20 fraser för att stärka barns självkänsla

God självkänsla fungerar som en solid grund för upprättandet av hälsosamma relationer. Med det i åtanke, här följer några fraser för att stärka barns självkänsla.
20 fraser för att stärka barns självkänsla

Senaste uppdateringen: 06 september, 2021

Självkänslan är av avgörande betydelse i en persons liv: Den gör att de kan känna sig trygga, sätta gränser och upprätthålla hälsosamma relationer. Det är därför arbetet med det måste vara en kontinuerlig uppgift som börjar tidigt i livet. I den meningen har föräldrar och andra vuxna en central roll i upprättandet av barns självkänsla. Här är 20 fraser som hjälper dig att stärka barns självkänsla.

Varför är barns självkänsla viktig?

Som vi nämnde tidigare är ett barn med god självkänsla ett lyckligare barn. Senare blir de en ansvarsfull och omtänksam vuxen med andra människor, uppmärksamma på sina egna och andras känslor.

Ett barn med tillräcklig självkänsla försöker inte skada andra genom mobbning eftersom deras säkerhet och värde inte beror på den makt de visar inför andra.

20 fraser för att stärka barns självkänsla

En solid självkänsla bygger på vår egen kunskap och från vad andra människor känner igen om oss. Att tro på oss själva, erkänna vårt värde och känna till våra förmågor är grundläggande för att bygga en sund psykisk struktur.

Här är några fraser du kan använda med dina barn för att stärka deras självkänsla:

1. “Jag litar på dig”

Ett barn som växer upp i en miljö av förtroende kommer att kunna kämpa för sina drömmar och hitta styrkan att göra det.

2. “Du gör det så bra!”

När barn lär sig att göra saker, till exempel en sport eller läsning, är det mycket viktigt att erbjuda dem en dos motivation. Detta uppmuntrar dem inte bara utan lär dem också att processen är viktigare än resultatet.

3. “Du kan be om hjälp när du behöver det”

Det är mycket viktigt för barn att veta att de inte behöver göra allt ensam. Om de stöter på en utmaning eller svårighet som de inte kan övervinna själva kan de be om hjälp.

4. “Jag behöver dig för att hjälpa mig med det här, kan du?”

Barn måste vara en del av hemmet de bor i. Det är bra för dem att vi tilldelar dem ansvar efter deras ålder, eftersom de inte bara lär sig att engagera sig i uppgifter, utan det kommer också att få dem att känna sig viktiga.

5. “Alla gör misstag och det är inget fel med det!”

Det är viktigt för barn att veta att alla gör misstag, oavsett ålder. Misstag bör naturaliseras så att de inte skapar frustration när de uppstår.

6. “Alla har en superkraft”

Denna fras kan anpassas efter ålder, men budskapet kommer alltid att vara att vi alla har något som kännetecknar och ger oss kraft. Alla människor har en gåva, men kanske är det inte samma sak som hos andra.

Som vuxna bör vi stödja dem och hjälpa dem att upptäcka vad deras ‘superkraft’ är.

7. “Du är väldigt speciell för mig”

Även om de vet att vi älskar dem, ska vi aldrig sluta upprepa det för dem.

8. “Du gjorde det väldigt bra”

Denna fras kan användas särskilt i slutet av en uppgift eller ett ansvar som vi har tilldelat dem. Det är viktigt att de märker att vi känner igen deras ansträngningar och att vi värdesätter det de har gjort.

En far hyllar sin unga dotter.

9. “Du har rätt”

Ibland är vi vuxna stolta och kan inte inse att de små i huset har rätt. Men vi måste bryta det avståndet och visa dem att vi också kan känna igen våra begränsningar. De har idéer att bidra med, och vi kan säkert lära av dem.

10. “Fortsätt försöka så lyckas du!”

Det är viktigt att vi ingjuter i dem värdet av ansträngning, även om det inte blir bra på första försöket. Förmedla för dem att det som gäller är att ge allt och inte ge upp.

11. “Jag förstår hur du känner”

Under en lång tid var de främsta fraserna som folk använde för att trösta andra var ungefär “gråta inte, det är inte så illa”. Men det har fått barn att behärska sina känslor som om att uttrycka dem var fel.

Nu när vi har lärt oss vikten av känslomässig hantering måste vi validera vad de känner och uppmuntra dem att dela det om de vill.

12. “Vad du tycker är mycket viktigt för mig”

Respektfullt föräldraskap syftar till att förvisa vuxencentrerade metoder, enligt vilka de enda som kan ha rätt eller ha en åsikt är de äldre.

“När du blir stor får du säga något”. “När du blir stor förstår du”.

Detta är några av de fraser som avbryter barn, deras egna idéer och deltagande. Det är därför vi försöker vända dessa seder och uppmuntra barn att ha ett eget utrymme där de kan dela sina tankar och känslor.

13. “Tack för att du hjälper mig”

Att vara tacksam är en vana som kommer att göra deras liv mycket lättare. Och det är bra för dem att lära sig det från tidig ålder, som exempel. Så när de hjälper oss är det viktigt att låta dem veta att vi är tacksamma för deras handlingar.

14. “Du är unik”

Från en ung ålder är det viktigt för dem att veta att de är speciella och att de inte behöver jämföra sig med någon.

15. “Det du gjorde var mycket värdefullt”

Att låna ut en leksak, hjälpa sin mormor att diska eller att lillebror gör läxor är bra och altruistiska handlingar. Det är bra att förstärka dem med vänliga budskap.

16. “Du har en viktig plats i denna familj”

Utöver det faktum att barn uppfattar att de är viktiga för oss, deras föräldrar, är det också viktigt att vi inser att de är viktiga för hela den mänskliga gruppen som de tillhör.

Att ge dem den platsen i familjen och stärka deras känsla av tillhörighet får dem att känna sig speciella.

17. “Jag kan inte göra det för dig, du är den som måste göra det, men jag kommer att vara där för att stödja dig”

Många gånger när de är trötta, nervösa eller rädda ber barn oss att göra något de kan klara själva åt dem. Det är dock bra att uppmuntra dem att göra saker själva och låta dem veta att vi stödjer dem.

18. “Vad som än händer, du kan lita på mig”

Barn ska etablera relationer med vuxna baserade på förtroende och säkerhet och aldrig av rädsla. Detta kommer att göra oss till de första de vänder sig till när de har problem eller behöver tröst. Det är viktigt att påminna dem om att vi alltid kommer att finnas där för dem.

En mamma som tröstade sin unga dotter med en kram.

19. “Oavsett vad någon annan tycker, så är du värd mycket”

Barn måste lära sig att de är värda mycket mer än vad andra tycker eller säger, oavsett om de är vuxna eller deras kamrater. På så sätt kan de utveckla sin egen personlighet och fatta egna beslut utan att behöva följa mängden.

20. “Du kan säga vad du tycker, så länge du säger det med respekt”

Det är viktigt att barn lär sig att uttrycka sig och sätta gränser från tidig ålder, och att de gör det på ett självhävdande och respektfullt sätt.

Du kanske är intresserad av: En ryggsäck med positiva egenskaper

Slutsats om fraser för att stärka barns självkänsla

Barns självkänsla är något som tillagas “över en långsam eld”, i små, vardagliga handlingar. Och det här är bra eftersom barn behöver veta att de är viktiga och värdefulla hela tiden. Inte bara när de vinner en trofé eller får ett bra betyg. Så håll dessa fraser för att stärka barns självkänsla i åtanke och använd dem regelbundet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goleman, Daniel. El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubrimientos. B de Books, 2015.
  • Seitun, Maritchu. Capacitación emocional para la familia. Grijalbo, 2013.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.