Vad är de sena tonåren?

Upptäck vad de sena tonåren är och allt du behöver veta för att få en hälsosam och mogen relation med dina tonåriga barn.
Vad är de sena tonåren?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2020

De sena tonåren är en fas av fysisk, psykologisk och mental utveckling som inträffar mellan 16 och 19 års ålder. Den kan dock ibland pågå tills en person är upp till 25 år, i särskilda fall.

Det är en fas då ungdomar möter nya utmaningar och ofta gör uppror som en enkel utväg. De finner att detta får dem att känna sig tryggare och får acceptans.

Ungdomar har en intensiv önskan att leva sina egna liv och känna sig självständiga. Därför har de en tendens att söka sig bort från sina föräldrars stöd och även dra sig undan deras uppmärksamhet. Som ett resultat känner många föräldrar att de har blivit ersatta eller “avskedade” från sina roller.

Det finns olika faktorer som påverkar de sena tonåren, så kom ihåg att saker inte bara beror på dina barn.

Det finns ofta yttre svårigheter som uppstår som gör det svårare för barn att ta sig igenom denna fas. Många ungdomar, även upp i 25 års åldern, har fortfarande inget jobb eller en egen ekonomi som låter dem klara sig på egen hand. Trots att de är vuxna är de, som ett resultat av detta, fortfarande beroende av sina föräldrar.

Vad kännetecknar de sena tonåren?

Nedan är en lista över de vanliga egenskaperna som beskriver individer under de sena tonåren.

de sena tonåren: tonåring tar selfie
 • Deras mål är att uppnå oberoende.
 • De är villiga att ta risker.
 • Ett kontinuerligt sökande efter deras identitet.
 • Deras humor blir bättre, liksom deras sociala interaktioner.
 • Under de sena tonåren lägger individer större värde på sin integritet och att vi respekterar deras personliga utrymme.
 • De inser att de borde utveckla en större överensstämmelse mellan sina idéer och handlingar.
 • Ungdomar lär sig att bättre acceptera konstruktiv kritik och kontrollera sina känslor.
 • Deras oro för framtiden ökar och motiverar dem att sätta upp mål och handlingsplaner för sig själva.
 • De lägger ett större värde vid seriösa relationer och är mer öppna för kärlek och ömhet.
 • De börjar fastställa prioriteringar som är mer realistiska och som passar deras omständigheter. De börjar också fatta bättre beslut.
 • Under de sena tonåren börjar ungdomar samtidigt få ett annat perspektiv på sin omgivning. De har redan tagit sig igenom andra tillväxtstadier (och allt som dessa innebär) och testat sina gränser. Nu börjar de reflektera lite mer över hur de ska agera.

Hur man stöttar ungdomar på ett positivt sätt under de sena tonåren

Oavsett vad din relation med tonåringen kan vara (som förälder, bonusförälder, lärare, handledare osv.) är det viktigt att du har en flexibel inställning. Prioritera att lära dig mer om hur ni ska komma överens.

Här är några praktiska förslag om att stötta ungdomar under denna fas:

 • Bygg upp tillit och förtroende.
 • Låt dem veta att de har ditt stöd i svåra tider.
 • Upprätthåll god kommunikation. Det är viktigt att vara öppen och ärlig.
 • Att vara ett gott föredöme är alltid en bra idé, även om det kan verka onödigt för någon som är så pass “vuxen”.
 • Visa intresse för deras idéer och döm inte för snabbt. De måste se dig som en guide och inte en domare.
 • Var engagerad i deras skolarbete, intressen, hobbyer, vänskaper etc. på ett sunt sätt.
 • Undvik att bråka, ha förutfattade meningar  och göra jämförelser. Det gör ingenting för att hjälpa er relation framåt. Istället kommer det bara att skapa ett större avstånd.
 • Erbjud tips och råd så länge de ber om det. Att försöka kontrollera varje detalj i deras liv kan göra att de känner sig värdelösa eller driva dem till att göra uppror.
  de sena tonåren: tonåring mot rosa bakgrund

Uppror under de sena tonåren

Även om uppror inte är en stor faktor för de sena tonåren är det vanligt förekommande. För att ha en positiv inverkan rekommenderar vi följande:

 • Kom överens om gränser och konsekvenser på förhand. Undvik att dela ut straff “bara för att”.
 • Tillbringa kvalitetstid som familj. Detta innebär att man bör etablera tider att äta tillsammans, umgås en kväll i veckan, gå ut och shoppa tillsammans etc.
 • Definiera regler tydligt.
 • Ömsesidig respekt bör ha högsta prioritet.
 • Var resonabel. Försök inte kontrollera varje detalj i din tonårings liv.
 • Gratulera tonåringen när han eller hon uppnår sina målsättningar. Motivera honom eller henne att gå vidare trots sina misslyckanden.
 • Om du behöver ta till konsekvenser, se till att inte agera medan du är arg eller upprörd. Det är bättre att vänta tills du är lugn och verkligen förstår situationen innan du vidtar åtgärder.
 • Jobba som ett lag. Vuxna måste hålla samman och vara eniga för att sätta gränser som gynnar en ung persons känslomässiga hälsa.
 • Undvik att ifrågasätta tonåringens humör och attityd.

Tonåren – oavsett om den är i ett tidigt skede, i mitten eller i ett senare skede – är ett viktigt steg i en persons utveckling. Ingen är undantagen från denna naturliga process, så det är viktigt för föräldrar att slappna av lite.

Om du har några tvivel är det alltid bäst att be om hjälp. Med rätt stöd kommer du att kunna förbereda dina tonåringar till att bli sunda och ansvarsfulla vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hidalgo Vicario, M. I., & González-Fierro, M. J. C. (2014). Adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Anales de Pediatria Continuada. https://doi.org/10.1016/S1696-2818(14)70167-2
 • Pérez, S. P., & Santiago, M. A. (2002). El concepto de adolescencia. Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud en la adolescencia, 2. https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/adolescencia/Capitulo%20I.pdf
 • UNICEF. (2011). La Adolescencia Temprana y Tardía. In Estado Mundial de la Infancia 2011: A Adolescencia – Una Epoca De Oportunidades.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.