Vad är hämmad fostertillväxt?

Hämmad fostertillväxt är när fosterutvecklingen inte fortskrider som den ska. Lär dig mer om detta och de möjliga orsakerna i den här artikeln. Dessutom förklarar vi vad du kan göra för att förbättra dina chanser att ha en lyckad graviditet.
Vad är hämmad fostertillväxt?

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2020

Graviditet är en av de finaste perioderna i en kvinnas liv. Men den kommer också med risker och oro. En av komplikationerna som kan uppstå är hämmad fostertillväxt.

Även om det är ovanligt är det ändå viktigt att känna till tillståndet. Hämmad fostertillväxt innebär att fostrets storlek är mindre än genomsnittet.

Nedan berättar vi vad som kan orsaka problemet och vad prognosen är för spädbarn som lider av hämmad fostertillväxt.

Vad är hämmad fostertillväxt?

Detta problem, även känt som intrauterin tillväxthämning, är ett medicinskt tillstånd som innebär att barnet är mindre än normalt. Det är viktigt att nämna att dessa barn inte bara är små, utan har växt i en långsammare takt i livmodern.

Konsekvenserna av hämmad fostertillväxt inkluderar låg födelsevikt samt andra komplikationer vid födseln. Låg födelsevikt säger man om ett barn som väger under två och ett halvt kilo vid födseln

Typer av hämmad fostertillväxt

Klassificeringen av intrauterin tillväxthämning beror i princip på anomaliens ursprung. Spädbarn kan därför drabbas av symmetrisk tillväxthämning som är typisk för vissa kromosomala defekter.

I detta fall drabbar den minskade tillväxten hela kroppen: alla extremiteter, buken och huvudet.

illustration av foster
Asymmetriskt hämmad fostertillväxt kan också förekomma, vilket vanligtvis beror på en anomali i moderkakan. I detta fall kan huvudet utvecklas normalt medan buken och extremiteterna förblir små.

Slutligen finns det kombinerad hämmad fostertillväxt, som är resultatet av okända orsaker. Det är viktigt att påpeka att inte alla bebisar som är små lider av hämmad fostertillväxt, utan det kan finnas andra orsaker till deras storlek.

Därför är det viktigt att utesluta genetiska problem. Det faller sig naturligt att om föräldrarna är små är det troligt att barnet också är litet. Samtidigt kan en bebis vara liten på grund av andra problem.

Orsaker till hämmad fostertillväxt

Det finns flera olika orsaker till denna komplikation. I allmänhet har det att göra med att moderkakan inte har optimala förhållanden för tillväxt. Detta organ förbinder mamman och fostret och administrerar de näringsämnen som det växande fostret behöver.

Men om moderkakan inte fungerar ordentligt leder det till hämmad tillväxt. Andra faktorer kan också orsaka detta tillstånd, som vi ska titta närmare på nedan:

Miljön och omgivningen

Experter tror att gravida kvinnor som lever på högre höjder är mer benägna att föda små spädbarn.

Detta kan bero på mängden syre i luften, som är lägre på höga höjder, begränsar tillväxten. Något liknande inträffar med blivande mödrar som bor i mycket förorenade städer.

“Hämmad fostertillväxt är ett medicinskt tillstånd som innebär att barnet är mindre än normalt.”

Skadliga vanor

En annan orsak till hämmad fostertillväxt kan vara att mamman har skadliga vanor – till exempel röker under graviditeten, eller har ett drog- och/eller alkoholmissbruk. Dessa missbruk kan ha allvarliga konsekvenser för det växande barnet i magen, inklusive mycket låg födelsevikt.

Sjukdomar

Sjukdomar som arteriell hypertoni, hjärtfel och metabola förändringar kan bära skulden. Alla dessa förhållanden kan minska mängden syre, vitaminer och mineraler som når moderkakan. Som ett resultat kan fostret inte utvecklas på normalt sätt och dess tillväxt kan därmed påverkas negativt.

Om mamman dessutom tar medicin för dessa problem är risken större för att tillväxten hämmas. På samma sätt kan dålig näring, fysiskt hårt arbete och brist på mödravård alla leda till en födelsevikt under det normala.

Andra orsaker

Andra orsaker som kan ge upphov tillståndet inkluderar genetiska förändringar som Downs syndrom och Turners syndrom. Hämmad tillväxt kan också vara ett resultat av missbildningar i fostrets organ, infektioner i livmodern och tvillinggraviditeter.

Hur diagnostiserar man en intrauterin tillväxthämning?

För att upptäcka och diagnostisera detta tillstånd måste den gravida kvinnan genomgå prenatala kontroller och ultraljud. Detta gör att läkare kan observera om blodflödet är korrekt till moderkakan, och de kan se om den fungerar ordentligt.

Dessa kontroller är enkla och rutinmässiga och utgör ingen risk. De är viktiga för att förebygga större komplikationer.

Hämmad fostertillväxt: gravid kvinna vid ultraljudsundersökning

Hur stor är chansen att ett barn överlever med hämmad tillväxt?

I de flesta fall återhämtar sig barn som har detta tillstånd snabbt efter födseln. Beroende på barnets vikt kan läkare rekommendera att barnet läggs i en inkubator tills han eller hon kan äta på egen hand och går upp tillräckligt i vikt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.