Hur du hindrar ditt barn från att manipuleras av sina vänner

Idag kommer vi att presentera fem rekommendationer för att förhindra att ditt barn manipuleras av sina vänner. Fortsätt läsa!
Hur du hindrar ditt barn från att manipuleras av sina vänner

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2023

Det är normalt att barn börjar utöka sin krets och träffar nya kamrater i skolan som i si tur hjälper dem att anamma sociala färdigheter. Dessa nya kontakter är väldigt fördelaktiga för våra barns mentala hälsa, men det är viktigt att lära sig hur vi kan hjälpa barnen att undvika att bli manipulerade på ett negativt sätt av sina vänner.

Att utbilda barn så att de märker om de utnyttjas är av yttersta vikt. Detta hjälper dem att inte bli alltför känslomässigt beroende av sina vänner, eller må dåligt över deras attityder. Vissa barn kan vara väldigt grymma och använda utpressning och knep för att manipulera sina ”kamrater”.

5 tips för att förhindra att dina barn manipuleras av sina vänner

Alla barn har olika personligheter. Medan vissa tenderar att vara mer utåtriktade och sociala, tenderar andra att vara mer passiva och tillbakadragna. Detta är helt okej eftersom varje person är unik, med speciella egenskaper som alla förtjänar att respekteras.

Men när ett blygt och kanske beskedligt barn hittar en ny vän, då är det viktigt att det inte uppstår några maktobalanser. Ett barn som är för undergivet och befinner sig i beroendeställning kan påverkas och manipuleras utan att ens inse det. Här följer fem tips för att förhindra att detta sker.

1. Förbättra ditt barns självkänsla

Om du vill förhindra att ditt barn manipuleras i livet, då är det avgörande att du odlar en sund självkänsla och ett gott självförtroende hos ditt barn. Vissa barn är mer mottagliga för att bli utsatta på grund av rädslan för att lämnas utan vänner. Detta utnyttjas ofta av mer kallsinniga barn som förnekar känslomässigt ansvar gentemot sina kamrater och rentav letar efter de som är lätta att manipulera.

Grundskoleflickor som försöker manipulera sin klasskamrat.
Påminn dina barn om att riktiga vänner inte talar illa om andra människor och att när de märker den här typen av beteende är det bättre att hålla sig borta.

Av denna anledning, försök att stärka dina barns självkänsla samtidigt som du ingjuter respekt, kärlek och empati för andra. Låt dem veta att de är mycket värdefulla, unika och intressanta och att många barn kommer att vilja vara deras vänner när de verkligen lär känna varandra.

2. Identifiera ovanliga förändringar i beteende

Om ditt barn inleder en ny vänskap och plötsligt ändrar sin personlighet och sitt beteende, då är det viktigt att vara uppmärksam. Detta gäller ännu mer när de försvarar sin vän blint och till och med blir arga när du visar din oro. Detta kan identifieras till exempel genom förändringar i ordval, kläder och humör.

3. Använd aldrig manipulation i ditt hem

Det verkar uppenbart, men ibland använder föräldrar oavsiktligt (eller avsiktligt) känslomässig utpressning för att få sina barn att göra vad de vill. Detta får dock allvarliga återverkningar på barnens känslomässiga välbefinnande.

Vill du inte att dina barn ska utpressas eller manipuleras av sina kamrater, då bör du aldrig själv utpressa eller manipulera dem. Kom ihåg att beteendet börjar hemma och som mamma är du en av de främsta förebilderna för dina små.

4. Uppmuntra individualitet

När barn och ungdomar tenderar att vara mer undergivna, då är det mer troligt att de påverkas eller manipuleras av sina vänner för att passa in i sin kamratgrupp. Men en sann vän kommer inte att be någon annan att ändra sig för att bli vän med dem. Tvärtom, de kommer att uppskatta olikheterna och försvara dem från förlöjligande.

Tre barn skrattar tillsammans.
Lär dina barn att de är mest ärliga mot sig själva när de är som de vill vara och inte vad andra vill att de ska vara.

Uppmuntra alltså ditt barns individualitet, och om du märker att de ändrar sin essens för att passa in i en grupp, lär dem då att mänsklighetens skönhet ligger i våra olikheter. Om de insisterar på att hitta nya aspekter av sin personlighet, låt det då vara av egen fri vilja och inte på grund av tvång.

5. Odla dialog och mod

När blyga barn manipuleras till att göra saker som får dem att känna sig obekväma av sina vänner, då är det viktigt att de har klarsynthet nog att reflektera över sina handlingar. Att föra en intern dialog där de frågar sig själva hur de känner och om de är villiga att acceptera konsekvenserna av sina handlingar, det är avgörande.

Dessutom måste de ha modet att stå upp för sina egna åsikter, även om detta gör deras kamrater obekväma. Du måste påminna dem om att en sann vän aldrig kommer att pressa dem att göra saker de inte vill göra och att det är bättre att ha ett rent samvete än att leva med ånger.

För att förhindra att ditt barn manipuleras av sina kamrater, utbilda dem genom att föregå med gott exempel

I sin känslomässiga inlärningsprocess är det viktigt att ge barn verktygen för att lära sig att värdera och respektera sig själva som människor. Dessa läror åtföljda av ditt goda exempel kommer att stå som grundpelarna, så att de, oavsett om de är barn eller ungdomar, inte låter sig manipuleras av sina vänner och lär sig veta hur de bör reagera på utpressning och grupptryck.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.