Våld i tonåren: Vad händer med unga människor?

Våld i tonåren kan ha många anledningar. Lär dig allt om det här i den här mycket intressanta artikeln.
Våld i tonåren: Vad händer med unga människor?

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2020

Våld i tonåren kan man förklara på många sätt, men för att kunna analysera vad som händer med unga behöver vi också utforska de vuxnas roll i dessa situationer.

Våld i tonåren: Vad händer med unga människor och vuxna?

Det är värt att nämna att vuxnas roll i förhållande till tonåringar kan vara en viktig faktor och bidra till en positiv förändring i deras intressen och projekt. Detta kräver att vuxna är närvarande. Tyvärr är det inte alltid fallet.

Är tidsbrist den enda anledningen till våld i tonåren?

Även om många vuxna tvingas arbeta långa dagar är rollen som föräldrar spelar under sina barns tonår inte alltid den huvudsakliga faktorn till ungdomsvåld.

Många hör man föräldrar säga saker som ”Mitt barn är stort nu, det är dags för honom/henne att ta hand om sig själv.” Även om det finns en viss sanning i detta betyder det inte att du ska skilja dig helt från ditt barn bara för att ditt barn vill gå sin egen väg.

Precis som när du tar ett steg tillbaka när ditt barn verkar ha tillräckligt med självförtroende för att klättra uppför trappan själv som liten händer något liknande under tonåren. När du känner att ditt barn kan ta hand om många saker själv börjar du ta ett steg tillbaka.

mamma och pappa talar med tonåring

Våld i tonåren: Hur de vuxna hanterar konflikter

Hur de vuxna hanterar konflikter är en avgörande faktor för att förutsäga vad som kommer att hända under tonåren. På samma sätt kan gränser i barndomen förutse och förebygga många av de problem som kan uppstå under tonåren. Våld i tonåren kan vara relaterat till tonåringars sätt att lösa problem.

Det är därför viktigt att föräldrar får stöd och råd. Detta bör ske kontinuerligt under hela deras föräldraskap. När deras barn blir tonåringar är det också viktigt för föräldrarna att försöka prata med en professionell om de misstänker att deras tonåringar har problem.

Ungdomar och gäng

Mycket har sagts och skrivits om detta ämne. Har våldsamma videospel något inflytande på barndoms- och ungdomsvåld? Sunt förnuft kan få dig att tro att, även om det kan finnas något inflytande är det inte den enda faktorn.

I den meningen nämner Guillermo Goldfarb, barnläkare och medlem av underkommittén för informations- och kommunikationstekniker i den argentinska föreningen för pediatrik, i sin publikation “Infants, children, adolescents, and screens: what’s new?” att vuxna, som ansvarar för att ta hand om barn, också alltmer använder sig av skärmar själva. Detta genererar ibland stora luckor i kommunikationen inom familjen.

Å andra sidan påpekar han också att det verkar finnas enighet om att ett barn inte bör interagera med skärmar före två års ålder.

De rekommendationer som American Academy of Pediatrics (AAP) nyligen publicerade om ämnet rekommenderar att denna ålder ska ändras till 18 månader. Före denna ålder bör föräldrar endast tillåta appar för videosamtal, som Skype eller FaceTime. Detta för att kunna hålla kontakt med familjemedlemmar som bor långt borta.

Vad man bör tänka på när det gäller våld i tonåren

Det är viktigt att inte glömma att den problematiska användningen av Internet är ett växande problem. Detta inkluderar överdriven användning av videospel och sociala medier.

Dessutom ger ibland Internet och videospel upphov till ett minskat intresse för verkliga relationer. Samtidigt som det ger upphov till många “frustrerade försök att minska ner på tiden som de tillbringar på dessa aktiviteter och de efterföljande abstinenssymptomen“, som Dr. Goldfarb påpekar.

Ytterligare rekommendationer

  • Visa engagemang för din tonåring och försök att hålla en nära relation.
  • Utgå inte ifrån att du kan dra dig undan från din tonåring bara för att han eller hon har nått tonåren.
  • Försök att uppmuntra till progressiv autonomi från en ung ålder.
  • Ungdomsvåld kommer inte från ingenstans. Istället har det ett visst mönster, vilket innebär att det är möjligt att förhindra och förebygga det.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Guillermo Goldfarb, Sociedad Argentina de Pediatría.
  • Sociedad Valenciana de Pediatría.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.