Självskadebeteende hos tonåringar

Under ett så komplicerat skede som tonåren kan ungdomar ge efter för vissa beteenden som kan utgöra en allvarlig fara för deras hälsa. Självskadebeteende hos tonåringar är ett exempel på detta. Så vad behöver vi veta om det här problemet?
Självskadebeteende hos tonåringar

Senaste uppdateringen: 03 december, 2019

Om du märker att ditt barn har skärsår, blåmärken, brännskador eller sår ofta är det oerhört viktigt att du är uppmärksam. Självskadebeteende hos tonåringar är ett tyst sätt för tonåringar att skrika efter hjälp.

Fram tills nyligen räknade Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders detta beteende som ett symptom på en mental störning. Men idag behandlas det som något separat från psykisk sjukdom.

Självskadebeteende hos tonåringar är ett problem som har ökat i oroväckande takt. Under de senaste 30 åren har fallen mångdubblats över hela världen.

Beteendet uppträder vanligtvis mellan 12 och 16 år. Samtidigt fortsätter upp till 63% av dessa tonåringar att skada sig själva upp i 17 års ålder. Detta visar tydligt att ett stort antal ungdomar är fast i beteendet.

Flickor väljer vanligtvis skador där de kan se blod, som repor och skärsår. Pojkar väljer istället vanligtvis blåmärken och brännskador. Det anmärkningsvärda är att även om kvinnor är mer benägna att ta till denna typ av beteende växer förekomsten bland pojkar mycket snabbare.

22% av europeiska ungdomar har skadat sig själva utan självmordsavsikt minst en gång i livet. Detta enligt en studie utförd av avdelningen för klinisk psykologi och hälsa vid universitetet i Madrid.

Dessutom kom forskarna fram till att 8% uppvisade självskadebeteende upprepade gånger.

Självskadebeteende hos tonåringar: Varför gör de det?

Ett sätt att förklara det på är att självskadebeteendet är som en drog. Det är ett slags smärtstillande medel som är starkare än någon annan produkt som finns tillgänglig för dessa ungdomar. Självskadebeteendet “hjälper” dem att reglera sina känslor.

Ibland känner de rädsla, raseri, sorg och ilska upprepade gånger och vet inte hur de ska hantera dem. Därför tar de till fysisk smärta för att glömma den känslomässiga smärtan. Det är ett slags undvikande beteende som gör av med spänningar och mildrar negativa känslor.

Självskadebeteende hos tonåringar: tonåring sitter hopsjunken på golvet

Det är viktigt att påpeka att dessa handlingar inte är impulsiva på något sätt. Tvärtom faktiskt. Tonåringar planerar dem, inväntar en stund då de är ensamma och utför sedan sin lilla ritual med knivar, cigaretter, tändare och vassa föremål.

Som med andra missbruk upplever ungdomar en falsk känsla av frid och lugn omedelbart efter att ha skadat sig själva. Det är som att ta en dos av något snabbverkande läkemedel. Problemet uppstår när ångesten kommer tillbaka några minuter senare – tillsammans med känslor av skam och skuld.

Även om dessa tonåringar inte försöker döda sig själva ökar självskadebeteendet risken för eventuella självmordsförsök i framtiden. Föräldrainsatser är extremt viktiga för att förhindra självskadebeteende hos tonåringar.

Finns det en lösning?

Självskadebeteende hos tonåringar är en störning som absolut kräver psykiatrisk behandling av till exempel en psykolog. Tonåringar måste förstå att självskadebeteende inte gör något för att lösa deras problem. Snarare ger det upphov till fler problem i deras liv.

Det är viktigt för vårdpersonal och föräldrar att komma fram till roten av problemet – med andra ord, vad som orsakar ett barns depression, ångest, ätstörning etc.

Många terapeuter fokuserar sina ansträngningar på undervisningstekniker för emotionell självkontroll. Dessa kan inkludera intensiv fysisk träning, duschar med kallt vatten, att ungdomarna får skrika eller slå på kuddar etc.

Organisationer som International Society for the Study of Self-Injury (ISSS) erbjuder hjälp och information. De arbetar med terapi, vägledning och resurser – både för patienter och deras familjer.

Vänd dig till elevhälsan eller direkt till BUP om du har en tonåring i familjen som skadar sig själv. Det finns även andra, oberoende organisationer som man kan vända sig till anonymt för information och hjälp.

Det är viktigt att förstå att självskadebeteende hos tonåringar är ett starkt rop på hjälp och uppmärksamhet. Att fråga dem varför de gör det kommer bara att ge dem mer ångest. Vad dessa tonåringar behöver är förståelse och empati.

”22% av europeiska ungdomar har skadat sig själva utan självmordsavsikt minst en gång i livet. Detta enligt en studie utförd av avdelningen för klinisk psykologi och hälsa vid universitetet i Madrid. Dessutom kom forskarna fram till att 8% uppvisade självskadebeteende upprepade gånger.”

En trend med många följare

Självskadebeteenden har blivit en trend och du kan till och med hitta tips och information på internet om hur du gör det.

På Instagram finns foton och videoklipp från tonåringar som stolt visar upp sina skador så att alla kan se, utan filter.

Självskadebeteende hos tonåringar: tonåring sitter hopsjunken på golvet

Många tonåringar börjar självskadebeteende för att de är nyfikna och som en rolig grej. Vad de söker är lite mer adrenalin, eller att möta en viss utmaning för att kunna lägga upp någon viral hashtag på sina sociala medier.

Vi får dock aldrig sopa undan några tecken på detta. I de flesta fall är självskadebeteende inte en indikation på någon bestående mental skada, men det är ett tecken på låg självkänsla, en oförmåga att ha sunda relationer och en låg känslomässig intelligens.

Påverkan av självskadebeteende under tonåren har varit så betydande att en ny tv-serie, Sharp Objects, öppet behandlar frågan. Denna typ av resurs, såväl som professionellt ingripande, kan bidra till att hjälpa ditt barn och hitta en lösning.

[featured-post url=”https://attvaramamma.se/barn/vad-bor-du-kanna-till/tips-for-att-uppfostra-ditt-barn/sa-gor-du-for-att-komma-narmare-din-tonaring/”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.