Psykologi

Psykologi är ett verktyg vi kan använda för vår emotionella och psykiska hälsa, liksom våra barns. Ibland glömmer vi att må ”bra” inte bara innebär frånvaro av smärta eller en fysisk sjukdom. Att må bra, leva bra är förmågan att vara lyckliga, att vara nöjda med oss själva och människorna runt omkring oss. Dyk in i psykologin hos mammor och barn här på Att vara mamma. Vi har de bästa, mest användbara artiklarna här.

Faktorer som påverkar barns akademiska prestationer

Det finns många olika faktorer som kan påverka barns akademiska prestationer och höja eller sänka deras betyg. Nedan granskar vi några av de viktigaste omständigheterna som påverkar det akademiska resultatet. Huruvida ett barn klarar sig bra eller inte i skolan…

Par som är rädda för att gifta sig

Det är fler par som är rädda för att gifta sig än man kanske skulle kunna tro. Att planera ett bröllop kan vara stressigt och överväldigande. Ibland vill man avbryta hela spektaklet. Det känns som att det finns så mycket…

Vad är barnpsykologi? Vi förklarar grunderna

Barnpsykologer ägnar sig åt studier av psykologiska processer under barndomen som en del av barns utveckling. Studier kring barnpsykologi hade sin början på 1800-talet med en mer biologisk inriktning. Emellertid expanderade fältet under 20-talet med teorier som psykoanalys, kognitiv psykologi…

Psykiska effekter av traditionell fysisk bestraffning

Den uppfostran barn får från föräldrar eller vårdnadshavare under barndomen kan vara avgörande för deras framtida beteende. Därför anses psykisk eller fysisk bestraffning som någonting obehagligt i ett försök att uppfostra barn. Tänk på att uppfostran inte kräver straff, särskilt…

Jakten på popularitet under tonåren

Tonåringar går igenom många förändringar, både fysiskt och känslomässigt. Tonårstiden är ett stadium då ingenting är enkelt och då andras åsikter blir extremt viktiga. I någon utsträckning längtar alla tonåringar efter sina vänners godkännande. Många är beredda att gå långt…

Ditt hem bör vara en emotionell tillflyktsort

Alla människor behöver känna sig trygga för att vara lyckliga. Den här tryggheten kommer från den säkerhet som tillhandahålls av ett hem. Förutom att vara tryggt och ha tak över huvudet fysiskt sett bör hemmet också fungera som en emotionell…

6 problem med självkänslan hos tonåringar

Problem med självkänslan hos tonåringar är tyvärr ganska vanligt, och det kan ha en stor inverkan på deras livskvalitet.  Självkänsla anses vara en av de främsta nycklarna till framgång i livets alla skeden. Men att utveckla en positiv självbild och…

Psykisk misshandel av barn och dess konsekvenser

Psykisk misshandel av barn kan skapas när föräldrar eller andra vårdgivare begår handlingar som orsakar stress, rädsla eller en känsla av övergivenhet. Allt detta påverkar deras emotionella välbefinnande negativt. Många gånger kan psykisk misshandel ge allvarliga konsekvenser som påverkar utvecklingen.…

Hypersexualitet hos barn: hur man förhindrar det

Hypersexualitet hos barn refererar till ökningen av sexualitet hos mycket unga barn, speciellt flickor. Främsta orsaken till det är exponeringen för bilder och meddelanden som presenteras via media och internet. Detta gör att föräldrar har att göra med oväntade situationer…

Fem myter om autismspektrumstörning

Till dags datum är ca en procent av världens population diagnostiserad med någon form av autismspektrumstörning. Även om denna sortens störning har studerats noga har vi fortfarande en lång väg att gå för att förstå och krossa myten om den.…

Hur hjärnan förändras under graviditeten

Graviditeten är en magisk tid. Nu har forskningen visat att hjärnan förändras under graviditeten, och det på förvånansvärda sätt, allt för att kvinnan bättre ska kunna ta hand om sin nya bebis. Omvandlingarna som sker hos en kvinnas kropp under…