Hur man hjälper ett barn som lider av depression

Om du har ett barn som lider av depression bör du ge det full uppmärksamhet och söka professionell hjälp så snart som möjligt.
Hur man hjälper ett barn som lider av depression
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Som förälder vill man att ens barn ska vara lyckliga och vi känner oro när vi observerar någon form av obehag hos dem. Det kan finnas många anledningar till att de små blir ledsna eller nedstämda. Här förklarar vi vad du kan göra för att hjälpa ett barn som lider av depression.

Denna psykiska störning förekommer oftare än vi föreställer oss, hos vuxna, ungdomar och barn, och den påverkar människors naturliga funktion. Det är viktigt att vi vet hur man identifierar de tecken som tyder på att ett barn lider av depression, detta för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp.

Vilka symtom kan vi observera hos barn som lider av depression?

Vi kan misstänka att ett barn lider av depression när vi observerar specifika beteenden hos dem:

 • Dåligt humör under större delen av dagen: De kan vara nedstämda, nästan gråtfärdiga eller på allmänt dåligt humör.
 • Låg energi och svårighet att utföra någonting överhuvudtaget, oavsett hur enkelt det är.
 • Låg självkänsla, en känsla av värdelöshet.
 • Förlorat intresse för saker de brukade gilla.
 • Sömnproblem, genom att sova för mycket under dagen, för lite på natten; ofta både ock.
 • Föredrar ensamhet, vill inte vara med familj och vänner.
 • Förändringar i vikt och matvanor (kan äta för lite eller för mycket).
 • Inlärningssvårigheter med dålig prestation i skolan.
 • Fysisk smärta eller symtom utan medicinsk orsak.
 • Brist på intresse av, eller oro för, framtiden.
 • Tankar på våld, mord, självskadebeteenden eller självmord.

Tänk på att vissa av dessa symtom kan förekomma hos barn eller ungdomar som inte lider av depression och helt enkelt går igenom en svår period. Det som får oss att misstänka att ett barn lider av depression är det faktum att många av dessa symtom dyker upp tillsammans och under varje dag.

En tonårspojke som bär en luvtröja och ser ledsen ut.
Depression är mer än nedstämdhet. Det är ett tillstånd som påverkar livskvaliteten för den drabbade och som blir kroniskt.

Vad ska vi göra om vi misstänker att vårt barn lider depression?

Om du misstänker att du har ett barn som lider av depression är det första du bör göra att prata med dem och lyssna på dem. Att prata om sina känslor och saker som kan få en att känna sig ledsen fungerar som en utgångspunkt för att ta itu med problemet.

En annan sak att göra är att prata med barnets läkare och informera den om situationen. Du bör förklara symptomen du observerar så att den kan avgöra om det kan finnas en medicinsk orsak till ditt barns humör och beteende. Dessutom kan den föreslå att man påbörjar terapi eller ordinera medicin för att lindra depressionen.

Det är mycket viktigt att utföra en grundlig utvärdering av ditt barn för att upptäcka depression så snart som möjligt och påbörja behandlingen. Om det har förekommit några självmordstankar eller självmordsförsök bör detta tillstånd betraktas som en nödsituation och läkaren bör meddelas så att barnet kan påbörja behandlingen omedelbart.

Vad kan du göra för att hjälpa ett barn som lider av depression?

För att hjälpa ett barn som lider av depression är det första du behöver göra att ingripa och vara stödjande. Att vara sympatisk och prata med det för att ta reda på vad som händer, och om det finns en specifik orsak bakom det, är ett viktigt steg.

Låt oss titta på några problem som vi kan ta itu med:

 • Se till att sorgen inte härrör från mobbning. Du behöver prata med den unge om saken och ge den utrymme och tid så att den vågar visa sina känslor.
 • Tänk på att irritabilitet och brist på entusiasm för dagliga aktiviteter kan uppstå i samband med depression och inte alltid beror på lathet.
 • Kommunicera med läkaren om det finns en familjehistoria av depression.
 • Var nära, tillgiven och kärleksfull mot ditt barn och ge det all den kärlek du har.
 • Att prata och lyssna på ditt barn hjälper det att uttrycka sina känslor.
 • Anmäl barnet till aktiviteter som det tycker om. Det kan vara sport, konst, målning eller dans, bland annat.
 • Om barnet tror att det inte kan göra något kan du hjälpa det med att skapa en lista med små uppgifter som leder det till ett slutligt mål. Detta kommer att hjälpa det att se varje aktivitet som en prestation.
 • Kontrollera att barnet upprätthåller behandlingen och tar medicin enligt ordination.
 • Om barnet måste gå i terapi, se till att det gör det och följ med.
 • Försök att minska barnets stress så mycket som möjligt.
 • Var uppmärksam på alla varningstecken som tyder på självmordstankar eller dödsrelaterade tankar.
 • Ha alltid telefonnummer tillgängligt för nödfall, till exempel till er terapeut, psykiatriker eller läkare, i händelse av en kris eller förvärrat psykiskt tillstånd.
En deprimerad tonåring pratar med en psykolog.
Tänk på att resultatet av behandlingen inte är omedelbart, det tar några veckor innan förbättring sker.

Slutsats om vad du kan göra om du har ett barn med depression

Om du har ett barn som lider av depression, eller misstänker att det kan lida av det, då är det viktigt att du konsulterar en läkare för att hitta en lösning så snart som möjligt. Depression är en komplex sjukdom som påverkar en persons välbefinnande och kan få allvarliga konsekvenser.

Kom ihåg hur viktigt det är att upprätta en kommunikationslänk med ditt barn för att skapa en miljö av tillit. Håll dig nära för att berätta för barnet vad som händer, eller lyssna om det har ett problem som det inte kan lösa självt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.