Hur kan jag hjälpa mitt barn att övervinna sin rädsla för hundar?

Rädsla för hundar är vanligt under barndomen, men det kan övervinnas genom att ta några enkla steg. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Hur kan jag hjälpa mitt barn att övervinna sin rädsla för hundar?

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2023

Många små barn känner en djup vördnad inför husdjur. Faktum är att vi vet att relationen mellan ett barn och en hund kan vara den mest nära och meningsfulla – de blir ofta bästa vänner. Ibland får djurens närvaro till och med en terapeutisk betydelse, men i andra fall upplever barn en rädsla för hundar.

Bara för att ett barn är rädd för hundar behöver det inte betyda att de inte gillar dem. I allmänhet blir de rädda då dessa lurviga varelser kommer överdrivet nära dem, hoppar på dem eller försöka bita dem. Denna oro kan leda till faror som att de blir som förlamade när de korsar en väg och en hund dyker upp på andra sidan gatan.

Rädsla för hundar

Det finns ingen enskild orsak som förklarar en rädsla för hundar hos barn. Det kan vara en rädsla för det okända, för att ha upplevt någon traumatisk eller en obekväm upplevelse tidigare, kanske är barnets mamma rädd för hundar och vidarebefordrar den rädslan, eller så har barnet överbeskyddats. Orsaken är inte alltid uppenbar.

Samtidigt är det viktigt att skilja på en rädsla för hundar och en fobi. Medan den förra hänvisar till en kontrollerad och icke-begränsande rädsla så är det senare fallet en mer komplex situation. Ett barn med en fobi uppvisar en överdriven rädsla för dessa djur som dessutom åtföljs av omfattande oro. I den här situationen är det viktigt att söka råd från en specialist inom barnpsykologi.

Ett barn som är rädd för hundar.
Vuxna bör respektera barns rädsla för hundar, vilket innebär att man lyssnar på dem utan att döma. På inget sätt ska de göras åtlöje eller fås att skämmas.

1. Respektera deras rädsla för hundar

Detta första förslag gäller all rädsla som barn kan känna. I själva verket gäller det alla känslor. Det är viktigt att vuxna validerar vad barnen känner, även om det verkar irrationellt eller inkonsekvent för oss.

Vi kan under inga omständigheter tillåta oss själva att göra narr av dem eller förlöjliga deras situation. Att använda deras rädsla för att hota, straffa eller manipulera dem är destruktivt. Att säga fraser som: Om du inte beter dig i parken låter jag hunden komma åt dig”, eller: Den hunden kommer att bita dig om du fortsätter att skrika”, kan få mycket skadliga konsekvenser .

2. Ledsaga dem för att vänja barnen lite i taget

Ibland har barn en lust att närma sig en hund de ser hemma hos en släkting, eller vän, eller helt enkelt på gatan, men de vågar inte göra det. I dessa fall uppstår en blandning av motsägelsefulla förnimmelser: De gillar och attraheras av hundarna, men de är rädda att de ska göra något fel och inte komma överens med djuret.

Gradvis exponering är det bästa alternativet för att övervinna en sådan rädsla. Det är ingen idé att tvinga barnet att närma sig, klappa eller leka med en obekant hund. Tvärtom, de bästa resultaten erhålls genom en gradvis anslutning. Till en början kan du föreslå att du observerar en bekant hund på avstånd. Lite i sänder kommer ditt barns självförtroende att öka och det kommer att uppmuntras att försöka mer och mer

3. Visa barnen hur man närmar sig en hund

Interaktion med djur har sina egenheter. I princip kan bristen på verbalt språk hos hundar förvirra människor, eftersom det inte är lika lätt att tolka dem. Av denna anledning, om barnen är rädda, då är det viktigt att de vet hur de ska närma sig djuren. Det vill säga, med långsamma, försiktiga rörelser, alltid framför djuret, huka sig ner samt låta djuret lukta på handen.

En flicka hälsar på en hund.
När barnet är säker på att hunden känner sig lugn och tillfreds kan den röra pälsen på huvudet eller ryggen på ett skonsamt sätt. På så sätt kommer de att förstå att de kan identifiera när ett djur vill leka och när det inte vill leka.

4. Se till att du inte matar deras rädsla

Det är inte förvånande att barn som har rädda föräldrar också är rädda. Sättet vi förhåller oss till världen överförs genom handlingar och inte så mycket genom ord. Om ditt barn märker att du är en osäker person och att du upplever faror som inte finns, då kommer de att absorbera den känslan av att ständigt vara i riskzonen.

Följ med, uppmuntra och vägled barnen

Om dina barns rädsla för hundar ligger inom de förväntade parametrarna kan du som föräldrar följa med dem och hjälpa dem att övervinna problemet. I detta avseende bör vi uppmuntra dem att närma sig gradvis så att de snart kan interagera med djuret. För att göra detta är det viktigt att ge barnen tid och att den vuxne känner sig bekväm i hundens närvaro för att vägleda dem på rätt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bados López, A., & García Grau, E. (2011). Técnicas de exposición.
  • Mateus Sáenz, A. (2019). TUMU, Material de apoyo análogo-tecnológico tipo consola para tratamiento cognitivo conductual de fobia específica, en contexto lúdico para niños de 5 a 9 años que se encuentren asistiendo a una terapia psicológica. Caso de estudio: Cinofobia o Miedo a los perr
  • Olivares, P. J. O., Fernández, N. S., & Regadera, M. S. (2017). Evaluación y tratamiento en un caso de cinofobia. Análisis y modificación de conducta43(167), 1-18.
  • Talegón, M. I., & Paricio, C. G. (2008). Miedo y fóbias en perros. Argos: Informativo Veterinario, (97), 60-61.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.