att barn gör saker själva är ett sätt för dem att eliminera rädslan för att misslyckas eftersom de kommer att förstå att de förr eller senare kommer att uppnå sina mål.

Undvik rädslan för att misslyckas

De barn som från tidig ålder försöker göra saker på egen hand, kommer att bli människor som accepterar sina misstag och förstår att dessa är en del av deras lärande. Ett barn som har ställts inför en uppgift som inte fungerat och har försökt igen tills det har lyckats har kommit fram till att allt inte behöver lösa sig första gången. Varje färdighet eller kunskap kräver en inlärningsprocess.

Öka deras chanser att lyckas

Enligt ett experiment utfört vid University of Minnesota kommer ett barns acceptans av små ansvarsområden att ha en positiv effekt på dess framtid. Anledningen till detta är att ett litet barn som tidigt lär sig att göra saker på egen hand kommer att få självförtroende tidigare. Detta får barnet att sträva efter andra utmaningar och kan bli nyckeln till att det når framgång som vuxen.

Ge barn självförtroende

Som vi har sett har det enorma fördelar att låta små barn göra saker på egen hand. Därför är det viktigt att ge dem autonomi och självförtroende, så länge aktiviteterna är anpassade till deras ålder och utveckling.

Föräldrarna ska att vara där för att övervaka och vägleda dem, men vi måste låta dem försöka göra saker själva. I detta avseende bör vi undvika att ingripa för att skynda på en handling eller av rädsla för att de inte kommer att göra det på rätt sätt. Dessutom ska vi aldrig skälla ut om de först inte lyckas göra saker på egen hand, utan tvärtom, vi bör motivera dem och uppmuntra dem att försöka igen och igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Warneken, F. y Tomasello, M. (2008) Extrinsic Rewards Undermine Altruistic Tendencies in 20-Month-Olds. Developmental Psychology; 44(6): 1785–1788.
  • University of Minessota (2002) Involving children in household task: is it worth the effort?

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.