8 viktiga saker att lära en tonåring

Ungdomsåren brukar vara svåra både för föräldrar och tonåringar. Här får du 8 användbara tips på viktiga saker att lära en tonåring.
8 viktiga saker att lära en tonåring
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nu för tiden bombarderas barn och tonåringar konstant med information. Med en förvriden moral och en subjektiv bild av vad som är acceptabelt och inte står det klart att föräldrar ställs inför en stor utmaning. 

Det är inte lätt att påverka ungdomars värderingar, men det är enklare om man börjar medan de är små. 

Se till att erbjuda dina barn en lämplig miljö som understryker vikten av sunda värderingar. Med en lämplig miljö har du en bättre chans att lyckas uppfostra barn som är friska både fysiskt och psykiskt sett. 

“Det är omöjligt att tro att mognad och hälsa kan utvecklas i en omogen och ohälsosam social kontext.”

– Donald Winnicott – 

Viktiga saker att lära en tonåring

1. Värderingar är verkligen viktiga

Dygder och värderingar är bara idéer tills vi börjar använda dem.

Redan när barnen är små bör du alltså visa vilket beteende eller vilken reaktion som är rätt i olika situationer. Kom ihåg att konsekvenserna av ens handlingar är det som gör att vi mognar och utvecklar ett samvete.

En tonåring som läser en bok.

2. Empati gör dig till en bättre människa

En av de viktigaste sakerna att lära en tonåring handlar om empatiEmpati är grunden för att förstå att andra har samma värde och är värda att behandlas väl. Det enda sättet att utveckla denna förmåga är att själv behandlas på ett empatiskt sätt.

Innan du ifrågasätter eller dömer andra för deras handlingar bör du därför försöka tänka dig in i deras situation. Det gör att du kan visa större förståelse för andra.

3. Besluten du tar bör baseras på dina värderingar

Under ungdomstiden möter barn varje dag situationer där de måste fatta beslut. Lär dem därför att oavsett vad de bestämmer sig för bör de basera sina beslut på de värderingar som de lärt sig hemma och i skolan. 

Om du har gett dina barn en god uppfostran kommer de också att vara mindre frestade att göra saker som har negativa konsekvenser.

4. Det är berikande att hjälpa andra

Människor kan verkligen vara mycket själviska, speciellt i dessa tider. En av de bästa sakerna du kan lära din tonåring är viljan att hjälpa till i samhället.

Att vara en volontär eller ta del i ett projekt som hjälper andra kommer att forma din tonårings karaktär. En person som hjälper andra värdesätter också vad andra gör för honom eller henne. 

5. Allt du ser i media är inte sant

Förmågan att skilja mellan rätt och fel, enligt ens egna värderingar, hjälper en att undvika risker och problem. Du bör därför lära dina barn att oavsett hur bra någonting verkar är det inte alltid bra eller sant. 

Det kommer att lära dina tonåringar vad som är bra för dem och vad som inte är det. Naturligtvis bör de även själva utvärdera allt enligt sina egna värderingar.

6. Det är oerhört viktigt att ta hand om sina pengar och personliga tillhörigheter

Att spara pengar är en utmärkt vana som alla barn borde lära sig. Undvik att ge dem allt de frågar efter så fort de vill ha något. Uppmuntra dem istället att skaffa sig det de vill ha på egen hand.

Tilldela gärna barnen några hushållssysslor som de kan klara av på egen hand för att tjäna och spara pengar. Det hjälper dem förstås att förstå vikten av pengar och hårt arbete.

En tonåring behöver pengar för shopping.

7. Regler skapar karaktär

Insistera varje dag på självdisciplin och på att regler ska följasÄven om dina barn kanske inte accepterar allt du säger direkt kommer de med tiden förstå att regler trots allt är nödvändiga för att leva tillsammans i samhället.

Betona behovet av att skapa gemensamma regler för uppförande för att ett samhälle ska fungera. Respekt och tolerans spelar en nyckelroll för att man ska kunna samexistera i sitt samhälle.

8. Nyttiga vanor är oumbärliga

Man kan inte vänta tills sina barn blivit tonåringar för att börja lära dem viktiga saker. Redan från att de är små måste man alltså lära dem vikten av att ta hand om sig själv och andra. 

Uppmuntra därför dina barn att delta i sportaktiviteter, att välja bra mat och att gå på regelbundna hälsokontroller. Den som tar hand om sin kropp och knopp har också bättre självkänsla och självförtroende. 

Att utbilda dina barn under ungdomsåren är nödvändigt för att de ska kunna ta med sig lärdomarna in i vuxenlivet. I det här skedet av livet läggs grunden för de värderingar och principer som de kommer att följa resten av livet. 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.