Är det säkert att äta skinka under graviditeten?

Att äta skinka under graviditeten är möjligt så länge den har genomgått en omfattande lagrings- eller frysprocess i förväg. Läs mer.
Är det säkert att äta skinka under graviditeten?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionisten Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 07 juli, 2023

Under graviditeten bör konsumtionen av vissa livsmedel begränsas på grund av deras mikrobiologiska risk eller för att de utgör en fara för fostret. Det är viktigt att vara mer försiktig med din kost än någonsin vid denna tidpunkt. Barnets framtida hälsa kan nämligen bero på det. Av denna anledning ska vi i dagens artikel titta närmare på huruvida man kan äta skinka under graviditeten.

Det första du måste känna till är att det finns många bakterier som inte utgör någon risk för vuxna, men som kan orsaka stora skador på fostret om de når det genom moderkakan. En infektion under detta skede kan påverka utvecklingen negativt. Till exempel kan det orsaka neurologiska problem eller förseningar i tillväxten och till och med missfall.

Läs också: 5 symtom på missfall

Vissa typer av skinka är säkra att äta under graviditeten

Korv kan innehålla en bakterie som kallas toxoplasma. Dennta orsakar en sjukdom som inte är farlig för mamman men som är farlig för barnet som växer inuti henne. Av denna anledning, som en allmän regel, är det bäst att undvika äta detta. Men med skinka kan det vara annorlunda eftersom om härdningsprocessen överstiger 18 månader förstörs bakterierna, den spanska forskningsstiftelsen Centro Tecnológico Agroalimentario.

I vilket fall som helst finns det en möjlighet att kvinnan redan har utvecklat och övervunnit toxoplasmos någon gång före graviditeten. I detta fall förekommer ingen risk, eftersom hon bär på de nödvändiga antikropparna för att möta sjukdomen. Annars kan fostrets liv äventyras, enligt en studie publicerad i European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.

Samtidigt bör man ta hänsyn till att iberisk skinka har lagrats i minst 24 månader. Därför är tillåten för konsumtion under alla omständigheter. För andra skinkprodukter måste du känna till lagringstiden för att avgöra huruvida det är säkert att äta om du är gravid.

En gravid kvinna som förbereder sig för att göra med deg, skinka, grönsaker och andra ingredienser.
Att äta skinka är inte förbjudet för gravida kvinnor, men vissa försiktighetsåtgärder är viktiga. Helst bör skinkan vara lagrad minst 18 månader.

Att äta skinka är inte förbjudet under graviditeten

Hälsoexperter har slutat förbjuda konsumtion av skinka under graviditeten, men med vissa förbehåll. Spanska föreningen för gynekologi och obstetrik rekommenderar hur som helst försiktighet och varnar för att vi fortfarande behöver fler studier. Det som forskning har kunnat påvisa är i vilket fall som helst att utvecklingen av toxoplasmos är mycket skadlig för fostret och orsakar kardiovaskulära och neurologiska skador.

Hur du kan vara säker

Hur som helst, det finns ett alternativ för att inkludera skinka i kosten under graviditeten ett säkert sätt. Det går ut på att utsätta maten för en föregående infrysning. Kylan kan nämligen eliminera infektionskapaciteten hos toxoplasma, så länge som maten är fryst i minst 48 timmar vid en temperatur under -20 °C. Det är viktigt att notera att många hemmafrysar inte blir så här kalla.

Samtidigt kan man också testa för toxoplasmaantikroppar. I händelse av att du bör på dessa i kroppen, kan du äta skinka under graviditeten utan några risker. I alla andra fall är det bäst att respektera försiktighetsprincipen och frysa in maten först.

Tänk på att om du har några tvivel kan du alltid rådfråga en nutritionist för individuell rådgivning. Det finns många kostföreskrifter att vidta under denna period för att säkerställa att allt ligger på den riskfria sidan.

En gravid kvinna som förbereder en skinka och ostpizza.
Om skinkan varit lagrad eller fryst under en viss period är det riskfritt att njuta av en god smörgås eller pizza med skinka.

Det går att äta skinka under graviditeten

Som du har sett kan det gå att äta skinka under graviditeten. Dock är det viktigt att vänta på fler studier för att bekräfta om lagringsprocessen verkligen eliminerar riskerna helt. För närvarande är det ändå bäst att vara konservativ och säkerställa en tidigare frysprocess eller kontrollera om du har antikroppar innan du inkluderar detta livsmedel i kosten. Även om det är ett livsmedel av god kvalitet finns det andra alternativ med bra näringsprofil.

Slutligen, kom ihåg att det under graviditeten är vara nödvändigt att optimera kosten för att säkerställa en korrekt utveckling av fostret. Eftersom vissa vitamin- och näringsbehov ökar kan du behöva göra vissa modifieringar och justeringar för att möta dessa. Annars kan det leda till förseningar i tillväxten eller problem i barnets framtida metaboliska hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ahmed, M., Sood, A., & Gupta, J. (2020). Toxoplasmosis in pregnancy. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology255, 44–50. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.10.003
  • Paquet, C., & Yudin, M. H. (2018). No. 285-Toxoplasmosis in Pregnancy: Prevention, Screening, and Treatment. Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d’obstetrique et gynecologie du Canada : JOGC40(8), e687–e693. https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.05.036

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.