Psykologi för tonåringar

Med ämnen som inkluderar allt från kognitiv och intellektuell utveckling till social utveckling och emotionella behov, kommer du i denna sektion alltid kunna hålla dig uppdaterad om psykologi för tonåringar. Vi planerar att alltid vara din bästa vägledare för detta skede av din tonårings liv. Vi ska visa dig hur man förstår deras behov, främjar en vänlig dialog och lära dig att tillhandahålla det bästa möjliga stödet i deras liv, så att de kan dra nytta av det närsomhelst.

Självskadebeteende hos tonåringar

Om du märker att ditt barn har skärsår, blåmärken, brännskador eller sår ofta är det oerhört viktigt att du är uppmärksam. Självskadebeteende hos tonåringar är ett tyst sätt för tonåringar att skrika efter hjälp. Fram tills nyligen räknade Diagnostic and…