Det känslomässiga avtrycket från en frånvarande pappa

En faders kärlek är i längden lika viktig som moderns. Därmed lämnar en frånvarande pappa onekligen ett känslomässigt avtryck på sina barn.
Det känslomässiga avtrycket från en frånvarande pappa
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns människor som tror att relationen mellan barn och deras mammor är allt, men vi får inte glömma det faktum att den relation som ett barn etablerar med sin pappa från födseln (och till och med från tiden i livmodern), också kommer att villkora dess liv. Faderns relation till barnen är också grundläggande. Därför kan en frånvarande pappa lämna ett känslomässigt märke som är svårt att radera.

Forskning bekräftar det

En metaanalys av de vetenskapliga bevisen, utförd av forskarna Abdul Khaleque och Ronald Rohner, drog slutsatsen att en pappas kärlek är lika viktig som en mammas, eftersom båda tillsammans garanterar en optimal känslomässig utveckling hos barn.

Granskningen utförd av Khaleque och Rohner innefattande en studie som behandlade mer än 10 000 fall och avslöjade att en avlägsen, kall eller frånvarande pappa oftast orsakar känslomässiga sår hos barnen och lämnar ett märke som varar livet ut.

Specifikt visade bevisen att barn som växte upp utan närvaron av en far tenderar att utveckla låg självkänsla och vara mer oroliga, osäkra eller aggressiva; egenskaper hos deras personlighet som kan finnas kvar till vuxen ålder och försämra den optimala utvecklingen av sociala kompetens.

Dessutom gjorde genomgången av Khaleque och Rohner, av 36 andra studier från världen över, det möjligt för dem att dra slutsatsen att faderlig kärlek är nyckeln till en god utveckling i allmänhet, och förhoppningen är att resultaten kommer att motivera män att bli mer involverade i ta hand om sina barn.

Felaktiga uppfattningar som har bestått i århundraden

Franvarande pappor
Ett barn som ensamt gungar på en lekplats.

I USA, Storbritannien och Europa har antagandet länge varit att alla barn enkom behöver en mammas kärlek för en normal och hälsosam utveckling. Att fadern endast är där för att stödja modern, och att hans enda roll egentligen är att försörja familjen ekonomiskt.

På senare tid antas det dessutom i allt större grad att föräldrarnas närvaro överhuvudtaget inte är absolut nödvändiga för en sund och balanserad känslomässig utveckling hos barn.

Men dessa föreställningar är bevisligen direkt felaktiga. Samhället måste börja gå bort från den idén och erkänna fadersgestaltens inflytande och betydelsen av hans roll i barnens utveckling.

Det finns många omständigheter som existerar i familjer, men båda föräldrarna är avgörande för barnens mentala hälsa.

Avtrycket av frånvarande pappor på barn

Barn och vuxna runt om i världen – oavsett ras, kultur och kön – tenderar att reagera på exakt samma sätt när de uppfattar sig själva som avvisade av andra. Bortstötning under barndomen har en stark och konsekvent effekt på personligheten, och påverkar utvecklingen av både pojkar och flickor mycket negativt, vilket öppnar ett känslomässigt sår i deras existens.

När barn har liten eller ingen kontakt med sin fadersfigur tenderar de att utveckla några av följande problem:

  • Svårigheter att etablera sunda mellanmänskliga relationer.
  • Den ständiga rädslan att någon ska skada eller avvisa dem. Detta kan få dem att utveckla beroende personligheter gentemot auktoritetspersoner eller tvärtom, de kan misstro alla.
  • Beteendeproblem; i det här fallet tar barn och ungdomar till uppror för att försöka locka uppmärksamhet av den frånvarande eller avlägsna fadern
  • Svårigheter att reglera och kanalisera sina egna känslor.
  • Tveksamma och obeslutsamma personligheter, vilket leder till att de har svårt att fatta beslut. Detta beror särskilt på frånvaron av en fast referens under barndomen.
  • Problem med självkänslan och bristande självförtroende.

Som vi ser är kärleken till en pappa ofta lika viktig som en mammas. I vissa fall kan den vara än mer viktig.

En man och hans far sitter på separata parkbänkar och tittar ut på vattnet.

Bortstötta människor

Forskning visar att de delar av hjärnan som aktiveras när människor känner sig avvisade är desamma som när de upplever fysisk smärta.

Men till skillnad från fysisk smärta kan människor psykologiskt återuppleva den känslomässiga smärtan av att bli lämnad om och om igen i flera år. Därför bör vi inte underskatta den allvarliga skada att bli bortstött och övergiven kan orsaka hos barn.

Både pappan och mamman måste engagera sig i barnens uppfostran och utveckling eftersom båda är grundpelare för de små. Emotionell stabilitet kommer att bero på den emotionella stabiliteten hos båda föräldrarna, och det är därför både pappan och mamman måste ge villkorslös kärlek till sina barn och uppfostra dem med bästa möjliga positiva disciplin och känslomässiga utbildning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.